GIS-fältdatorer & tablets

Lösning för surfplatta för Leica GG04 plus

Premium Zeno-produkter för enkel tillgångsregistrering

Leica Zeno 20

Leica Zeno 20

Handenhet för GIS-datainsamling med Android och GNSS med hög noggrannhet.

Leica ZRover FieldGenius

Samla in exakta mätdata och GIS-data på en och samma enhet

Leica Zeno 20 och S910

Leica Zeno 20 + DISTO™ S910: gamtec

Noggrann lösning för offsetmätning som kombinerar GNSS och DISTO™.