GIS-fältdatorer & läsplattor

CSX8 surfplatta i sidovy

Leica CSX8 surfplatta

Den robusta sufplattan integrerad i din datainsamlingslösning från Leica Geosystems

Lösning för surfplatta för Leica GG04 plus

Premium Zeno-produkter för enkel tillgångsregistrering

Leica Zeno FLX100 Handheld Solution

Create the handheld solution that fits your needs.
Create the handheld solution that fits your needs.

Leica Zeno GG04 plus

Smart Antenna with high-accuracy everywhere on your smartphone or tablet
Smart Antenna with high-accuracy everywhere on your smartphone or tablet