Naturtillgångar

Skogsbruk

Skogsresurserna i hela världen minskar i rask takt på grund av ökad mänsklig efterfrågan. Vi främjar hållbart skogsbruk genom noggrann datainsamling.
Skogsresurserna i hela världen minskar i rask takt på grund av ökad mänsklig efterfrågan. Vi främjar hållbart skogsbruk genom noggrann datainsamling.