Manuella totalstationer

Leica Builder-serien

Leica Builder-serien

Mångsidig serie med manuella totalstationer för bygg & anläggning.

Leica iCON Builder 60

Leica iCON Builder 60

Manuell totalstation med innovativa funktioner för bygg & anläggning.

Introducing HxGN SMART Build

En enkel men robust plattform för byggnadsindustrin - byggd från grunden