Detekteringslösningar

Ingenjörer och entreprenörer i utgrävningsbranschen behöver tillgång i realtid till exakt, pålitlig och uppdaterad information om system som ligger under mark. Det är alltid en stor fördel att känna till exakt var alla system under mark är lokaliserade innan anläggnings- och utgrävningsprojekt påbörjas, för att minska risken för avgrävningar och underlätta en effektiv planering.
Leicas senaste detekteringslösningar gör att du enkelt och effektivt kan lokalisera infrastruktur under mark. På så sätt höjer du säkerheten för personalen som arbetar på plats, säkerställer att befintliga system under mark förblir skyddade och minimerar arbetsmiljörisker, oförutsedda kostnader och stilleståndstid.
Leica Geosystems Detection Solutions erbjuder de mest optimerade och integrerade detekteringsprocesserna på marknaden, vilket gör att du kan undvika att skada befintliga strukturer, verifiera och kartlägga arbetsflöden och samtidigt använda positioneringssystem och maskinstyrning.


Säkerhet vid utgrävningar

Ta inga risker och förhindra avgrävningar. Upptäck detekteringslösningar som höjer säkerheten för personalen på plats, minimerar stillestånd och minskar risken för oplanerade kostnader vid grävarbeten.

Kabelsökare

Kabelsökare är oumbärliga för alla entreprenörer som genomför markarbeten och möjliggör enkel och effektiv lokalisering av strömkablar och ledande installationer såsom telekommunikationskablar och metallrör.
Kabelsökare är oumbärliga för alla entreprenörer som genomför markarbeten och möjliggör enkel och effektiv lokalisering av strömkablar och ledande installationer såsom telekommunikationskablar och metallrör.

Markradar

Detektera och identifiera installationer på byggarbetsplatsen med markpenetrerande teknik.
Detektera och identifiera installationer på byggarbetsplatsen med markpenetrerande teknik.

Vad är detektering?

Utan rätt förberedelser kan avgrävningar inträffa oroväckande ofta, vilket kan resultera i allvarliga skador eller till och med dödsfall. Lär dig allt om detektering av infrastruktur med Leica Geosystems Global Trainer i den här serien av  webbseminarier om detektering.
Utan rätt förberedelser kan avgrävningar inträffa oroväckande ofta, vilket kan resultera i allvarliga skador eller till och med dödsfall. Lär dig allt om detektering av infrastruktur med Leica Geosystems Global Trainer i den här serien av  webbseminarier om detektering.

3D scanning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultricies, consectetur magna at Fusce vitae nibh purus.

Markradar

DS2000 är den mest mångsidiga radarn för maximal flexibilitet vid detektering och kartläggning av all slags infrastruktur. Använd den på små och stora områden, för enkla linjer, för kartläggning eller verifiering av markeringar av infrastruktur, med eller utan positioneringssystem.
DS2000 är den mest mångsidiga radarn för maximal flexibilitet vid detektering och kartläggning av all slags infrastruktur. Använd den på små och stora områden, för enkla...

Detektera räls under jord med hjälp av detekteringsradar

Före varje byggprojekt är det viktigt att man noggrant detekterar och kartlägger bland annat rör, fiberoptiska kablar, stålrör, strömkablar och kommunikationsledningar.
Före varje byggprojekt är det viktigt att man noggrant detekterar och kartlägger bland annat rör, fiberoptiska...

Lokalisering av infrastruktur för reparations- och underhållsarbeten

Lösningar för effektiv och exakt lokalisering av infrastruktur under jord för reparation och underhåll.

Leica DSX markradar

Reparations- och underhållsarbeten på specifika installationer kan vara en utmaning eftersom andra tillgångar under jord måste hållas intakta. DSX markradar detekterar alla underjordiska tillgångar inom ett område, navigerar till berörd installation och förhindrar skador på andra nätverk i marken.
Reparations- och underhållsarbeten på specifika installationer kan vara en utmaning eftersom andra tillgångar under jord måste hållas intakta. DSX markradar detekterar alla...

Leica DS2000 markradar

Detektera och kartlägg infrastruktur med hjälp av lösningar som kombinerar GPR och positionering
Detektera och kartlägg infrastruktur med hjälp av lösningar som kombinerar GPR och positionering

Expertråd

Läs mer om vad våra experter har att säga om detektering av infrastruktur.

Leica DSX markradar

Markpenetrerande radar, steg för steg-genomgång av Leica DSX för detektering av system under mark
Markpenetrerande radar, steg för steg-genomgång av Leica DSX för detektering av system under mark

Enklare, snabbare och säkrare detektering av system under mark

Till skillnad från andra GPR-lösningar maximerar DSX produktiviteten med ultramodern programvara som automatiserar dataanalys och genererar en 3D-karta över underjordisk infrastruktur ute på fältet.
Till skillnad från andra GPR-lösningar maximerar DSX produktiviteten med...

Blogg om detektering

Läs mer om tekniken och de bästa metoderna för att detektera infrastruktur.
Läs mer om tekniken och de bästa metoderna för att detektera infrastruktur.
Har du frågor? Vi har svaren!

Be oss om råd. Kontakta oss för att ta reda på mer om våra detekteringslösningar, prata med en produktexpert eller begära en demo.