Processindustrier

Säkrare och effektivare processindustrier med 3D-laserscanning

Inspektion & Ingenjörskonst inom Kraftverk & Industri

Resurser behöver uppdateras för att fortsätta vara relevanta. Med de mest noggranna och aktuella visualiseringarna går det att göra besparingar med minsta möjliga omarbetning.

Hexagon Process, Power & Marine

Hexagon Process, Power & Marine is the leading provider of engineering software for design, construction and operation of plants, ships and offshore facilities.