LOC8 – Stöldskydd och positionshantering

Med LOC8 kan du spåra och lokalisera din totalstation på avstånd, genom att använda din mobiltelefon eller dator

LOC8 är en viktig komplettering av totalstationer för alla företagare och anställda inom branscherna mätning och kartläggning och bostads- och anläggningsbygge. Tack vare produktens förmåga att ta emot positionsuppdateringar så ofta som en gång i minuten vet du alltid var dina instrument befinner sig. Sätt upp geostaket - geografiska punkter - runt arbetsplatsen för att få information när dina instrument är i rörelse eller lämnar det inhängande området.

LOC8 fungerar inte bara utmärkt som verktyg för spårning och instrumentparkshantering utan lämpar sig även som stöldskydd. Den ger dig möjlighet att vid behov låsa eller låsa upp totalstationer med hjälp av fjärrstyrning med en enkel knapptryckning via din app eller ditt webbkonto. När ditt instrument är fjärrlåst identifieras det omedelbart när det slås på, vilket gör det obrukbart och därmed mindre lockande för tjuvar.

Precis positionering


LOC8 kan lokalisera dina instrument instrument exakt både inomhus och utomhus - med en noggrannhet på 15 meter inomhus (WiFi) och ner till mindre än 5 meter utomhus (GPS). Du får också platsuppdateringar på begäran så ofta som en gång i minuten för att alltid veta var dina instrument är.

Geostaket


Sätt upp flera geostaket runt ditt kontor eller din arbetsplats ute i fält för att se till att dina instrument är där de ska vara - säkra och trygga. LOC8 fungerar även som verktyg för instrumentparkshantering och varnar dig när ett instrument flyttas från det definierade geostaketet, dvs ditt markerade geografiska område. Det gör att du kan optimera dina resurser för högre effektivitet. Varningar skickas via appens pushmeddelanden och/eller e-post.

Fjärrlåsning


Fjärrlås ditt instrument med ett knapptryck på din mobila enheter eller dator. Användningen av instrumentet baseras uteslutande på anslutningen till den installerade LOC8-komponenten, vilket innebär att totalstationen kan låsas trots att den inte är påslagen! Du kan enkelt låsa upp enheten på samma sätt utan att behöva ta den till något servicecenter.

Trygghet


Genom att kunna spåra, lokalisera och låsa dina totalstationer kan du få tillgång till försäkringsskydd, eventuellt till lägre kostnad. Eftersom LOC8 även har en stöldavskräckande funktion sparar du på lång sikt kostnader eftersom du slipper driftstopp till följd av stulna instrument som behöver ersättas.

Stolen and recovered within 3 hours

After a long week and a hard day’s work on a Friday evening in June 2019 on a building site in Manchester, PLP Construction’s site engineer had packed up his kit and tools and loaded it into his van and headed to the gym on his way home. After a workout in the gym, on return to his van, it quickly became clear the hired Leica TS16 was missing and had been stolen. The theft was reported to Greater Manchester Police and a crime reference number was provided.
After a long week and a hard day’s work on a Friday evening in June 2019 on a building site in Manchester, PLP Construction’s site engineer had packed up his kit and tools...

Utbildning på nätet

Leica Geosystems har utvecklat en plattform för nätbaserad utbildning för att vidareutbilda kunderna i att använda instrumentens funktioner fullt ut.
Leica Geosystems har utvecklat en plattform för nätbaserad utbildning för att vidareutbilda kunderna i att använda instrumentens funktioner fullt ut.

Kontakta oss gällande Totalstationer

Här kan du komma i kontakt med oss för att få mer information om vårt sortiment på totalstationer.
Här kan du komma i kontakt med oss för att få mer information om vårt sortiment på totalstationer.