Värdet av att använda Reality Capture-teknologi inom tung anläggningsindustri

Gör det möjligt för entreprenörer att förbättra noggrannheten, minska kostnaderna, förbättra samarbetet och i slutändan leverera byggprojekt av högre kvalitet på ett mer effektivt sätt

Enkel datainsamling

 

Entreprenörer behöver snabb och enkel tillgång till korrekt och användbar information för att kunna slutföra sina projekt i tid, enligt specifikation, lönsamt, säkert och hållbart. Reality capture-teknologin kan tillhandahålla denna information data genom att skapa en digital tvilling av den fysiska världen. Denna teknik använder mätsensorer och programvara i kombination, för att fånga upp verkliga situationer och omvandla dem till användbart underlag för beslutsfattande. Informationen kan användas till många olika tillämpningar under hela byggprocessen, exempelvis för att:

  • Samla in data om terrängförhållanden
  • Optimera design- och planeringsprocessen
  • Skapa detaljerade as-built-rapporter och kvalitetsbesiktningar
  • Övervaka och förvalta den slutliga infrastrukturen

Den insamlade datan ger en digital registrering av de verkliga förhållandena under hela projektet, vilket resulterar i en och samma tillförlitliga källa för samtliga intressenter. Denna digitala representation kan användas för att visualisera och analysera verkliga miljöer och system och generera en digital verklighet, vilket banar väg för en autonom framtid som drivs av Smart Digital RealityTM.Eliminera osäkerhetsfaktorer


Reality capture-lösningar kan hjälpa till med alla aspekter av ett byggnadsprojekt, från planering och uppskattning till uppföljning av framsteg och dokumentation av byggnaden. Genom att använda enkla arbetsflöden för att skapa digital dokumentation av projektet kan dessa lösningar eliminera osäkerheter, avslöja inkonsekvenser och förhindra fel. Det möjliggör ett mer välgrundat beslutsfattande och ökar effektiviteten under hela projektet.

Minimera risker


Reality capture-teknologin gör det enkelt att ”scanna in och spara” den faktiska situationen vid olika tillfällen och göra information delbar och tillgänglig för alla intressenter. Arbetsflödet är enkelt och snabbt: utan att störa den pågående verksamheten samlar lösningen in allt från ett säkert avstånd, utan att någon behöver klättra upp på höjder eller ta sig ner i djup. Den digitala dokumentationen minimerar mänskliga fel och säkerställer tillförlitlig planering, ökad produktivitet och säkrare budgetering.


Förbättra kommunikationen


Reality capture-teknologin ger den högsta nivån av information för alla intressenter. Beslutsfattare kan uppleva den faktiska byggarbetsplatsen digitalt, utan att behöva besöka den personligen. Samarbetet mellan fältet och kontoret, mellan teamen och företagen, blir enkelt tack vare automatiserade arbetsflöden och molnanslutning.

Bli framtidssäkrad


Bli mer självständig genom att höja den interna kompetensen med reality capture-teknologin. Med verifiering på plats och en komplett digital dokumentation över dina projekt får du en konkurrensfördel och förutsättningar för att bana väg för en autonom framtid. Automatiserade arbetsflöden och digital information ger rätt information på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Är du intresserad av mer information, en online-demo eller har du produktspecifika frågor? Upptäck vad reality capture kan göra för dig.


Våra lösningar


Kundcase


Få fler insikter: