Roterande lasrar

Leica Rugby 670/680

Leica Rugby 680

Halvautomatisk dial-in-lutningslaser

Rugby 640G

Leica Rugby 640G

Roterande multifunktionell laser med utmärkt synlighet

Leica Rugby 640

Leica Rugby 640

Multifunktionslaser för användning inomhus och utomhus

Leica Rugby 620

Leica Rugby 620

Planlaser för avvägning och enkla fall.

Leica Rugby 610

Leica Rugby 610

Planlaser med en knapp.

Leica Rugby CLA-ctive och CLH

De första uppgraderbara lasrarna.
De första uppgraderbara lasrarna.

Leica CalMaster

Laser Calibration Services - quick and reliable laser calibrations with the Leica CalMaster.
Laser Calibration Services - quick and reliable laser calibrations with the Leica CalMaster.