Tungt anläggningsbyggande

Reporter Construction Edition

Learn how heavy construction professionals digitise operations from design to maintenance, helping to realise gains in cost and time savings and safety.
Learn how heavy construction professionals digitise operations from design to maintenance, helping to realise gains in cost and time savings and safety.

Flygplatser

Miljontals människor är beroende av säkra flygplatser. Med lösningar för beläggningsstyrning får man landningsbanor som klarar extrema vikter och ger jämna starter och landningar.
Miljontals människor är beroende av säkra flygplatser. Med lösningar för beläggningsstyrning får man landningsbanor som klarar extrema vikter och ger jämna starter och...

Broar

Precision är nyckeln vid brokonstruktion. Med våra styrlösningar passas de båda sidorna in perfekt och ytan klarar extrema tryck.
Precision är nyckeln vid brokonstruktion. Med våra styrlösningar passas de båda sidorna in perfekt och ytan klarar extrema tryck.

Dammar

Dammkonstruktion är en stor utmaning inom ingenjörskonsten. Våra många konstruktionslösningar säkerställer att dammarna klarar kraftigast tänkbara vattentryck.
Dammkonstruktion är en stor utmaning inom ingenjörskonsten. Våra många konstruktionslösningar säkerställer att dammarna klarar kraftigast tänkbara vattentryck.

Motorvägar

Motorvägar har stor betydelse för den ekonomiska stabiliteten – i hela världen finns det sammanlagt 64 miljoner kilometer motorväg. Vi erbjuder lösningar från första mätningen till sista repavingen.
Motorvägar har stor betydelse för den ekonomiska stabiliteten – i hela världen finns det sammanlagt 64 miljoner kilometer motorväg. Vi erbjuder lösningar från första...

Hamnar och kanaler

Den ständiga uppbyggnaden av sediment är ett problem. Vid konstruktion av infrastruktur i vatten är det avgörande att ha information om sedimentdepositionen.
Den ständiga uppbyggnaden av sediment är ett problem. Vid konstruktion av infrastruktur i vatten är det avgörande att ha information om sedimentdepositionen.

Järnväg

Moderna järnvägsnät kräver exakt inpassning av spåren. Med våra lösningar blir gången jämn för tåg, spårvagnar och andra spårbundna fordon.
Moderna järnvägsnät kräver exakt inpassning av spåren. Med våra lösningar blir gången jämn för tåg, spårvagnar och andra spårbundna fordon.

Tunnlar

Tunnelkonstruktion kräver precision. Vid borrning genom berg eller grävning under havsbotten är pålitliga instrument och styrlösningar en nödvändighet.
Tunnelkonstruktion kräver precision. Vid borrning genom berg eller grävning under havsbotten är pålitliga instrument och styrlösningar en nödvändighet.