Caterpillar

Maskinstyrningslösningen Leica MC1 3D nu tillgänglig för Caterpillars Next Gen 2D-grävmaskiner

Operatörer som använder Caterpillar Next Gen Hydraulic (NGH) bandgrävare har nu möjlighet att använda de avancerade funktionerna i Leica Geosystems 3D-maskinstyrningslösning med Cat Assist för Caterpillar Next Gen 2D-grävmaskiner. Tack vare den utökade kompabiliteten mellan Leica Geosystems 3D-maskinstyrningsteknik och Caterpillars fabriksinstallerade NGH-sensorer kan kunderna nu dra nytta av fördelarna med en optimerad installationsprocess för Leica Geosystems eftermarknadssystem, i deras befintliga Caterpillar 2D-grävmaskinslösning. Detta samarbete mellan Leica Geosystems, Caterpillar och deras återförsäljare garanterar en smidig övergång för kunderna.

Maskinstyrningsteknik har under lång tid visat sig ha många fördelar för tunga anläggningsprojekt; ökad produktivitet, precision, säkerhet, kostnadsbesparingar, mindre omarbete och mindre materialspill för att nämna några. Leica MC1-lösningarna gör det enklare för operatörerna att utföra sina uppdrag enligt specifikationerna och med minimala avvikelser från designritningen, med minimal risk för fel. Maskinstyrningslösningen Leica MC1 kan förbättra säkerheten genom att minska behovet av manuella interventioner i farliga områden, och agera som ett extra par ögon för ”döda vinklar”. 

 

Easy installation

Benefit from the simplified installation of the Leica MC1 3D machine control technology into the Caterpillar Next Gen 2D excavators.

Lösningar för grävmaskiner

Uppgradera ditt CAT Grade 2 Assist-system genom att addera maskinstyrningslösningen Leica MC1 till ditt arbetsflöde vid schaktningsuppdrag. Detta tekniksamarbete höjer precisionen och ökar kontrollen i alla dina maskinarbeten. CAT Grade 2D Assist erbjuder en oslagbar justering- och nivelleringsprecision på det horisontella planet, och Leica 3D-maskinstyrningssystemet tar det ett steg längre genom att utöka dessa funktioner även till det vertikala planet.

Kombinationen av CAT Grade 2D Assist och Leica MC1 gör det möjligt att uppnå överlägsna resultat och optimera produktiviteten, samt minimera materialspill, vilket bidrar till större kostnadseffektivitet och fler framgångsrika projekt.

 

Sälj och support

Kunder som vill dra nytta av fördelarna med Leica Geosystems 3D-maskinstyrningslösning i sina Caterpillar Next Gen 2D-grävmaskiner kan kontakta sin lokala CAT-återförsäljare för att ta reda på mer om minimikrav för kompatibilitet, licensalternativ och support.

Försäljning av och support på eftermarknaden för Leicas MC1 3D-maskinstyrningslösning hanteras av Leica Geosystems auktoriserade kanaler.

Smarta lösningar för tung anläggningsarbete

Komplexa miljöer, som till exempel byggarbetsplatser med tunga anläggningsmaskiner, kräver enkla, integrerade och moderna lösningar för smidig datadelning, effektiva arbetsflöden och automation som gör det möjligt för operatörerna att höja produktiviteten.

Leica ConX synkroniserar automatiskt med maskinstyrningslösningen Leica MC1 och ger en heltäckande överblick över projektets status genom spårning av arbetsförlopp, rapportering, beräkning av volymer och modellering.

MC1 kan också användas med olika säkerhetslösningar för att skapa en säker arbetsplats och minimera störningar av infrastrukturen och projektplatsen. Leica Geosystems fältmjukvara, fältdatorer och smarta antenner erbjuder skräddarsydda lösningar för smart digital positionering och optimerade mätuppdrag.

Kontakta Caterpillar

Ta kontakt med din lokala CAT-återförsäljare för mer information om kompabilitet och uppgraderingsalternativ.
Ta kontakt med din lokala CAT-återförsäljare för mer information om kompabilitet och uppgraderingsalternativ.

Kontakta oss om du vill veta mer om maskinstyrning

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.