Teknisk service

Vårt fokus. Din fördel.

Leica Geosystems teknisk service

Leica Geosystems erbjuder ett brett utbud av tekniska tjänster som alla utförs av Leica Geosystems eller auktoriserade lokala distributionspartners, vars tekniker är utbildade av Leica Geosystems och använder den senaste teknologin och professionella verktyg. Alla servicecenter certifieras regelbundet och alla använder samma standarder och professionella verktyg från Leica Geosystems.

Det breda tjänsteutbudet omfattar:

Underhållsservice


  • Förebyggande underhåll på olika nivåer,
    beroende på produkt och användning
  • Minimera stilleståndstid och reparationer och
    bibehåll noggrannheten

Reparationsservice


  • Från enkla till komplicerade reparationer
  • Återställ instrument som gått i backen

Certifieringsservice


Uppgraderingsservice


  • Uppgradera produkter med den senaste teknologin

Maximera din investering

Upptäck vad som händer med ditt Leica Geosystems-instrument när du lämnar in det för underhåll eller kalibrering.