Jordbruk

Leica Geosystems jordbrukslösningar

Vi är medvetna om att lantbrukare stöter på många hinder i sin strävan efter att producera en optimal skörd. Vi stöttar de som förser världen med mat genom våra många olika guidnings- och positioneringslösningar för jordbruk.
Vi är medvetna om att lantbrukare stöter på många hinder i sin strävan efter att producera en optimal skörd. Vi stöttar de som förser världen med mat genom våra många olika guidnings- och positioneringslösningar för jordbruk.

Hexagon Agriculture

As population and urbanisation boom, providing food is a challenge. Hexagon Agriculture’s solutions ensure farmers make the most of their fields' yields.
As population and urbanisation boom, providing food is a challenge. Hexagon Agriculture’s solutions ensure farmers make the most of their fields' yields.