Markradar och kabelsökare

Mjukvara

Fullständigt integrerade mjukvarulösningar för detektering.
Fullständigt integrerade mjukvarulösningar för detektering.

Utility Detection Radar

Detect and identify utilities on site
Detect and identify utilities on site

Betongscanner

C-thrue betongscanner är en georadar (GPR) och allt-i-en -lösning för exakt scanning av betongstrukturer och analys i realtid. Byggnads- och tjänsteföretag så väl som civil- och byggnadsingenjörer kan förbättra det sätt på vilket de lokaliserar armeringsjärn, tomrum, efterspänningskablar, ihåligheter, ledningar och varje annat objekt som finns i strukturen innan betongen skärs eller borras upp.
C-thrue betongscanner är en georadar (GPR) och allt-i-en -lösning för exakt scanning av betongstrukturer och analys i realtid. Byggnads- och tjänsteföretag så väl som...

Tillbehör

Digisystem-sökartillbehör för ökad prestanda.
Digisystem-sökartillbehör för ökad prestanda.