Markradar och kabelsökare

Mjukvara

Fullständigt integrerade mjukvarulösningar för detektering.
Fullständigt integrerade mjukvarulösningar för detektering.

Utility Detection Radar

Detect and identify utilities on site
Detect and identify utilities on site

Kabelsökare

Kabelsökare hjälper dig att enkelt undvika nedgrävda kablar och rör, innan du börjar gräva
Kabelsökare hjälper dig att enkelt undvika nedgrävda kablar och rör, innan du börjar gräva

Betongscanner

C-thrue betongscanner är en georadar (GPR) och allt-i-en -lösning för exakt scanning av betongstrukturer och analys i realtid. Byggnads- och tjänsteföretag så väl som civil- och byggnadsingenjörer kan förbättra det sätt på vilket de lokaliserar armeringsjärn, tomrum, efterspänningskablar, ihåligheter, ledningar och varje annat objekt som finns i strukturen innan betongen skärs eller borras upp.
C-thrue betongscanner är en georadar (GPR) och allt-i-en -lösning för exakt scanning av betongstrukturer och analys i realtid. Byggnads- och tjänsteföretag så väl som...

Tillbehör

Digisystem-sökartillbehör för ökad prestanda.
Digisystem-sökartillbehör för ökad prestanda.