Leica iCON build byggmjukvara | Leica Geosystems

Intuitiva mjukvarupaket för användning inom bygg och anläggning

Leica iCON CC80 field controller with iCON build software with point layout and building construction project on the background.

I dagens digitala anläggningsindustri krävs effektivitet och snabba beslut för att projekten ska hålla tidsplanen och omarbeten minimeras. Byggmjukvaran Leica iCON build erbjuder oslagbar mångsidighet och flexibilitet för personal ute i fältet som utför utsättningar, registrerar miljöer och verifierar information. Med en enda mjukvarulösning kan du öka arbetstakten, höja kvaliteten och förbättra precisionen.


Upptäck förbättringarna och funktionerna i iCON build version 7.5, för alla inom tungt anläggningsbyggande                             

Tillämpningar med Leica iCON


Oavsett vilket led i byggnadsprocessen du befinner dig i kan du känna dig trygg med Leica iCON build. Med utomordentlig layoutfunktion och smarta digitala arbetsflöden för att förbereda byggplatser, byggnader (betong, trä, stål), MEP & HVAC, interiörer och exteriörer kan fältpersonalen snabbt och exakt sätta ut punkter och därigenom höja kvaliteten, minska fel och förbättra byggprojektets utförande.

ICON build är både lättanvänt och enkelt att bemästra och gör det lätt för personal i fält att arbeta med designdata tack vare det stora antalet sensorer som stöds. Möjligheten att använda samma utbytbara användargränssnitt leder till mindre behov av utbildning, ökad motivation och lägre investeringskostnader.

Mät fler punkter per dag och kontrollera inmätningsdata mot designmodeller för att färdigställa projekt snabbare, minimera omarbeten och förhindra eventuella framtida konflikter på grund av felaktiga data.

Byggarbetsplats där man använder lösningar och applikationer med Leica iCON, såsom layout, verifiering, as-built-kontroller.Maximera effektiviteten med smarta arbetsflöden.

Intuitiva kartvyer

Arbeta direkt utifrån 2D-, 3D- och BIM-designdata med intelligent kartkontroll inklusive Smart Zoom och Auto-Pan. Hantera data och grafiskt innehåll i kartor med hjälp av punktlistor, fil- och lagerhantering och smarta visningsalternativ. Intuitiva ikoner, färgkodade layoutresultat och guider för arbetsflöden gör att användaren kan fatta välgrundade beslut. Den förbättrade kartfunktionaliteten via delad skärm och 3D-grafik ger en tydlig datavy.

Datapreparering i fält

Skapa enkelt punkter, linjer, bågar, förankringsbultar och mönster inom några sekunder. Skapa snabbt och enkelt nya element, eller lägg till nya element utifrån designdata, för att uppdatera ritningar efter verkliga förhållanden och snabba förändringar på anläggningsplatsen.

Utmärkt utsättningsfunktion

Skapa enkelt layoutpunkter, linjer och cirkelbågar baserat på 2D-, 3D- och BIM-filformat, med optimerad visning och färgkodade kvalitetsindikatorer, samt toleranskontroller för att garantera snabba, exakta ritningar varje gång.

Smarta integrerade arbetsflöden som automatiskt sätter ut punkter för fästen, insättningar och väggenomföringar.

Verifiering i realtid direkt i fält

Registring, verifiering, layout. Samla snabbt in as-built-data från mätningar med iCON totalstationer eller scanna data från multistationen Leica MS60 i samma ögonblick som du behöver det. Snabba automatiserade arbetsflöden som möjliggör datainsamling för alla typer av ytor, som till exempel betongplattor, strukturer och MEP-installationer. Med hjälp av snabba realtidsberäkningar markeras områden som ligger utanför toleransen för omedelbar layout och korrigering i fältet.

As-built och kontroller

Registrera punkter, linjer eller bågar i ett enda steg och lagra millimeterexakta 3D-data för att följa utvecklingen, samt slutförande. Verifiera på plats den korrekta placeringen av väggar, formverktyg, pelare, rör eller liknande, så att rätt beslut kan fattas direkt på byggarbetsplatsen, med alla resultat omedelbart tillgängliga i kartvyerna.

Rapportering

Exportera exakt information baserat på verkliga data från fältet eller applikationsbaserade PDF-rapporter för spårning av projektets framsteg, dokumentation av befintliga tillstånd och uppdatering av designdata.

Leica iCON build fältmjukvara är kompatibel med:


Ladda ned


Broschyr Leica iCON

Broschyr med alla iCON-bygglösningar för bygg- och anläggningsindustrin.
Broschyr med alla iCON-bygglösningar för bygg- och anläggningsindustrin.

Leica iCON build poster

iCON build poster med information om mjukvarans huvudsakliga tillämpningsområden.
iCON build poster med information om mjukvarans huvudsakliga tillämpningsområden.

Leica iCON build mjukvarusimulator

iCON build mjukvarusimulator för att testa på och lära sig mer om användargränssnittet.
iCON build mjukvarusimulator för att testa på och lära sig mer om användargränssnittet.