Maskinstyrningssystem

Mjukvara

Öka produktiviteten och effektiviteten i projektets alla steg med vår intelligenta mjukvara för byggprojekt.

Grävmaskiner

Genomför enkelt utgrävningar exakt enligt planerna med våra precisa styrsystem för grävmaskiner.

Schaktmaskiner

Höj produktiviteten och förbättra resultaten med våra lättanvända lutningslösningar.

Väghyvlar

Med våra kvalitativa avjämningssystem hanterar du enkelt och effektivt avjämningsuppdrag och trimning som kräver hög precision.

Hjullastare

Dubbel GNSS-lösning för hjullastare och styrtillämpningar.

Jordbruksmaskiner

Avjämningslösning för bladtillämpningar och enkel lutning

Borriggar & pålmaskiner

GNSS-lösning för borriggar, pålmaskiner och markstabiliseringsriggar.

Vältar & asfaltläggare

Våra integrerade styrsystem för vältar, beläggningsutrustning och fräsmaskiner ger automatiskt de jämnaste ytorna. Därför används de också av ledande tillverkare i branschen.

Leica iCON alpine

Systemet optimerar användningen av snö som ett värdefullt råmaterial.