Bathymetric LiDAR Sensors

Leica Chiroptera II

Leica Chiroptera II

System mapowania wybrzeży i płytkiej wody

Leica HawkEye III

Leica HawkEye III

Sensor batymetryczny do wód głębokich zbierający dane z dna morskiego do 50 m głębokości

Leica LiDAR Survey Studio

The Leica LiDAR Survey Studio provides a highly efficient, integrated and automated end-to-end bathymetric LiDAR processing workflow for the Leica Chiroptera 4X.