Batymetryczne sensory LiDAR

Leica Chiroptera II

Leica Chiroptera II

System mapowania wybrzeży i płytkiej wody

Leica HawkEye III

Leica HawkEye III

Sensor batymetryczny do wód głębokich zbierający dane z dna morskiego do 50 m głębokości

Leica LiDAR Survey Studio

Leica LiDAR Survey Studio zapewnia wysoce wydajny, zintegrowany i zautomatyzowany proces przetwarzania danych batymetrycznych LiDAR dla Leica Chiroptera 4X.