Jak skaning laserowy zmienia sposób, w jaki FAM Construction (Ferrovial - Allan Myers) zbiera informacje o terenie podczas realizacji projektów drogowych

Analiza przypadku

Autor: Frank Collazo

Waszyngton D.C. ma jedne z najgorszych zatorów drogowych w USA. Wraz z rozładowaniem zatorów, poprawą bezpieczeństwa i zwiększeniem liczby osób przemieszczających się od 2 do 4 tysięcy na godzinę, ten 22-milowy projekt rozbudowy drogi przekształci tę kluczową arterię północnej Wirginii poprzez dodanie dwóch dodatkowych pasów ekspresowych, trzech zwykłych pasów w każdym kierunku, ulepszeń węzłów komunikacyjnych, płatnych dróg, parkingów oraz dróg wspólnego użytku.

Dzięki zastosowaniu skanowania laserowego 3D, projekt ten zmienia sposób, w jaki FAM Construction zbiera informacje o budowie, raportuje zmiany i zapewnia, że wszystko mieści się w tolerancjach projektowych. 

Gabriel Jimenez Lopez, kierownik ds. pomiarów w FAM, powiedział: "Dzięki skanowaniu nie muszę sobie niczego wyobrażać, na moim laptopie mam bardzo dokładny trójwymiarowy obraz placu budowy, a co więcej, nie muszę polegać na czyjejś interpretacji tego, co według niego jest linią przerywaną lub ważną cechą, a najlepiej nie muszę się zastanawiać, czy udało się zebrać krytyczną część danych. Wszystko jest tam przez cały czas".


Zespół terenowyDwuosobowa ekipa ustawia kontrolne stanowisko z Leica GS18 T, umieszczając jednocześnie skaner laserowy RTC360 3D na statywie. Całkowity czas ustawiania: 2 minuty 30 sekund.

Każda z dwóch ekip skanujących została wyposażona w skaner laserowy 3D Leica RTC360, tablet z aplikację Leica Cyclone FIELD 360, kontroler Leica CS20 oraz inteligentną antenę GNSS Leica GS18 T. Pracują niezależnie od innych geodetów, więc nie ma potrzeby koordynowania pracy tachimetru i planowania, gdzie ustawić punkty kontrolne.


Organizacja pracy w terenie

Polega na ustawieniu jednego punktu kontrolnego za pomocą GS18 T/CS20 w 30-sekundowym trybie RTK, a następnie użyciu aplikacji Cyclone FIELD 360 do skanowania w średniej rozdzielczości i uzyskania obrazu HDR: około 1 minuta 51 sekund na skanowanie i uzyskanie obrazu. Zasadniczo, wybieramy dwa punkty w terenie, jeden na CS20 do kontroli, drugi w aplikacji Cyclone FIELD 360 do skanowania, następnie powtarzamy. Kontrola jest pobierana w biurze za pomocą automatycznej kontroli podczas importu.

Gdy projekt wymaga większej dokładności, np. przy monitorowaniu konstrukcji i stali, sterowanie GNSS RTK jest uzupełniane o kontrolne pomiary tachimetryczne.


Biuro

Skany są importowane do Cyclone REGISTER 360 i sprawdzane. Nie ma potrzeby rejestracji lub georeferencji, ponieważ zostało to wykonane w terenie za pomocą aplikacji Cyclone FIELD 360. Po prostu zaimportuj, sprawdź jakość, w razie potrzeby skoryguj, a następnie wyeksportuj chmurę punktów i wykorzystaj Cyclone 3DR do wielu zastosowań, które oferuje. Niezależnie od tego, czy jest sprawdzana pionowość, automatyczne wyodrębniania gruntu w celu utworzenia TIN, obliczana objętość, tworzenie raportów przekrojów poprzecznych, czy sprawdzana zgodność powykonawcza z projektową, Cyclone 3DR zapewnia to wszystko dla FAM.

Oprócz map FAM wykorzystuje skanowanie do:

  • Obliczenia dotyczące robót ziemnych
  • Monitorowanie ścian oporowych - cotygodniowe sprawdzanie, czy nie wystąpiły przesunięcia
  • Prace na konstrukcjach mostowych dla nowych i rozbudowywanych obiektów podczas budowy, aby zapewnić zachowanie tolerancji projektowych
  • Pomiar objętości hałd z dużą dokładnością
  • Sprawdzenie pionowości pali H (np. stalowych)
  • Udostępnianie danych innym działom, np. biuru konstrukcyjnemu przez Internet za pomocą TruView
  • Analiza stanu wód
  • Prześwit mostów
  • Sprawdzenie uszkodzeń konstrukcyjnych istniejących mostów w celu ich naprawy

Obejrzyj film, aby zobaczyć projekt w akcji.


Skan ściany oporowej z punktem kontrolnym

Zamiast sprawdzać wysokość i pionowość względem projektu po jednym pomiarze za pomocą tachimetru, FAM sprawdza setki pali w ciągu kilku minut za pomocą RTC360

Kontakt z Leica Geosystems w Polsce

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.