Monitorowanie obszarów miejskich

Kompletny pakiet sprzętu i oprogramowania do monitorowania w środowisku miejskim

 
Miasta rozwijały się i ewoluowały przez tysiące lat, ale obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, ich tempo rozwoju  wymaga większej uwagi w zakresie bezpieczeństwa. Monitorowanie deformacji dostarcza informacji o ruchach i umożliwia podejmowanie świadomych decyzji opartych na faktach, które nie tylko zapewniają ochronę ludzi i konstrukcji, ale mogą również przyczynić się do ogólnego obniżenia kosztów w trakcie cyklu życia konstrukcji.

Połączenie danych pochodzących z geodezyjnych czujników monitorujących (tachimetrów, GNSS lub niwelatorów) z czujnikami geotechnicznymi i środowiskowymi (czujniki pochylenia, tensometry, stacje pogodowe, itp.), daje pełny obraz ruchów występujących w czasie rzeczywistym.

Kiedy monitoring jest korzystny na terenach miejskich?

  1. Do oceny ruchów naturalnych: Powierzchnia ziemi ulega ciągłym ruchom i ugięciom, szczególnie na obszarach położonych w pobliżu wody lub pozbawionych stałego podłoża. Z tego względu istotne jest odróżnienie ruchów naturalnych od ruchów spowodowanych budową lub jakimkolwiek innym oddziaływaniem powodującym niestabilność gruntu.
  2. Do pomocy w procesie budowy: Monitorowanie pionowości i wyrównania jest absolutną koniecznością podczas procesu budowy wieżowców w celu walidacji projektów, a także pomiarów obszarów wykopów w celu określenia wielkości ruchów gruntu i konstrukcji. 
  3. Aby chronić otaczający teren: Naruszenie gruntu podczas procesu budowy może powodować ruchy otaczających budynków lub konstrukcji. Niezależnie od tego, czy jest to nowy budynek, czy budowa systemu transportowego, takiego jak linie metra lub tunele, należy monitorować otaczający obszar, aby zrozumieć ruchy, a tym samym uzyskać informacje dotyczące deformacji obiektów należących do osób trzecich. 
  4. Monitorowanie stanu konstrukcji: każdy budynek i/lub konstrukcja zmienia się w czasie i zaniedbanie różnych oddziaływań na niego, może mieć poważne konsekwencje. Do przykładów źródeł zagrożeń związanych z ruchami należą: zagrożenia naturalne, aktywność sejsmiczna, starzenie się konstrukcji, zmiana użytkowania eksploatacyjnego, konserwacja konstrukcji. 

Ten film przedstawia typowe przykłady instalacji monitoringu w terenie miejskim, jednak każdy projekt monitoringu wymaga indywidualnej oceny i zaprojektowania systemu monitoringu, dlatego przed rozpoczęciem instalacji należy skonsultować się ze specjalistami. Rozwiązania Leica Geosystems do automatycznego monitoringu są stosowane na całym świecie od ponad 30 lat. Leica Geosystems jest wyspecjalizowanym producentem i dostawcą rozwiązań do monitoringu, posiadającym międzynarodowe, interdyscyplinarne doświadczenie, z holistycznym podejściem do dostarczania innowacyjnych technologii i wsparcia dla każdego zastosowania monitoringu.
Lokalizacja pięter najwyższego amerykańskiego budynku mieszkalnego

Wdrożenie rozwiązania GPS w celu określenia położenia pięter wieży Central Park Tower
Wdrożenie rozwiązania GPS w celu określenia położenia pięter wieży Central Park Tower

Combining geotechnical and geodetic data for monitoring

Cities are evolving entities that need to adapt to accommodate the needs of the people, sustain economic functions and provide well-being and life quality.
Cities are evolving entities that need to adapt to accommodate the needs of the people, sustain economic functions and provide well-being and life quality.

Precise positioning in London’s sky

Obtaining precise and reliable coordinates during the construction process of London’s second tallest skyscraper with a tailor-made GNSS solution
Obtaining precise and reliable coordinates during the construction process of London’s second tallest skyscraper with a tailor-made GNSS solution

Leica GeoMoS

Wszechstronne oprogramowanie do automatycznego monitoringu deformacji.
Wszechstronne oprogramowanie do automatycznego monitoringu deformacji.

Leica GeoMoS Edge

Oprogramowanie monitorujące do autonomicznego sterowania sensorami i nieprzerwanego rejestrowania danych w terenie.
Oprogramowanie monitorujące do autonomicznego sterowania sensorami i nieprzerwanego rejestrowania danych w terenie.

Leica GeoMoS Now!

Analizuj i wizualizuj z dowolnego miejsca dane pozyskane podczas monitoringu.
Analizuj i wizualizuj z dowolnego miejsca dane pozyskane podczas monitoringu.

Leica Nova TM60: tachimetr do monitoringu

Zaprojektowany do automatycznego i ręcznego monitorowania odkształceń
Zaprojektowany do automatycznego i ręcznego monitorowania odkształceń

Leica Nova MS60

Najbardziej wszechstronny, skanujący, samouczący się tachimetr z łącznością GNSS i cyfrowym obrazowaniem.
Najbardziej wszechstronny, skanujący, samouczący się tachimetr z łącznością GNSS i cyfrowym obrazowaniem.

Leica GMX910

Odbiornik GNSS ze zintegrowaną anteną do monitoringu.
Odbiornik GNSS ze zintegrowaną anteną do monitoringu.


Masz pytania? Mamy odpowiedzi!

Pozwól nam Cię wesprzeć