Övervakning i stadsområden

Det kompletta maskin- och programvarupaketet för övervakning i stadsmiljö

 
Städer har vuxit och utvecklats i tusentals år men idag, mer än någonsin, kräver den snabba utvecklingstakten större hänsyn till säkerhet. Deformationsövervakning ger information om rörelser så att man kan fatta välgrundade beslut baserade på fakta. På så sätt skyddas inte enbart människor och konstruktioner – det bidrar även till lägre kostnader under hela bygglivscykeln.

Kombinationen av data från geodetiska övervakningssensorer (totalstationer, GNSS eller avvägningsinstrument) med geotekniska sensorer och miljösensorer (lutningssensorer, töjningsgivare, väderstationer osv.) ger en fullständig bild av de rörelser som sker i realtid.

När lämpar sig övervakning i stadsmiljöer?

  1. För bedömning av naturliga rörelser: Jordens yta är i ständig rörelse, särskilt i områden nära vatten eller utan fast underskikt. Därför är det viktigt att man skiljer mellan naturliga rörelser och de rörelser som orsakas av byggnadskonstruktioner eller annan påverkan som orsakar markinstabilitet.
  2. Som stöd under byggprocessen: Övervakning av vertikalitet och inriktning är ett absolut krav för validering av designen vid upprättande av höghus. Dessutom krävs mätning av utgrävningsområden för att avgöra mängden jord och strukturella rörelser.
  3. Som skydd av omgivande miljö: Störningar i marken under byggprocessen kan leda till rörelser i omgivande byggnader eller konstruktioner. Oavsett om det rör sig om en ny byggnad eller upprättande av transportsystem, som tunnelbanelinjer eller tunnlar, måste det omgivande området övervakas för att man ska kunna förstå rörelser. På så sätt kan man registrera och begränsa deformation av tredje parts tillgångar.
  4. Övervakning av skicket på själva konstruktionen: Alla byggnader och konstruktioner förändras över tid. Om man ignorerar de effekter som detta medför kan det få allvarliga konsekvenser. Exempel på källor till farliga rörelser: Naturliga faror Seismisk aktivitet Åldrande av konstruktionen Förändrad användning Underhåll av konstruktionen

I denna video visas typiska exempel på övervakningsinstallationer i ett stadsområde. Varje övervakningsprojekt kräver dock ett eget särskilt utvärderat och utformat övervakningssystem och därför bör specialister rådfrågas före varje installation. Leica Geosystems automatiserade övervakningslösningar har använts över hela världen i mer än 30 år. Leica Geosystems är specialiserad tillverkare och leverantör av övervakningslösningar med internationell tvärvetenskaplig erfarenhet, med en helhetssyn på innovativ teknik och stöd för alla övervakningstillämpningar.




Locating the floors of America’s tallest residential building

Deploying a GPS solution to locate the layout of Central Park Tower‘s floors
Deploying a GPS solution to locate the layout of Central Park Tower‘s floors

Kombination av geotekniska och geodetiska data för övervakning

Städer är i ständig förändring och behöver anpassa sig för att tillgodose behoven hos människor, upprätthålla ekonomiska funktioner och erbjuda sina invånare välbefinnande och livskvalitet.
Städer är i ständig förändring och behöver anpassa sig för att tillgodose behoven hos människor, upprätthålla ekonomiska funktioner och erbjuda sina invånare välbefinnande...

Precise positioning in London’s sky

Obtaining precise and reliable coordinates during the construction process of London’s second tallest skyscraper with a tailor-made GNSS solution
Obtaining precise and reliable coordinates during the construction process of London’s second tallest skyscraper with a tailor-made GNSS solution

Leica GeoMoS

Flexible automatic deformation monitoring software solution.
Flexible automatic deformation monitoring software solution.

Leica GeoMoS Edge

Monitoring software for autonomous sensor control and uninterrupted data logging in the field.
Monitoring software for autonomous sensor control and uninterrupted data logging in the field.

Leica GeoMoS Now!

Analysera och visualisera monitoreringsdata var du än befinner dig.
Analysera och visualisera monitoreringsdata var du än befinner dig.

Leica Nova TM60: Monitoring Total Station

Designed for automated and manual deformation monitoring
Designed for automated and manual deformation monitoring

Leica Nova MS60

The ultimate all-rounder, a scanning, self-learning total station with GNSS connectivity and digital imaging
The ultimate all-rounder, a scanning, self-learning total station with GNSS connectivity and digital imaging

Leica GMX910

GNSS-mottagare med integrerad antenn för övervakning.
GNSS-mottagare med integrerad antenn för övervakning.


Har du frågor? Vi har svaren!

Be oss om råd