Leica Zeno Connect mjukvara

Ett verktyg för 3-parts mjukvaruapplikationer

Leica Zeno Connect mjukvara

Omedelbart användbar mjukvara
Leica Zeno Connect hanterar all kommunikation mellan GNSS-mottagaren och applikationen, inklusive konfigurationen av differentialkorrigeringsdata. Leica Zeno Connect är helt färdigkonfigurerat och kan användas direkt. Du behöver bara installera mjukvaran, och sedan finns Zeno Connect-verktygsfältet alltid tillgängligt i din applikation.

Du kan nu enkelt hantera dina GNSS-data precis hur du vill genom att:

 • Välja mellan operativsystemen Windows WEH 6.5.3 eller Android.
 • Kombinera dem med Zeno Connect.
 • Lägga till dina favoritappar.

Mjukvaruutvecklingskit för sömlös GNSS-integration
Leica Zeno Connect Software Development Kit (SDK) är utformat för att integrera handenheterna i Leica Zeno GIS-serien och Leica Zeno GIS-sensorer med anpassade GIS-applikationer och kartläggningsapplikationer. Leica Zeno Connect gör det möjligt att utveckla kraftfulla GNSS-baserade applikationer som körs på Leica CS25-tablets samt handenheter. Med Leica Zeno Connect kan man integrera ledande GNSS-teknik med hög mätnoggrannhet och exakt geodetisk noggrannhet i applikationer från tredje part, som till exempel ArcGIS för Windows Mobile®.

Komplettera ditt arbete med Leicas GNSS-teknologi

 • Erbjuder full GNSS-mottagarstatus, uppställning, och hantering
 • Full kontroll över GNSS-RTK-källor
 • Levererar standard COM-komponenter för enkel integrering till 3-parts applikationer
 • Fungerar som en basstation för loggning av GNSS-rådata
 • Tillgång till hela utbudet av tillämpningar för insamling och hantering av GIS-data för Leica Zeno

Stödjer följande instrument:

 • GNSS-mottagare. Leica Zeno GG03
 • Fältdatorer: Leica CS10 GIS och CS15 GIS, Leica CS25 ochLeica Zeno 5
 • Fältdatorer med integrerad GPS/GNSS: Leica Zeno 20, Leica Zeno 10 & 15, Leica CS25 GNSS tablet-dator

Leica Zeno GIS training videos

Learn how to work with various Leica Zeno software solutions on different hardware platforms.

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.

Kontakta Leica Geosystems?

För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, telefonnummer & epost, klicka på länken.