Leica SPL100 Single Photon LiDAR Sensor

Samlar in LiDAR-data över stora områden till lägsta möjliga kostnad per datapunkt med hjälp av 100 utgående strålar

Leica SPL100 Single Photon LiDAR Sensor

Leica SPL100 Single Photon är den idealiska luftburna LiDAR-sensorn för kartläggning av stora områden. Systemet används tillsammans med en 80 MP RGBN-kamera och samlar in 6 miljoner mätpunkter per sekund; det ger pålitliga resultat oavsett om det är dag eller natt, löv på träden eller kala grenar, och fungerar lika utmärkt vid mätningar i tät vegetation.

Med SPL100 kan du skapa punktmoln med högsta möjliga densitet genom att samla in 12–30 punkter per kvadratmeter (beroende på flyghöjd) och tränga igenom halvtäta ytor som:

 • Vegetation
 • Markdimma
 • Tunna moln

Informationen som samlas in av SPL100 Single Photon LiDAR används specifikt för applikationsprogram som kräver hög punktdensitet över stora områden, som till exempel:

 • Land- och länskartläggning
 • Katastrofplanering
 • Krisberedskap
 • Inventering av skogsområden
 • Kartläggning av översvämningar
 • Kartläggning av jorderosion

Leica SPL100 Single Photon-LiDAR är en del av Leica RealTerrain, den senaste luftburna lösningen för datainsamling av verkliga miljöer från Leica Geosystems, som kombinerar innovativ sensorteknik med det intuitiva och produktiva multisensorarbetsflödet HxMap.

Optimal effektivitet
Single Photon-LiDAR-sensorn är extremt effektiv för kartläggning av stora områden, och samlar in data till lägsta möjliga kostnad per datapunkt. SPL100 samlar in 6 miljoner punkter per sekund med hjälp av 100 utgående strålar, vilket gör den 10 gånger effektivare än en traditionell LiDAR-sensor.

Snabbast beräkningar på marknaden

SPL100 körs med det produktiva arbetsflödesmjukvaruverktyget HxMap som används för efterbearbetning och bildvisning. Egenskaper:

 • Hanterar ett större dataflöde än någon annan programvara
 • Minimerar begränsningarna hos enskilda arbetsstationer
 • Snabbare dataleverans
 • Minskar utbildningskostnaderna.

LeicaRealTerrain kombinerar SPL100 och HxMap och erbjuder en grundläggande teknisk lösning som passar till och med de allra största kartläggningsprojekten med LiDAR. I en allt mer uppkopplad värld där vi interagerar över gränserna är det viktigt att kunna ta beslut som baseras på pålitlig information, som används i rätt sammanhang. Nyckeln till välgrundade beslut börjar med att ha tillgång till data om terräng och höjdskillnader. Med detta i åtanke har vi utformat denna sensor som smidigt registrerar och visar stora terrängområden och ekosystem.

Kontakta din lokala säljare hos Leica Geosystems om du vill veta mer eller boka en produktdemonstration.

 

Fallstudier

Läs om hur kunder från hela världen utnyttjar våra mångsidiga lösningar för att skapa smarta förändringar.
Läs om hur kunder från hela världen utnyttjar våra mångsidiga lösningar för att skapa smarta förändringar.

Leica RealTerrain

Complete solution for large area terrain mapping to capture high-density point clouds.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.