Leica Infinity: Jak udostępniać dane z Leica ConX

Leica Infinity

Bezpośrednia łączność z Leica ConX jest już dostępna. Udostępniaj dane w dowolnym momencie projektu do usług w chmurze ConX lub bezpośrednio do sterowania maszynami w terenie.

  • Łatwe logowanie do ConX bezpośrednio w projekcie
  • Dostęp do wszystkich projektów ConX i tworzenie projektów
  • Wizualizacja, analiza i wydobywanie wymaganych informacji z projektu, takich jak wyrównanie lub elementy drogi
  • Gromadzenie i łączenie danych projektowych z danymi pomiarowymi w jednym projekcie. Przetwarzanie, analizowanie i sprawdzanie danych pomiarowych, w tym danych z tachimetrów, danych GNSS, danych z niwelatorów i zdjęć (UAV i Leica GS18 I).
  • Pełne obliczenia powierzchni i objętości 3D, porównywanie wysokości między powierzchniami, tworzenie i edycja obiektów infrastruktury, takich jak przebieg drogi, przekrój poprzeczny lub warstwa materiału
  • Bezpośrednie pobieranie lub wysyłanie danych do usługi ConX cloud
  • Zarządzanie i przekazywanie danych pomiędzy biurem a ekipami terenowymi                                  

Dowiedz się więcej na temat procesu pracy z tego artykułu lub obejrzyj film instruktażowy, do którego link znajduje się na końcu tej strony.

Import i wizualizacja projektu w 3D

Najpierw zaimportuj projekt w jednym z wielu obsługiwanych formatów danych. Zwizualizuj dane w widoku 3D. Aby uzyskać informacje o lokalizacji, użyj aplikacji Base Maps, aby wyświetlić dane o drogach i zapisać je jako obrazy georeferencyjne.

Leica infinity survey software | Conx integration
Zdjęcie 1: Importowane mapy projektowe i bazowe dróg

 

Wyciąganie danych z projektu, edycja i tworzenie nowych obiektów

Użyj funkcji Kopiuj z CAD, aby wyodrębnić potrzebne dane z pliku DXF/DWG i po prostu zaimportuj elementy infrastruktury, takie jak droga lub wyrównanie. W razie potrzeby zaktualizuj projekt i połącz dane projektowe z danymi pomiarowymi. Użyj dowolnych danych z tachimetrów, GNSS, niwelatorów i zdjęć (UAV i GS18 I). Utwórz nowy obiekt, zawierający wszystkie elementy drogi lub warstwy materiałów.

Leica infinity survey software | Conx integration
Zdjęcie 2: Warstwa materiału utworzona z projektu drogi

 

Połącz z ConX

Użytkownicy mogą łączyć się z Infinity z czujnikami terenowymi i maszynami przez Internet za pomocą integracji ConX.

Przejdź do zakładki External Services na pasku wstążki, wybierz login i dodaj dane uwierzytelniające. Po pomyślnym połączeniu, ikona ConX zostanie włączona w oknie dialogowym Import/Eksport. Możesz teraz utworzyć nowy projekt lub wybrać dowolny z istniejących projektów w usłudze w chmurze. Łatwo pobierzesz lub wyślesz dane za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Leica infinity survey software | Conx integration
Zdjęcie 3: Bezpośrednie logowanie do Leica ConX w projekcie

 

Przesyłanie danych do usługi w chmurze ConX lub systemów sterowania maszynami w terenie

Łatwe przesyłanie danych do usługi w chmurze ConX lub jednostek na obiekcie za pomocą kilku kliknięć. Udostępniaj rysunki projektu budowlanego zaktualizowane o dane pomiarowe, cyfrowe modele terenu (DTM), warstwy materiałów lub raporty z kontroli jakości. 

Wybierz pożądany projekt ConX i naciśnij Eksportuj na pasku wstążki. Zdefiniuj nazwę pliku i wyeksportuj.

Leica infinity survey software | Conx integration
Zdjęcie 4: Przesyłanie danych do systemów sterowania maszynami

 

Korzystaj z kompleksowej wymiany danych w chmurze. Utrzymuj swoje zespoły terenowe i biurowe oraz zainteresowane strony na właściwym torze dzięki aktualnym danym.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak udostępniać dane za pomocą ConX: 

 

Współpraca Leica Infinity i Leica ConX. Udostępniaj dane w dowolnym momencie realizacji projektu, aby zagwarantować przejrzystość i szybką reakcję na aktualizacje projektu. Zarządzaj efektywnie wszystkimi projektami budowlanymi. 

Aby obejrzeć inne filmy z serii Infinity, przejdź do listy odtwarzania

 

Autor
Monika Bodziak
Inżynier produktu, Leica Infinity

Kontakt dotyczący Leica Infinity

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o oprogramowaniu Leica Infinity.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o oprogramowaniu Leica Infinity.

Edukacja online

Leica Geosystems opracowała internetową platformę edukacyjną, aby dalej edukować klientów w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości ich instrumentów.
Leica Geosystems opracowała internetową platformę edukacyjną, aby dalej edukować klientów w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości ich instrumentów.