Leica CloudWorx Ultimate - jedna licencja do pracy we wszystkich systemach CAD

Jedna licencja do pracy we wszystkich ulubionych systemach CAD.

Leica CloudWorx

Leica CloudWorx Ultimate zapewnia szybkość, skalowalność i uproszczenie wszystkich zalet CloudWorx dla wszystkich ulubionych systemów CAD dzięki jednej, prostej licencji. Teraz możesz uzyskać dostęp do mocy CloudWorx dla: AutoCAD, CloudWorx dla Bentley, CloudWorx dla Revit oraz CloudWorx dla Navisworx aby zwiększyć szybkość i wydajność wieloplatformowych procesów roboczych.

Szybkość

Zwiększ szybkość i wydajność pracy na wielu platformach i szybciej osiągaj końcowe rezultaty. Nie marnuj czasu na przechodzenie między formatami plików lub myśląc o liczbie licencji dla każdej z usług CAD - możesz łatwo pracować między platformami, tworzyć rysunki i modele, przeprowadzać weryfikację projektów lub projektować korzystając z tej samej cyfrowej rzeczywistości. Korzystaj z szybszego wyświetlania chmury punktów wykorzystując oprogramowanie Cyclone ENTERPRISE.

Skala

Nieograniczona w każdym sensie. Obsługuj projekty i chmury punktów dowolnej wielkości, we wszystkich obsługiwanych systemach CAD, aby łatwiej tworzyć produkty i szybciej przekazać gotowe opracowania klientom i interesariuszom - wszystko za pomocą jednej kompletnej licencji.

Łatwość obsługi

Nie wymaga specjalnej instalacji. CloudWorx Ultimate współpracuje ze wszystkimi istniejącymi aplikacjami CloudWorx, umożliwiając pracę z dużymi chmurami punktów pochodzącymi z Cyclone i JetStream eliminując żmudny eksport / import plików. Łatwo udostępniaj swoje wyniki na całym świecie dzięki oprogramowaniu dostępnemu dla szerokiego grona użytkowników.

Kompatybilność

Czekamy na Ciebie

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.

Kup Leica CloudWorx Ultimate

Możesz teraz kupić CloudWorx Ultimate w naszym sklepie online!
Możesz teraz kupić CloudWorx Ultimate w naszym sklepie online!