Leica CloudWorx dla AutoCAD

Aplikacja do obsługi chmur punktów w AutoCAD

Leica CloudWorx dla AutoCAD

Leica CloudWorx dla AutoCAD to najbardziej efektywna i najpopularniejsza aplikacja do pracy z chmurami punktów pozyskanymi przez skanery laserowe – bezpośrednio w programie AutoCAD.

Użytkownicy mogą korzystać ze znajomego interfejsu AutoCAD i narzędzi, co skraca czas potrzebny na opanowanie pracy ze skanami laserowymi. Użytkownicy mogą tworzyć dokładne modele inwentaryzacyjne w 2D i 3D, sprawdzać projekty przez porównanie ich z rzeczywistymi obiektami, przeprowadzać kontrolę dokładności najistotniejszych elementów konstrukcji lub produkowanych elementów i dużo więcej – to wszystko bezpośrednio w środowisku AutoCAD.

W programie CloudWorx wyeliminowano trudności związane z obsługą chmur punktów w AutoCAD. Obecnie w oprogramowaniu CloudWorx wyeliminowano te trudności dzięki zastosowaniu przeglądarki TruSpace. To intuicyjne w obsłudze, panoramiczne okno do przeglądania danych pozwala Użytkownikom na lepsze rozpoznawanie obiektów w chmurze punktów. Służy także do prowadzenia wizualizacji chmur punktów w programie AutoCAD z niespotykaną dotąd szybkością.

Cechy i zalety
 • Opcjonalna obsługa danych z Cyclone, JetStream, lub ReCap
 • Praca w programie AutoCAD z chmurami punktów pochodzącymi z dowolnego skanera laserowego lub sensora 3D tworzącego chmury punktów
 • Eliminacja czasochłonnego eksportu / importu chmur punktów w różnych formatach
 • Szybsza manipulacja i nawigacja w dużych zbiorach chmur punktów. Obsługa części, przekrojów i sześcianów ograniczających
 • Narzędzie QuickSlice pozwala szybko dzielić na części i orientować chmurę punktów, ustawiać ją względem ścian i podłogi
 • Narzędzie do automatycznego wpasowania polilinii umożliwia szybkie wpasowanie linii 2D i łuków do chmury punktów za pomocą wskazania jednego, dwóch lub trzech punktów; połącz tą funkcję z funkcją QuickSlice, aby szybko wyodrębniać linie 2D
 • Wpasowanie elementów stalowych, kryzy, rur generowanych automatycznie, linii 2D
 • Wpasowanie elementów katalogowych ułatwiające opracowania inwentaryzacyjne
 • Precyzyjne nawiązania oraz śledzenie kolidujących ze sobą elementów
 • Narzędzie do kontroli płaskości podłogi i jej spoziomowania umożliwiające generowanie raportów zgodnie ze standardem ASTM 1155
 • Narzędzie "Ortoobraz" do tworzenia obrazów w formatach GeoTIFF, PNG, JPEG, GIF oraz BMP
 • Automatyczna orientacja globalnego układu współrzędnych względem chmur punktów
 • Wybieranie i wskazywanie punktów na siatce
 • Panoramiczna przeglądarka TruSpace oferująca obrazy podkładowe do intuicyjnego współdziałania i przeglądania chmury punktów
 • Zapisywanie ustawień projektu
 • Wersja w języku angielskim, niemieckim, japońskim i innych

Oprogramowanie JetStream

Oprogramowanie JetStream oferuje ogromny wzrost wydajności i większą wierność końcowych opracowań podczas pracy z chmurami punktów w środowisku CAD. Dzięki ciągłemu ładowaniu i renderowaniu wszystkich punktów, przez cały czas, wyeliminowano opóźnienia w wyświetlaniu chmur punktów i potrzebę ich regeneracji. Nawet chmur składających się z miliardów punktów. Oprogramowanie JetStream wykorzystywane podczas pracy z aplikacją CloudWorx dla AutoCAD znacząco skróci pracę z chmurami punktów i zmniejszy koszty pracy. Użytkownicy mogą łatwo pobrać i uruchomić oprogramowanie postępując zgadnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie po kliknięciu na przycisk JetStream Experience.

Czekamy na Ciebie

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.

Studium przypadku

Dowiedz się jak klienci z całego świata wykorzystują nasze różnorodne rozwiązania, aby kształtować świat.
Dowiedz się jak klienci z całego świata wykorzystują nasze różnorodne rozwiązania, aby kształtować świat.