Wypełnianie luki w nieustrukturyzowanych danych: Cyclone REGISTER 360 vs. CORE

W kierunku parytetu funkcji Leica Cyclone CORE i Leica Cyclone REGISTER 360

Leica Cylone REGISTER 360 - unstructured data

Jest to drugi z serii artykułów eksperckich poświęconych dostosowaniu Cyclone REGISTER 360 do popularnego zestawu narzędzi Cyclone CORE. Więcej informacji można znaleźć w pierwszym artykule z tej serii na temat UCS i Control.

Eksperci skupią się na lukach, które istnieją w dziedzinie obsługi nieustrukturyzowanych danych - jest to coraz ważniejszy temat, ponieważ Leica Geosystems oferuje bardziej autonomiczne rozwiązania oparte na mobilnych platformach czujników, w tym BLK2GO, BLK ARC i BLK2FLY.

Marketing image of the Leica BLK ARC, Leica BLK2GO, and Leica BLK2FLY against black background

Obraz 1:BLK ARC, BLK2GO i BLK2FLY

Dane nieustrukturyzowane to dane bez regularnej siatki wierszy i kolumn. Wszystkie dane mobilne i dane LGS są nieustrukturyzowane, podczas gdy wszystkie dane zebrane przez skanery statyczne są nieustrukturyzowane (np, RTC360, BLK360, P-Series) mają strukturę danych w formacie wiersz kolumna.

W wersji 2022 Cyclone REGISTER 360 będzie obsługiwać wszystkie typy danych nieustrukturyzowanych obsługiwane przez Cyclone CORE. Obejmuje to nie tylko obsługę nowych czujników, ale także popularny format LGS i niestrukturalne formaty innych firm, LAS, niestrukturalne E57, PTS i inne.

Dodanie tych nieustrukturyzowanych formatów danych wspiera użytkowników, którzy korzystają z tych autonomicznych rozwiązań i zapewnia, że użytkownicy mogą przesyłać dane przez Cyclone REGISTER 360, co oznacza, że pliki otrzymane od współpracowników mogą być zintegrowane z nowo zaimportowanymi danymi z sensorów i połączone w jeden projekt. Podobnie, oferuje użytkownikom możliwość pobrania tych nieustrukturyzowanych formatów i przepchnięcia ich przez proces roboczy Leica Geosystems, publikując je jako LGS, otwierając je bezpośrednio w CloudWorx lub tworząc nowy projekt Cyclone ENTERPRISE z danymi, które zapewniają ścieżkę do CloudWorx, Cyclone 3DR, Map360 i rodziny produktów Powered by JetStream.

W niektórych branżach dane nieustrukturyzowane są przyszłością skanowania laserowego. W miarę jak te autonomiczne rozwiązania będą się rozwijać i zyskiwać na popularności w tych branżach, model skanowania ciągłego może w pełni zastąpić skanowanie statyczne. Pozwala on użytkownikom na szybsze rejestrowanie większego obszaru. Wciąż jednak ma on swoje wady - niższa dokładność i wierność danych są nadal opracowywane i pozostają obszarem obaw dla branż, które mają dłuższą historię integracji skanowania laserowego i dla których dokładność jest najważniejsza.

Wraz z poprawą jakości danych z czujników mobilnych, stają się one akceptowane w sektorach, w których w przeszłości wykorzystywano wyłącznie dane strukturalne. Od zakładów produkcyjnych i przetwórczych po BIM, badania cywilne i inne niestandardowe branże, takie jak produkcja filmowa, GIS i planowanie przestrzenne, dane nieustrukturyzowane stają się coraz bardziej powszechne w standardowych produktach. Ze względu na potencjalnie duże skanowane obszary, potrzeba rejestracji setek skanów statycznych w porównaniu do znacznie mniejszej liczby skanów nieustrukturyzowanych, jest ogromną zaletą w zakresie oszczędności czasu w terenie i biurze.

I nie tylko rozwiązania mobilne Leica wstrząsają światem skanowania 3D - pojawiają się skanery mobilne innych firm, a produkty Leica Cyclone pozostają najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą łączyć dane z różnych sensorów i różnych producentów. Ważne jest, abyśmy nadal dostarczali rozwiązania zarówno dla doświadczonych, jak i nowych użytkowników, aby wykorzystać zalety fuzji sensorów.

W tym celu Cyclone REGISTER 360 2022.0.0 będzie obsługiwał następujące niestrukturalne formaty danych i narzędzia post-importowe, aby ułatwić korzystanie z danych niestrukturalnych:

 • Import danych BLK2GO
 • Import danych BLK2FLY 
 • Import danych BLK ARC
 • Import danych Pegasus MMS
 • Import nieustrukturyzowanych PTS
 • Import TXT
 • Import/Export nieustrukturyzowanych E57
 • Import /Export nieustrukturyzowanych RCP
 • Import/Export LAS
 • Import/Export LGS (w tym te bez norm)
 • Tworzenie punktów orientacyjnych po imporcie
 • Ulepszone tworzenie sugerowanych linków
 • Kryteria tworzenia linków

Obsługa nowych formatów

Dodanie tych nowych formatów może mieć daleko idące konsekwencje dla użytkowników. Podczas gdy Cyclone CORE tradycyjnie był miejscem, w którym można było łączyć wszystkie dane, z dowolnego skanera, dowolnego źródła, teraz jest to prawdą w przypadku Cyclone REGISTER 360, co oznacza, że użytkownicy mogą korzystać z inteligentnej automatyzacji i nowoczesnego interfejsu użytkownika Cyclone REGISTER 360, jednocześnie uzyskując potężną obsługę formatów tradycyjnie spotykaną w Cyclone CORE. W szczególności dodanie niestrukturalnego formatu E57 - najpopularniejszego neutralnego formatu chmury punktów - oznacza, że prawie wszystkie dane z dowolnego produktu innej firmy mogą być teraz importowane do Cyclone REGISTER 360, rejestrowane z innymi danymi i publikowane w neutralnym formacie lub specjalnie do dalszego przepływu pracy Leica.

Jest kilka rzeczy, na które użytkownicy powinni zwrócić uwagę, rozpoczynając importowanie danych nieustrukturyzowanych. Należy pamiętać, że opcje importu Auto Cloud, Auto Target i Auto Sphere nie są obsługiwane w przypadku danych nieustrukturyzowanych. Import danych nieustrukturyzowanych zawierających dużą liczbę punktów może również trwać dłużej niż import danych ustrukturyzowanych o tej samej liczbie punktów.

Dodanie tych cech i funkcji zostało oparte na narzędziach, które są już dostępne w Cyclone CORE.

LGS był pierwszym nieuporządkowanym formatem obsługiwanym przez Cyclone REGISTER 360. Jako format natywny dla Leica, jest to obszar, który przez lata stale ulepszaliśmy i rozwijaliśmy. Ta wersja wprowadza pewne ulepszenia w sposobie obsługi plików LGS. Czas importu LGS został poprawiony poprzez rezygnację z przetwarzania wszystkich punktów trasy w celu rejestracji podczas importu. Znacznie przyspiesza to import. Jeśli po zaimportowaniu użytkownik wybierze punkt trasy do rejestracji, zostanie on przetworzony po wejściu do Visual Alignment. Dzięki temu nieużywane punkty trasy nie są niepotrzebnie przetwarzane, co pochłania cenny czas i zwiększa rozmiar projektu.

Import po utworzeniu punktu orientacyjnego

Możliwość tworzenia punktów orientacyjnych (WayPoints) - lub pseudo-pozycji konfiguracji - powiela funkcje Cyclone CORE znane jako Insert Camera i Insert Camera Height. Punkt orientacyjny (lub wstawiona kamera) to syntetyczna konfiguracja, która zawiera tylko pozycję i powiązane obrazy wygenerowane z tej pozycji podczas tworzenia. Ponieważ punkt orientacyjny jest generowany na podstawie danych skanowania, nie zawiera tradycyjnego pano; zamiast tego zawiera pano danych skanowania.

Side by side comparison of a regular image of a building and a point cloud image of the same building.

Obraz 2: Porównanie tradycyjnego obrazu pano i pano z chmurą punktów.

Po wprowadzeniu BLK2GO, Cyclone REGISTER 360 dodał możliwość tworzenia punktów trasy wzdłuż trajektorii spaceru w ustalonych odstępach czasu w ramach procesu importu. Teraz jednak użytkownicy mogą tworzyć dodatkowe punkty trasy w dowolnym miejscu projektu - nie tylko na trajektorii. Ta funkcja jest dostępna dla każdego projektu (ustrukturyzowanego lub nieustrukturyzowanego), umożliwiając użytkownikom skalowanie możliwości nawigacji po zestawie danych bez zwiększania rozmiaru projektu.

Image of WayPoints displayed on a computer screen.

Obraz 3: Punkty orientacyjne są wstawiane wzdłuż trajektorii mobilnego przechwytywania danych. Dodatkowe punkty orientacyjne można dodać w razie potrzeby po imporcie.

Pod większością względów jest to podobne - możesz mierzyć na pano, dodawać GeoTagi lub Snapshoty i przeskakiwać do innych pozycji Setup/WayPoint w dalszych aplikacjach. Punkty orientacyjne (WayPoints) ułatwiają nawigację w obrębie zbioru danych czujnika mobilnego. Można przeskakiwać między nimi tak jak między konfiguracjami i tworzyć z nich migawki w TruView. Ponieważ jednak te wstawione punkty trasy mogą znajdować się daleko od rzeczywistej lokalizacji przechwytywania, ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że mogą one zawierać mniej danych i większy błąd niż te, które znajdują się na trajektorii lub blisko konfiguracji.

Sugerowane linki i kryteria tworzenia linków

W Cyclone REGISTER 360 2022.0.0, użytkownicy mogą dodać do 5000 sugerowanych linków na Bundle (wzrost z 500). Sugerowane linki to graficzny sposób na zwrócenie uwagi na możliwe dodatkowe linki w pakiecie. Po użyciu polecenia, w obrębie pakietu pojawiają się przerywane białe linie. Dodanie dodatkowych linków zacieśnia wiązkę, czyniąc ją bardziej sztywną i dokładną. Użytkownicy Cyclone CORE będą zaznajomieni z koncepcją dodawania powiązań znanych jako ograniczenia w Cyclone CORE.

Jednak w przeciwieństwie do Cyclone CORE, Cyclone REGISTER 360 oferuje zaawansowane kryteria tworzenia linków, które dają użytkownikowi dużą kontrolę nad jakością tworzonych linków bez konieczności ręcznej kontroli jakości każdego z nich. Użytkownik może ustawić minimalny błąd między chmurami i minimalne nakładanie się na łącze. Domyślnie Kryteria tworzenia linków są ustawione na 12 mm lub ~,5 cala dla chmury do chmury i 20% dla minimalnego nakładania się, ale można to dostosować w Ustawieniach. Wszelkie łącza utworzone przez tę funkcję muszą spełniać kryteria łącza, w przeciwnym razie łącze nie zostanie utworzone, zapewniając w ten sposób, że tylko łącza spełniające minimalne kryteria jakości użytkownika są używane w pakiecie. Użytkownicy mogą zdecydować się na zastąpienie tych ustawień podczas Wyrównania wizualnego dla poszczególnych linków.

An example of suggested links are displayed as dashed lines on a computer screen in Leica Cyclone REGISTER 360.

Obraz 4: Sugerowane linki są wyświetlane jako białe przerywane linie. Użytkownicy mogą ustawić maksymalną liczbę sugerowanych linków, aby zarządzać ich automatycznym tworzeniem.

Wnioski

Dzięki ulepszeniom wprowadzonym w Cyclone REGISTER 360 w celu poprawy obsługi UCS i Control, a teraz także obsługi danych nieustrukturyzowanych, luki między Cyclone CORE i Cyclone REGISTER 360 znacznie się zmniejszyły. Pozostaje kilka kluczowych obszarów ulepszeń, które zostaną rozwiązane w następnych głównych wydaniach, co doprowadzi do pełnej, funkcjonalnej parzystości produktów i umożliwi wszystkim użytkownikom przejście na nową generację Cyclone REGISTER 360. Ulepszenia te obejmują wsparcie dla jeszcze większych projektów, obsługę resekcji i trawersów dla tych, którzy polegają na skanerach wyposażonych w DAC w swoich procesach pomiarowych oraz globalną listę ograniczeń, aby wspierać użytkowników, którzy w dużym stopniu polegają na celach.

Zachęcamy użytkowników do aktywnego udziału w naszym procesie planowania, uczestnicząc w programie opinii klientów. Możesz przesłać swoje opinie i prośby o funkcje, klikając łącze.

Opinie i prośby klientów są ważną częścią naszych planów rozwoju produktów, a 20-30% sugestii klientów jest wdrażanych w ciągu roku, podczas gdy inne są dodawane do naszych długoterminowych planów działania.

Z niecierpliwością czekamy na Twoją opinię na temat ulepszeń omówionych w tym eksperckim spostrzeżeniu, a także na Twoje sugestie dotyczące przyszłych ulepszeń.


Guy Cutting
Starszy menedżer produktu, Leica Cyclone
Reality Capture Division

Czekamy na Ciebie

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.

Reality Capture Newsletter

Kliknij tutaj, aby zapisać się do naszego regularnego biuletynu i być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi przechwytywania rzeczywistości.
Kliknij tutaj, aby zapisać się do naszego regularnego biuletynu i być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi przechwytywania rzeczywistości.

Geodeta wysokiej rozdzielczości - Blog

Dowiedz się, jak skanery laserowe Leica Geosystems pomagają profesjonalistom kształtować przyszłość naszego świata.
Dowiedz się, jak skanery laserowe Leica Geosystems pomagają profesjonalistom kształtować przyszłość naszego świata.

Kup Leica Cyclone

Możesz teraz kupić Cyclone w naszym sklepie online!
Możesz teraz kupić Cyclone w naszym sklepie online!