Leica ConX — rozwiązanie chmurowe z interfejsem WWW do udostępniania i wizualizacji danych

Otwarta, uproszczona i przyjazna dla użytkownika platforma współpracy w chmurze, służąca do zarządzania danymi i ich przesyłania.

Leica ConX

Leica ConX to rozwiązanie chmurowe, wykorzystywane przez firmy budowlane do zarządzania danymi konstrukcyjnymi i geodezyjnymi, monitorowania ich i udostępniania w czasie rzeczywistym.

Personel i maszyny na miejscu pracy muszą korzystać z tych samych danych, które są synchronizowane, dzięki czemu praca może być wykonana skutecznie, na czas i w ramach budżetu. Leica ConX to oparte na sieci WWW narzędzia, które harmonizują i upraszczają obsługę danych wykorzystywanych do sterowania maszynami, znacznie skracając przestoje.

Pełna jasność sytuacji w terenie
Narzędzia do współpracy działające w chmurze umożliwiają efektywne zarządzanie wszystkimi połączonymi projektami budowlanymi, w tym platformami innych producentów, a także udostępnianie wszystkim zainteresowanym powiązanych z pracami danych. Dzięki Leica ConX nawet użytkownicy o małym doświadczeniu będą w stanie wizualizować i kontrolować modele referencyjne, dane geodezyjne oraz konstrukcyjne.

Leica ConX to zestaw łatwych do opanowania narzędzi opartych o rozwiązania internetowe, przyspieszających pracę i umożliwiające jej efektywne wykonanie wg specyfikacji.

Korzyści:

  • Wizualizuj i sprawdzaj poprawność używanych i generowanych danych 2D i 3D, lokalizowanych na interaktywnych mapach i komunikuj się ze wszystkimi uczestnikami projektu w terenie.
  • Udostępniaj aktualizacje i poprawki modelu odniesienia w czasie rzeczywistym w całym projekcie, aby zapewnić przejrzystość i szybką reakcję na aktualizacje.
  • Konwertuj formaty na zintegrowane platformy firm trzecich, poprawiaj łączność i integruj istniejące cykle pracy.
  • Zdalnie monitoruj operacje sterowania maszynami, przypisując prace i miejsca pracy oraz dane referencyjne operatorom, aby uniknąć kosztownych poprawek i błędów.
  • Raportuj wydajność wykonanych robót w celu potwierdzenia, które prace zostały wykonane i czy zgodnie ze specyfikacją.
Infografika cyklu pracy Leica ConX

Zaloguj się do Leica ConX

Kliknij poniżej, aby zalogować się do internetowego systemu Leica ConX.

Leica ConX

Udostępnianie danych w czasie rzeczywistym dla całego projektu budowlanego

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.