Leica ConX — rozwiązanie chmurowe z interfejsem WWW do udostępniania i wizualizacji danych

Otwarta, uproszczona i przyjazna dla użytkownika platforma współpracy w chmurze, służąca do zarządzania danymi i ich przesyłania.

Leica ConX

Leica ConX to rozwiązanie chmurowe, wykorzystywane przez firmy budowlane do zarządzania danymi konstrukcyjnymi i geodezyjnymi, monitorowania ich i udostępniania w czasie rzeczywistym.

Personel i maszyny na miejscu pracy muszą korzystać z tych samych danych, które są synchronizowane, dzięki czemu praca może być wykonana skutecznie, na czas i w ramach budżetu. Leica ConX to oparte na sieci WWW narzędzia, które harmonizują i upraszczają obsługę danych wykorzystywanych do sterowania maszynami, znacznie skracając przestoje.

Pełna jasność sytuacji w terenie
Narzędzia do współpracy działające w chmurze umożliwiają efektywne zarządzanie wszystkimi połączonymi projektami budowlanymi, w tym platformami innych producentów, a także udostępnianie wszystkim zainteresowanym powiązanych z pracami danych. Dzięki Leica ConX nawet użytkownicy o małym doświadczeniu będą w stanie wizualizować i kontrolować modele referencyjne, dane geodezyjne oraz konstrukcyjne.

Leica ConX to zestaw łatwych do opanowania narzędzi opartych o rozwiązania internetowe, przyspieszających pracę i umożliwiające jej efektywne wykonanie wg specyfikacji.

Korzyści:

  • Wizualizuj i sprawdzaj poprawność używanych i generowanych danych 2D i 3D, lokalizowanych na interaktywnych mapach i komunikuj się ze wszystkimi uczestnikami projektu w terenie.
  • Udostępniaj aktualizacje i poprawki modelu odniesienia w czasie rzeczywistym w całym projekcie, aby zapewnić przejrzystość i szybką reakcję na aktualizacje.
  • Konwertuj formaty na zintegrowane platformy firm trzecich, poprawiaj łączność i integruj istniejące cykle pracy.
  • Zdalnie monitoruj operacje sterowania maszynami, przypisując prace i miejsca pracy oraz dane referencyjne operatorom, aby uniknąć kosztownych poprawek i błędów.
  • Raportuj wydajność wykonanych robót w celu potwierdzenia, które prace zostały wykonane i czy zgodnie ze specyfikacją.
Infografika cyklu pracy Leica ConX

Zaloguj się do Leica ConX

Kliknij poniżej, aby zalogować się do internetowego systemu Leica ConX.
Kliknij poniżej, aby zalogować się do internetowego systemu Leica ConX.

Leica ConX

Udostępnianie danych w czasie rzeczywistym dla całego projektu budowlanego
Udostępnianie danych w czasie rzeczywistym dla całego projektu budowlanego

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.