Leica ConX – molnbaserad plattform för delning och visualisering av data

Öppen, enkel och användarvänlig molnbaserad plattform för hantering och överföring av uppgifter för alla på arbetsplatsen.

Leica ConX

Leica ConX är en molnbaserad lösning som hjälper byggföretag att hantera, övervaka och dela konstruktionsmässiga och topografiska uppgifter i realtid oavsett var man befinner sig.

Personal och maskiner på byggarbetsplatsen behöver dela samma uppgifter och hållas uppdaterade så att arbetet kan utföras effektivt, i tid och inom budget. Leica ConX är en webbaserad uppsättning verktyg som hjälper dig synkronisera och förenkla datahanteringen för maskinstyrning, och minskar därmed stilleståndstiderna betydligt.

Transparens på arbetsplatsen
Med hjälp av detta molnbaserade samarbetsverktyg kan du hantera alla dina uppkopplade byggprojekt, inklusive tredje parters plattformar, och dela jobbrelaterade uppgifter med alla berörda parter. Med Leica ConX kan användare enkelt, utan lång utbildning eller erfarenhet, visualisera och validera referensmodeller, topografiska data och konstruktionsdata.

Leica ConX erbjuder en snabb och enkel uppsättning av webbaserade verktyg för att du ska kunna utföra arbetet snabbare, effektivare och i enlighet med gällande specifikationer.

Fördelar:

  • Visualisera och validera både 2D- och 3D-konstruktions- och inmätningsdata på interaktiva kartor, som kan delas med alla på arbetsplatsen
  • Dela uppdateringar och korrigeringar av referensmodeller i realtid med alla i projektet för att garantera transparens och snabba reaktioner på förändringar
  • Konvertera format för att integrera tredje parters plattformar, utöka konnektiviteten och integrera befintliga arbetsflöden
  • Monitorera och övervaka maskinstyrning på distans, fördela arbetsuppgifter och förmedla positionerings- och referensdata till maskiner och mättekniker, vilket eliminerar risken för kostsamma fel och omarbeten
  • Rapportera resultatet för utfört arbete, för att säkerställa att arbetet är slutfört och att resultaten överensstämmer med projektplanen
Infografik för arbetsflödet med Leica ConX

Login to Leica ConX

Click below to login to Leica ConX web-based cloud solution
Click below to login to Leica ConX web-based cloud solution

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.