Rozwiązanie ScanCrete

Umożliwia użytkownikom natryskiwanie, rejestrowanie i porównywanie w celu optymalizacji procesu aplikacji betonu natryskowego

ScanCrete to rozwiązanie firmy Leica Geosystems, które optymalizuje pracę z betonem natryskowym (torkretem), umożliwiając użytkownikom natryskiwanie, zbieranie i porównywanie danych. To kompleksowe rozwiązanie zwiększa efektywność zbierania danych, minimalizuje ilość odpadów i zwiększa wydajność pracy, a w konsekwencji skraca czas pracy w niebezpiecznym środowisku. Użytkownicy mogą prowadzić łatwe do zrozumienia raporty wizualne na miejscu lub w biurze dzięki sprawdzonej w branży technologii do dokładnej analizy powykonawczej w czasie rzeczywistym.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

  • Kompletny proces pracy od terenu do biura zapewniony wyłącznie przez Leica Geosystems.
  • Przeprowadzaj analizy grubości warstw konstrukcji w czasie rzeczywistym, wykorzystując inteligentne sensory i oprogramowanie, które bezproblemowo współpracują ze sobą.
  • Uprość kontrolę powykonawczą betonu natryskiwanego warstwa po warstwie.
  • Przeprowadzaj analizy i weryfikacje powykonawcze w niebezpiecznych środowiskach, bez konieczności ponownych wizyt i opóźnień.
  • Obniżaj koszty, zapewniając minimalne straty materiałów i zmniejszając liczbę personelu potrzebnego do wykonania zadania.

ZBIERZ DANE


Stosując Leica RTC360 lub Leica BLK360, użytkownicy ustawiają skaner laserowy 3D w pobliżu obszaru zainteresowania, jakim jest powierzchnia tunelu i wykonują skanowanie wstępne. Następnie wykonują natrysk betonu, a po jego zakończeniu wykonują i przesyłają drugi skan do tabletu Leica CS35 z aplikacją Captivate Inspect Layer..

PORÓWNAJ


Aplikacja Captivate Inspect Layer porównuje dwa lub więcej skanów w celu określenia grubości pomiędzy warstwami lub powierzchniami. Jeśli pozycja i orientacja instrumentu zostanie zmieniona pomiędzy kolejnymi skanami, aplikacja automatycznie dostosuje się, wyrównując skany. Funkcja ta pozwala na wizualne przedstawienie wyników w czasie rzeczywistym, w prosty i efektywny sposób. Zeskanowane powierzchnie są porównywane w aplikacji w celu wizualnej identyfikacji zbyt dużej lub zbyt małej ilości natryskiwanego betonu w stosunku do wymaganej grubości warstwy.

ZOPTYMALIZUJ


Dzięki walidacji grubości warstwy w czasie rzeczywistym w terenie, można podjąć natychmiastowe działania naprawcze bez zakłócania przebiegu pracy. Dane w czasie rzeczywistym na placu budowy minimalizują również opóźnienia związane z walidacją przez strony trzecie. Dodatkowo, użytkownicy mogą pobrać zebrane dane przez Wi-Fi lub USB z tabletu CS35, aby prowadzić dokumentację placu budowy i sprawdzać wydajność pracy, a następnie przeprowadzić dalszą analizę w biurze z Leica Cyclone 3DR, aby przekształcić zebrane dane w dokładne i wiarygodne wyniki.

NATRYSKUJ


Aplikacja betonu natryskowego (torkretu) jest istotnym zadaniem podczas konwencjonalnego drążenia tuneli. Cała powierzchnia betonu natryskowego musi być mierzona pod kątem grubości warstwy. Jeśli wyniki pomiarów warstw betonu natryskowego są dostępne w czasie rzeczywistym, betonowanie może być maksymalnie wydajne, bez konieczności oczekiwania na zewnętrzną walidację. Wizualizacja wyników pomiarów jest szybka i łatwa do zrozumienia, co umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji w terenie.

Czekamy na Ciebie

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.

Potęga skanowania

Jakość to tradycja zakorzeniona głęboko w naszym DNA. Zobowiązujemy się do doskonałości i wyjątkowej dbałości o szczegóły.

Jakość to tradycja zakorzeniona głęboko w naszym DNA. Zobowiązujemy się do doskonałości i wyjątkowej dbałości o szczegóły.

Webinary dotyczące skanowania laserowego

Zobacz webinary dotyczące skanowania laserowego w jednym miejscu – oglądaj wszystkie webinaria na żądanie już teraz!
Zobacz webinary dotyczące skanowania laserowego w jednym miejscu – oglądaj wszystkie webinaria na żądanie już teraz!