ScanCrete-løsningen

Gir brukerne mulighet til å sprøyte, registrere og sammenligne for å optimalisere bruken av sprøytebetong.

ScanCrete er en løsning fra Leica Geosystems, som optimaliserer bruken av sprøytebetong ved å gi brukerne mulighet til å sprøyte, registrere og sammenligne. Denne totalløsningen gir mer effektiv datainnsamling, minimerer svinn og strømlinjeformer produktiviteten, noe som i sin tur reduserer eksponeringstiden i farlige miljøer. Brukerne kan lage lett forståelige visuelle rapporter på stedet eller på kontoret ved å bruke velprøvd teknologi for nøyaktig sanntidsanalyse av utført arbeid.

HOVEDFORDELER

  • Totalløsning for arbeidsprosessen fra felt til kontor, eksklusivt fra Leica Geosystems
  • Utfør sanntidsanalyse av strukturtykkelse med intelligente sensorer og programvare som fungerer sømløst sammen
  • Forenklet inspeksjon av utført betongsprøyting lag for lag
  • Utfør umiddelbare analyser og verifisering av utført arbeid i farlige miljøer, uten å måtte dra tilbake til stedet eller forsinke arbeidet
  • Senk kostnadene ved å sikre minimalt materialsvinn og redusere antall personer som kreves til en arbeidsoppgave

DATAINNHENTING


Med Leica RTC360 eller Leica BLK360 plasserer brukeren en 3D-laserskanner ved den aktuelle delen av tunneloverflaten, og utfører en innledende skanning. Deretter sprøytes betongen på, og skanning nummer to utføres og overføres til et Leica CS35 nettbrett med programmet Captivate Inspect Layer.

SAMMENLIGNING


Captivate Inspect Layer-programmet sammenligner to eller flere skanninger for å finne tykkelsen mellom lagene eller overflatene. Hvis instrumentets posisjon og orientering endres mellom skanningene, gjør programmet automatisk justeringer ved å innrette skanningene i forhold til hverandre. Denne funksjonen gir visuelle sanntidsresultater på en enkel og effektiv måte. De skannede overflatene sammenlignes i appen, slik man kan identifisere punkter med for mye eller for lite sprøytebetong i forhold til ønsket lagtykkelse.

OPTIMALISERING


Når lagtykkelsen valideres i sanntid og i felt, kan man foreta korrigeringer umiddelbart uten å forstyrre arbeidsprosessen. Med sanntidsdata på arbeidsstedet reduseres også ventingen på validering fra tredjepart til et minimum. I tillegg kan brukerne laste ned innsamlede data via Wi-Fi eller USB fra CS35-nettbrettet til dokumentering av anlegget og gjennomgang av arbeidet, og deretter foreta ytterligere analyser på kontoret med Leica Cyclone 3DR for å gjøre de innsamlede dataene om til nøyaktige og meningsfylte resultater.

SPRØYTING


Påføring av sprøytebetong er en viktig arbeidsoppgave under tunnelbygging. Betonglagets tykkelse må måles over hele området der sprøytebetong er påført. Hvis måleresultatene for sprøytebetonglagene er tilgjengelige i sanntid, kan betongarbeidet utføres maksimalt effektivt uten å vente på eksterne valideringer. Visualiseringen av måleresultatene er rask og lett å forstå, slik at man kan ta begrunnede beslutninger på stedet.

Kontakt oss om laserskanning i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.

The Power of Scanning

Quality is a tradition, built deep within our DNA. We have a commitment to excellence and exceptional attention to detail.

Quality is a tradition, built deep within our DNA. We have a commitment to excellence and exceptional attention to detail.

Portal: webinarer i laserskanning

Alle laserskanning-relaterte webinarer på ett sted - velg og se når det passer deg!
Alle laserskanning-relaterte webinarer på ett sted - velg og se når det passer deg!