ScanCrete

Optimerad applicering av sprutbetong i stegen sprutning, registrering och jämförelse

ScanCrete är en lösning från Leica Geosystems som gör det möjligt för användare att spruta, registrera och jämföra sprutbetong för att få ett optimalt resultat. Denna heltäckande lösning effektiviserar datainsamlingen, minimerar svinnet och ökar produktiviteten. Det i sin tur gör att användare behöver tillbringa mindre tid i farliga miljöer. Användare kan utarbeta lättbegripliga visuella rapporter på plats eller på kontoret med hjälp av beprövad teknik för korrekt analys i realtid.

FÖRDELAR

  • Komplett arbetsflöde från fält till kontor exklusivt från Leica Geosystems
  • Lagertjockleksanalys av strukturer i realtid med hjälp av intelligenta sensorer och programvara som fungerar sömlöst tillsammans
  • Enklare as-built-inspektion av sprutbetong – lager för lager
  • As-built-analys och verifiering direkt i farliga miljöer utan återbesök eller förseningar
  • Kostnadsbesparingar tack vare minskat materialsvinn och mindre behov av personal för arbetsuppgiften

REGISTRERING


Med Leica RTC360 eller Leica BLK360 placerar användaren en 3D-laserscanner nära den berörda ytan i tunneln och utför en första scanning. När betongen har påförts utförs en andra scanning som skickas till surfplattan Leica CS35 där applikationen Captivate Inspect Layer körs.

JÄMFÖRELSE


Applikationen Captivate Inspect Layer jämför två eller flera scanningar för att identifiera tjockleken mellan lagren eller ytorna. Om instrumentets position och orientering ändras mellan scanningsinställningarna justeras appen automatiskt genom inriktning av scanningarna. Denna funktion tillhandahåller resultat i realtid på ett visuellt, enkelt och effektivt sätt. De scannade ytorna jämförs i appen. På så sätt kan man identifiera om man har sprutat för mycket eller för lite betong jämfört med önskad lagertjocklek.

OPTIMERING


Tack vare att lagertjockleken kan kontrolleras direkt i fält kan man genast vidta korrigerande åtgärder utan att arbetsflödet avbryts. Eftersom realtidsdata är tillgängliga direkt på arbetsplatsen minskar risken för förseningar, till exempel om data måste valideras av tredje part. Dessutom kan användare ladda ner insamlade data trådlöst eller via USB från CS35-surfplattan för att kunna registrera och utföra prestandatester på byggarbetsplatsen. Sedan kan de utföra ytterligare analyser på kontoret med Leica Cyclone 3DR och omvandla insamlade data till precisa och användbara resultat.

SPRUTNING


Betongsprutning är en viktig uppgift i samband med konventionell tunnelgrävning. Lagertjockleken på hela den sprutade ytan måste mätas. Om mätresultaten för de sprutade lagren finns tillgängliga i realtid, kan betongarbetena utföras ytterst effektivt utan att man behöver vänta på extern validering. Mätresultat visualiseras snabbt och lättbegripligt, vilket möjliggör välgrundade beslut i fält.

Kontakt gällande laserscanning

Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.
Kontakta oss för mer information om våra produkter inom laserscanning.

Fördelarna med scanning

Kvalitet är en tradition, byggd djupt inuti vårt DNA. Vi har ett engagemang för excellens, efterfrågade genom precisionstillverkning och enastående uppmärksamhet på detaljer.

Kvalitet är en tradition, byggd djupt inuti vårt DNA. Vi har ett engagemang för excellens, efterfrågade genom precisionstillverkning och enastående uppmärksamhet på detaljer.

Webinarier inom laserscanning

Alla laserscanningsrelaterade webinarier på ett ställe - välj ut och titta när det passar dig!
Alla laserscanningsrelaterade webinarier på ett ställe - välj ut och titta när det passar dig!