Tylko naklejka? Wartość certyfikacji Twoich instrumentów pomiarowych

Certyfikaty kalibracji wydawane przez akredytowane laboratoria zaświadczają o dokładności Twojego sprzętu pomiarowego.

Baseline_open-air_laboratory_2480x750_teaser_image

Certyfikaty zaświadczają, że Twój tachimetr lub MultiStation działa zgodnie ze specyfikacjami, co jest niezbędne aby wykonywać właściwie każdy pomiar. W poniższym wywiadzie Wolfgang Hardegen, manager Akredytowanych Laboratoriów Kalibracyjnych Leica Geosystems, z siedzibą w Heerbrugg w Szwajcarii mówi o usługach kalibracji dla tachimetrów i MultiStation oferowanych przez Leica Geosystems.

Wolfgang, co sprawia, że usługi kalibracji Leica Geosystems są wyjątkowe?

Leica Geosystems to jedyny na świecie producent instrumentów pomiarowych, posiadający akredytowane laboratoria kalibracyjne sprawdzające dokładność pomiaru odległości i kątów. Laboratoria te wydają certyfikaty kalibracji zgodnie z normą ISO / IEC 17025 przyznaną przez Szwajcarską Agencję Akredytacyjną (SAS).

Od 1997 roku prowadzimy akredytowane laboratoria kalibracyjne, które oferują różne certyfikaty kalibracji w Heerbrugg w Szwajcarii. Certyfikaty kalibracji wydawane przez akredytowane laboratoria zaświadczają o dokładności sprzętu pomiarowego. Posiadanie bardzo dokładnych własnych laboratoriów daje Leica Geosystems dużą przewagę - podczas projektowania i produkcji instrumentów, możemy w każdej chwili przeprowadzić testy w naszych laboratoriach.

Calibration_Sticker_800x428
Naklejka na instrument poświadczająca kalibrację przez akredytowane laboratorium Leica Geosystems

Dlaczego kalibracja tachimetru lub MultiStation jest taka ważna?

Od czasu do czasu konieczne jest wysłanie instrumentu do serwisu w celu przeprowadzenia kalibracji. Kalibracja gwarantuje, że instrument spełnia specyfikacje producenta i wymagania klienta dotyczące dokładności pomiaru.

Leica Geosystems oferuje 4 poziomy kalibracji: Gold, Silver, Bronze i Blue, które potwierdzają dokładność pomiarów wykonywanych przez nowy lub używany sprzęt pomiarowy.

Więcej informacji na temat certyfikatów kalibracji znajdziesz w opisie technicznym lub wejdź na stronę poświęcona certyfikatom kalibracji Leica Geosystems.

Leica_Calibration_Certificates_Whitepaper_thumb

Leica Geosystems oferuje szeroki zakres certyfikatów kalibracji. Czym wyróżniają się certyfikaty kalibracji Gold?

Nasz Certyfikat Gold to specjalny certyfikat kalibracji, który może zostać wystawiony wyłącznie przez Akredytowane Laboratorium Certyfikacyjne. Taka zaawansowana kalibracja idealnie sprawdza się w przypadku tachimetrów i MultiStation, które są używane przez firmy posiadające certyfikat ISO 9001 oraz podczas startów do projektów i przetargów ogłaszanych przez instytucje rządowe i samorządowe.

Certyfikaty kalibracji wydane przez Akredytowane Laboratoria Kalibracyjne są uznawane na całym świecie zgodnie z ILAC MRA (umowa o wzajemnym uznawaniu). Wyniki testów są bezpośrednio identyfikowalne z normami krajowymi i obejmują niepewność pomiarową oraz szczegółowe raporty na temat pomiaru.

W jaki sposób akredytacja organizowana jest na arenie międzynarodowej?

W ramach globalnego podejścia do współpracy ze Światową Organizacją Handlu (WTO), certyfikaty są uznawane na arenie międzynarodowej w ponad 100 krajach. WTO założyła organizację International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), która zrzesza jednostki akredytujące. Regionalnymi umowami w Europie zajmuje się organizacja European Cooperation for Accreditation (EA), która jest jedną z pięciu światowych organizacji współpracujących z ILAC. Krajowe jednostki akredytujące, takie jak Swiss Accreditation Service (SAS), są członkami tych międzynarodowych organizacji i odpowiadają za akredytację laboratoriów.

Aby znaleźć oficjalne informacje na temat Akredytowanych Laboratoriów Leica Geosystems, odwiedź stronę internetową Swiss Accreditation Service (SAS) i wybierz SCS 0079. Dokument zawiera listę możliwych do przeprowadzenia testów wraz dokładnością pomiarów i ich niepewnością, jakie oferują Akredytowane Laboratoria Leica Geosystems.

Jakie działania należy podjąć, aby uruchomić akredytowane laboratoria do kalibracji tachimetrów?

Podstawą do uzyskania statusu akredytowanego laboratorium jest system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001, który wdrożyła Leica Geosystems. Oprócz infrastruktury technicznej oraz dobrze wyszkolonego i wykwalifikowanego personelu, każdy proces kalibracji, który stosujemy w laboratoriach, musi zostać szczegółowo sprawdzony, zweryfikowany i zaakceptowany przez zewnętrznych ekspertów z krajowej jednostki akredytującej (SAS).

Coroczne audyty SAS zgodne z normą ISO / IEC 17025 zapewniają, że laboratoria zachowują najwyższe możliwe standardy podczas pracy. Co pięć lat akredytacja musi zostać odnowiona przez Szwajcarską Agencję Akredytacyjną (SAS), co jest poprzedzone obszernym audytem.

Ile akredytowanych laboratoriów kalibracyjnych posiada Leica Geosystems i w jakim celu działa każde z laboratoriów?

Prowadzimy cztery laboratoria kalibracyjne i laboratorium testowe.

1. Laboratorium kalibrujące pomiary kątów

Kalibracja pomiaru kątów jest bardzo trudnym i skomplikowanym zadaniem. Na całym świecie istnieje tylko kilka instytucji, które mogą zaoferować podobną wysoką dokładność.

Ponieważ nie mogliśmy znaleźć instytucji oferującej dokładność, której oczekiwaliśmy to podjęliśmy decyzję, około 20 lat temu, że samodzielnie opracujemy pierwszą maszynę do testowania teodolitu (TPM). Ta skomplikowana maszyna automatycznie sprawdza okrąg poziomy i kąty zenitalne. Przy niepewności pomiaru wynoszącej 0,09" (kąty Hz i V), ta maszyna do testowania jest bardzo dokładna.

TPM_800
Maszyna Leica Geosystems do testowania teodolitu

Wolfgang_Hardegen_with_the_Leica_TPM_800x428
Wolfgang Hardegen demonstrujący maszynę do testowania teodolitu

2. Laboratorium do pomiarów na zewnątrz

Baseline_open-air_laboratory_800x428
Laboratorium do pomiarów na zewnątrz

Położone na otwartym powietrzu nad brzegiem Renu, nie jest typowym laboratorium. Składa się z 7 słupów umieszczonych w prostej linii, nie ma między nimi żadnych przeszkód terenowych. Odległość między pierwszym, a ostatnim słupem wynosi 3 kilometry. Dzięki temu możemy sprawdzić odchylenie standardowe pomiarów odległości na długich odcinkach rzędu 500 m, 1000 m, 2000 m lub 3000 m. Podczas tego zadania dokładnie określamy parametry atmosferyczne, takie jak temperatura, ciśnienie i wilgotność, które są kluczowe do osiągnięcia najwyższej dokładności.

3. Laboratorium kalibrujące pomiary odległości

Calibration_Laboratory_for_Distance_800x428
Laboratorium Leica Geosystems kalibrujące pomiary odległości

W laboratorium kalibrującym pomiary odległości określamy bezwzględne odchylenia pomiaru odległości i odchylenia od liniowości na odległościach 60 m oraz 120 m. Wyniki pochodzące z testowanych tachimetrów są porównywane z wynikami bardzo dokładnego interferometru.

4. Laboratorium kalibrujące częstotliwość

Krótko mówiąc, w tym laboratorium sprawdzamy dokładność skali dalmierzy elektronicznych (EDM), porównując częstotliwość wyjściową z częstotliwością odniesienia. Odbywa się to w komorze klimatycznej ustawionej na kilka temperatur w zakresie od - 20° C do + 50° C.

5. Laboratorium testujące klasyfikację lasera

W tym laboratorium mierzymy moc wyjściową laserów w celu ich klasyfikacji.

Podsumowując, klienci wysyłający swoje instrumenty do akredytowanych laboratoriów kalibracyjnych Leica Geosystems mogą być pewni, że wszystkie czynności zostaną poprawnie wykonane, a ich sprzęt będzie w najlepszych rękach.

Wolfgang, dziękuję Ci za podzielenie się z nami swoją wiedzą.
Przyjemność po mojej stronie.

Wolfgang_Hardegen_160x160

Wolfgang Hardegen
Manager Akredytowanych Laboratoriów
Leica Geosystems AG, Heerbugg, Szwajcaria

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Kontakt z Leica Geosystems w Polsce

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.