Bare et klistremerke? Verdien av sertifisering av måleinstrumentene dine

Kalibreringssertifikater fra akkrediterte laboratorier sikrer nøyaktigheten til ditt landmåleutstyr.

Baseline_open-air_laboratory_2480x750_teaser_image

Dokumentasjon på at din totalstasjon eller MultiStation er innenfor spesifikasjonene er avgjørende for å sikre at tjenestene du leverer følger de riktige standardene og presisjonskravene. I denne spørsmål og svar-artikkelen snakker Wolfgang Hardegen, leder for Leica Geosystems Accredited Calibration Laboratories, i Heerbrugg i Sveits, om de svært nøyaktige kalibreringstjenestene for totalstasjoner og MultiStations som tilbys av Leica Geosystems.

Wolfgang, hva er det som gjør Leica Geosystems' kalibreringsanlegg så spesielle?

Leica Geosystems er verdens eneste produsent av landmåleutstyr med egne akkrediterte kalibreringslaboratorier for avstander og vinkler, som utsteder kalibreringssertifikater i samsvar med ISO/IEC 17025, innvilget av Swiss Accreditation Service (SAS).

Siden 1997 har vi drevet Accredited Calibration Laboratories her i Heerbrugg, Sveits, som tilbyr en rekke kalibreringssertifikater, Kalibreringssertifikater fra akkrediterte laboratorier sikrer landmåleutstyrets nøyaktighet. Med slike svært nøyaktige, interne laboratorier, har Leica Geosystems en stor fordel – vi kan utføre tester i våre egne laboratorier når som helst under utvikling og produksjon.

Calibration_Sticker_800x428
Klistremerke på instrumentet som bekrefter at kalibrering er utført av et akkreditert Leica Geosystems-laboratorium

Hvorfor er kalibrering av en totalstasjon eller MultiStation så viktig?

Det er nødvendig å sende et instrument til service for kalibrering av og til. Kalibrering sikrer at instrumentet oppfyller produsentens spesifikasjoner og kundenes krav når det gjelder målenøyaktighet.

Leica Geosystems tilbyr kalibrering på 4 nivåer, Gold, Silver, Bronze og Blue, som bekrefter målekvaliteten for nytt eller brukt landmåleutstyr.

Hvis du ønsker mer informasjon om kalibreringssertifikater, kan du lese den tekniske artikkelen eller gå til nettsiden for Leica Geosystems kalibreringssertifikater.

Leica_Calibration_Certificates_Whitepaper_thumb

Leica Geosystems tilbyr et bredt utvalg av kalibreringssertifikater. Hva er spesielt med Gold-kalibreringssertifikatene?

Vårt Gold-sertifikat er et spesielt kalibreringssertifikat som bare kan utstedes av et akkreditert kalibreringslaboratorium. Slik kalibrering på høyt nivå passer perfekt for totalstasjoner og MultiStations som brukes av ISO 9001-sertifiserte selskaper og for store prosjekter og anbud med offentlig interesse (f.eks. offentlig helse, offentlig sikkerhet eller utvalgte juridiske prosedyrer).

Kalibreringssertifikater utstedt av akkrediterte kalibreringslaboratorier er internasjonalt anerkjent i henhold til ILAC MRA (Mutual Recognition Agreement). Testresultatene er direkte sporbare mot nasjonale standarder, og inkluderer måleusikkerheter med detaljerte målerapporter.

Hvordan er akkrediteringen organisert internasjonalt?

Innenfor en global tilnærming i samarbeid med Verdens handelsorganisasjon (WTO) er sertifikatene internasjonalt anerkjent i mer enn 100 land. WTO har etablert International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), som administrerer internasjonale avtaler. De regionale avtalene i Europa administreres av European Cooperation for Accreditation (EA), ett av fem regionale samarbeidsorganer i verden som samarbeider med ILAC. Nasjonale akkrediteringsorganer som Swiss Accreditation Service (SAS) er medlemmer av disse internasjonale organisasjonene, og er ansvarlige for akkreditering av laboratorier.

Besøk nettstedet til Swiss Accreditation Services (SAS) og velg SCS 0079 for å finne offisiell informasjon om Leica Geosystems Accredited Laboratories. Dokumentet angir testmulighetene med spesifikke målepresisjoner og usikkerheter for Leica Geosystems Accredited Laboratories.

Hvilke krav må oppfylles av akkrediterte laboratorier for kalibrering av totalstasjoner?

Leica Geosystems' grunnlag for å få status som akkreditert laboratorium er et kvalitetsstyringssystem i samsvar med ISO 9001. I tillegg til teknisk infrastruktur og høyt kvalifisert og opplært personale, må hver enkelt kalibreringsprosess vi bruker i laboratoriene kontrolleres, verifiseres og godkjennes i detalj av eksterne eksperter fra det nasjonale akkrediteringsorganet (SAS).

Årlig ettersyn utført av SAS i samsvar med ISO/IEC 17025 sørger for at laboratoriene drives i henhold til høyeste mulige standarder. Hvert femte år må akkrediteringen fornyes av Swiss Accreditation Service (SAS) gjennom et omfattende ettersyn.

Hvor mange akkrediterte kalibreringslaboratorier har Leica Geosystems, og hva er formålet med hvert av laboratoriene?

Vi har fire kalibreringslaboratorier og ett testlaboratorium.

1. Kalibreringslaboratorium for vinkler

Kalibrering av vinkler er en svært vanskelig og omfattende oppgave. På verdensbasis finnes det bare noen få institusjoner som kan tilby tilsvarende høy presisjon.

Ettersom vi ikke fant noen institusjoner som kunne tilby den målekvaliteten vi ønsket, bestemte vi oss for ca. 20 år siden for å utvikle den første teodolitt-testmaskinen (TPM) selv. Denne komplekse maskinen kontrollerer automatisk horisontal sirkel og senitvinkler. Med en måleusikkerhet på 0,09" (Hz og V) er denne testmaskinen svært nøyaktig.

TPM_800
Leica Geosystems' teodolitt-testmaskin

Wolfgang_Hardegen_with_the_Leica_TPM_800x428
Wolfgang Hardegen demonstrerer testmaskinen for teodolitter

2. Baseline utendørslaboratorium

Baseline_open-air_laboratory_800x428
Leica Geosystems Baseline utendørslaboratorium

Baseline-utendørslaboratoriet ligger ved bredden av elven Rhinen, og er ikke et typisk laboratorium. Det består av 7 kolonner med en rett, uhindret siktlinje på opptil tre kilometer. Det gjør det mulig for oss å kontrollere standardavvik ved avstandsmålinger over lange avstander på 500 m, 1000 m, 2000 m eller 3000 m. I denne øvelsen fastsetter vi atmosfæriske parametre nøyaktig, for eksempel temperatur, trykk og fuktighet, som er avgjørende for å oppnå høyeste nøyaktighet.

3: Kalibreringslaboratorium for avstand

Calibration_Laboratory_for_Distance_800x428
Leica Geosystems kalibreringslaboratorium for avstand

I kalibreringslaboratoriet for avstand fastsetter vi absolutte avstandsavvik fra linearitet over avstander på 60 m og 120 m. Resultatene fra totalstasjonene som testes sammenlignes med resultatene fra et svært presist interferometer.

4. Kalibreringslaboratorium for frekvens

I dette laboratoriet kontrollerer vi ganske enkelt presisjonen til målestokken til elektroniske avstandsmålere (EDM) ved å sammenligne utgangsfrekvensen med en referansefrekvens. Dette gjøres i et klimakammer som stilles inn på ulike temperaturer mellom -20 °C og +50 °C.

5. Testlaboratorium for laserklassifisering

I dette laboratoriet måler vi laserenhetens utgangseffekt for å klassifisere laseren.

Alle kunder som sender instrumentene sine til Leica Geosystems' akkrediterte kalibreringslaboratorier kan være trygge på at alle prosesser blir riktig utført og at utstyret deres er i de beste hender.

Wolfgang, takk for at du tok deg tid til å forklarte dette for oss.
Bare hyggelig.

Wolfgang_Hardegen_160x160

Wolfgang Hardegen
Manager Accredited Laboratories
Leica Geosystems AG, Heerbugg, Sveits

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.