Leica Rugby CLA / CLH / CLI

De första lasrarna som kan uppgraderas

Rugby laser
Maximal flexibilitet och snabb anpassning till de rådande kraven är helt avgörande för att du ska kunna genomföra dina projekt. Med Leica Rugby CLA, CLH och CLI kan du uppgradera dina lasrar så att de matchar behoven. Du betalar för de funktioner du behöver för att göra jobbet, utan att behöva lägga pengar på extra funktioner som du inte har någon användning för. Med professionella tilläggstjänster som reparationsservice och kalibrering kan du säkerställa att din laser håller en exceptionell prestanda under många år framöver. 

Leica Rugby CLA


The Right Choice For Every Application On Site


With the unique capability to adapt to any application needs through software upgrades, the Leica Rugby CLA is the first upgradable laser to maximised productivity and performance on-site. The upgrade options deliver the unmatched performance in any levelling, aligning and squaring tasks, making it a true all-rounder.

Base unit - Use it as a simple to operate, one-button horizontal laser for concrete and formwork levelling, height checking and transferring, and land levelling applications.

Upgrade options
CLX 250 – with manual slope function, slope catch and slope lock, this upgrade makes slope applications, such as ramps and driveways a simple and efficient task
CLX 500 – enabling rotation vertically, the CLX 500 makes the Rugby CLA fit in batterboard, interior and other alignment applications

CLX 600 – adding +-15% fully automatic grade functionality in single axis with a dial-in option, the upgrade delivers the most reliable performance in single slope applications
CLX 700 - adding +-15% fully automatic grade functionality in second axis with a dial-in option, the upgrade delivers the most reliable performance in dual slope applications
CLX 800 – with 20 rps head speed and multiple laser operation via one combo, this upgrade delivers the best results when working with machine guidance system

Leica Rugby CLH


En enkel lösning – för bästa resultatDen användarvänliga Leica Rugby CLH gör det enkelt att använda lasersystemet. Genom att optimera processerna sparar den tid och ökar produktiviteten. Dess robusta design säkerställer stabiliteten vid mätningar och precisionen i det dagliga arbetet. Uppgraderingsalternativen maximerar prestandan för alla avvägningsapplikationer.

Basenhet – En användarvänlig, horisontell enknappslaser för avvägning av mark, betong och formsättning och för höjdkontroll och överföring.

Uppgraderingsalternativ
CLX 200 – manuell lutningsfunktion, lutningsinhämtning och låsning av lutning: underlättar och effektiviserar arbete med ramper och uppfarter
CLX 300 – adderar +-8 % halvautomatisk gradfunktion för enkel axel med tillval för gradinmatning: pålitlig prestanda för hantering av uppdrag med enkel lutning
CLX 400 – adderar +-8 % halvautomatisk gradfunktion för en andra axel, med tillval för gradinmatning: pålitlig prestanda för hantering av uppdrag med dubbel lutning

Leica Rugby CLINya Leica Rugby CLI kommer även med unika affärsmodeller som ger nya affärsmöjligheter för Leica Geosystems distributionspartners och oöverträffade fördelar för slutanvändarna.

Basenhet – En användarvänlig, horisontell enknappslaser för avvägning av mark, betong och formsättning, höjdkontroll och överföring samt marknivellering.

CLX900 - Med 20rps huvudhastighet och styrning av flera lasrar via en kombo: detta funktionalitetspaket passar bäst för järnvägs- och marknivelleringsarbeten.

Kontakta Leica Geosystems?

För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, medarbetare, telefonnummer & epost, välj KONTAKTA OSS / KONTAKTINFO.