Mätning på olycks- och brottsplatser – är du redo för de nya ISO/IEC-standarderna?

Den nya valideringsprocessen lägger en vetenskaplig grund för utredning av brottsplatser och olyckor. Men vad innebär ackrediteringsprocessen och kommer fördelarna att uppväga utmaningarna?

Mätning på olycks- och brottsplatser

Från den 1 oktober 2020 måste utredare som arbetar med brotts- eller olycksfall såväl inom polisen som privat uppfylla två globala standarder. Deras laboratorietestning måste vara ackrediterad enligt ISO/IEC 17025 och deras utredningsprogram enligt ISO/IEC 17020.

Så varför införs detta nu och varför är valideringsprocessen så viktig?

För närvarande har varje polisstyrka i Storbritannien sina egna arbetsrutiner och sitt eget kvalitetsstyrningssystem. Vilken typ av utrustning och vilket varumärke som används varierar mellan olika polisstyrkor, men det kan även vara så att två polisstyrkor har samma utrustning men använder den på olika sätt. Eller att olika personer inom samma styrka kalibrerar och använder utrustningen på olika sätt.

Trots goda avsikter finns det stor risk för inkonsekventa resultat. Om två utredare samlar in, behandlar och lagrar den kriminaltekniska bevisningen från två identiska brottsplatser, kommer de då fram till samma resultat? Rent principiellt bör de göra det, men sannolikheten är stor att de inte gör det. Det är inte heller säkert att resultaten kommer att vara reproducerbara. Det handlar trots allt om den bevisning som vi baserar våra expertutlåtanden på i rätten och som leder till att rätt eller fel misstänkt får rätt eller fel dom. Så visst är det viktigt.

Den aktuella avsaknaden av standardisering kan leda till felaktiga domslut eller till att fall läggs ned i brist på tillförlitlig bevisning. Det som alla parter behöver – polisen, rättsväsendet och allmänheten – är en enhetlig nivå av förtroende för konsekventa resultat som uppnås genom konsekvent tillämpning av processer och teknik.

Fördelarna med 3D-scanning

Numera går det snabbt och enkelt att genomföra mätningar på brotts- eller olycksplatser tack vare 3D-baserad laserscanningteknik (eller LiDAR) som utvecklats av företag som t.ex. Leica Geosystems. Colin Humphreys, nyligen pensionerad brottsutredare inom polisen i Warwickshire, vet hur snabb det går att utföra arbetet med hjälp av laserscanners: – Efter en skjutning spärrades stadskärnan av och vi ville öppna upp vägarna så snabbt som möjligt igen. Jag ringde ett samtal och inom loppet av några timmar var en person från Leica Geosystems på plats med en RTC360-scanner. På mindre än en timme hade vi scannat hela platsen med hjälp av fler än 25 stationer. Det var första gången som man använde RTC360 på en brottsplats och de insamlade uppgifterna användes faktiskt inför domstol i februari – bra jobbat, Leica Geosystems!

En viktig del av den nya valideringsprocessen är frågan om när och hur denna typ av mätutrustning kalibreras, används och underhålls. Dr Anya Hunt är CEO på Chartered Society of Forensic Sciences (CSFS) och har arbetat nära polisen för att hjälpa dem förbereda sig inför ackrediteringen. – Enligt kraven i ISO/IEC 17020 och uppförandekoden från regeringsorganet för forensisk vetenskap måste instrumentbaserade metoder valideras, förklarar hon.

Hon har arbetat med Leica Geosystems för att fastställa hur mätutrustning ska hanteras och användas, så att brottsplatsutredare förstår vad som krävs av den nya standarden. – Leica Geosystems verkar ta frågan på mycket stort allvar. De har redan granskat kraven för validering och verifiering för användning av vissa typer av utrustning i både statiska och dynamiska situationer och för att förstå de utmaningar som detta medför.

Leica Geosystems hjälper polisen förbereda sig

Från polisens sida har Frances Senior samarbetat med Anya Hunt på CSFS för att hjälpa polisen i England och Wales att förbereda sig inför ackrediteringer. Trots att hon arbetar för polisen i West Yorkshire är hon utstationerad hos National Police Chiefs Council, där hon leder den kriminaltekniska undersökningen av trafikolyckor.

Frances förklarar varför Leica Geosystems var en av de leverantörer som ombads att medverka i ackrediteringsprojektet: – De är en av huvudleverantörerna av scanningsteknik till polisen och de var vänliga nog att tacka ja. Leica Geosystems har varit mycket hjälpsamma och delat med sig av sin forskning och sina erfarenheter. Dessutom har de varit tillgängliga hela tiden och erbjudit stöd under projektets gång och hjälpt oss förstå regleringsprocessen på det forensiska området. De har kunnat hjälpa polisen med vissa svåra frågor där vi själva inte haft lämplig expertis eller kapacitet internt. De har varit mycket generösa och hjälpsamma i det metodvalideringsarbete vi bedrivit.

Mike Skicko, säkerhetschef för brotts- och olycksplatsutredning på Leica Geosystems i Storbritannien, ansvarar för Leicas insats i valideringsprojektet. – Vi har haft ett nära samarbete med polisen i hela Storbritannien under flera år. Vi känner utredarna väl och förstår vilka utmaningar de står inför i sitt dagliga arbete. Vi lyssnar på deras återkoppling och hjälper gärna till om och när det behövs.

Valideringen kommer att utgöra ytterligare ett hinder på vägen. Därför vill vi underlätta ackrediteringsprocessen så mycket som möjligt så att de snabbt kan återgå till sin ordinarie verksamhet. Det är en ära att ha blivit ombedd att hjälpa till och jag önskar polisen lycka till med omställningen.

Hur svår kommer ackrediteringen att vara?

Anya Hunt är medveten om att inte alla ser fram emot ackrediteringsprocessen. – Det finns en negativ uppfattning om arbetsbördan, men när man väl har vant sig vid att använda samma metod gång efter gång kommer man snabbt att spara tid. Istället för att göra saker slumpmässigt och inte riktigt veta vad man håller på med (använda olika metoder, icke-reproducerbara processer), så gör man helt enkelt samma sak på samma sätt – varje gång. Kvalitet är till för att hjälpa oss och för att ge allmänheten och domstolarna förtroende för vårt arbete.

Dan Sharp utbildade sig till mättekniker innan han började arbeta för polisen i West Yorkshire, där han basar över ett team av brottsplatsmättekniker. Han inser att valideringen kommer att innebära hårt arbete i början men vet att det kommer att löna sig. – ISO-ackrediteringen kommer att kräva mycket arbete i början och kommer även att påverka vårt dagliga arbete. Den är dock nödvändig och kommer att hjälpa oss att förbättra och standardisera våra resultat.

Med ISO-certifiering kommer vi att kunna skydda våra poliser och annan personal eftersom vi kan intyga att våra processer är noggranna och korrekta. För närvarande ligger fokus istället på polisens erfarenhet och expertis – men detta kommer snart inte längre att vara tillräckligt. Denna expertis måste kunna intygas med handlingar och det är här ISO-ackrediteringen spelar en viktig roll.

Colin Humphreys (f.d. Warwickshire-polis) håller med. – Det måste finnas ett förtroende för alla som använder viss utrustning. De måste kunna säga att de använde den korrekt, följde en viss metod och detta måste godtas av domstol. Detta kan endast få positiva konsekvenser på lång sikt.

– Vittnesbåset är en ödslig plats. Du står där helt själv och allt du har är den rapport som du själv har utarbetat. Vetskapen om att rapporten stämmer överens med gällande standarder kommer att ge dig ökat förtroende för ditt arbete. Då känns det plötsligt inte lika ensamt längre.
– Dr Anya Hunt, CEO, Chartered Society of Forensic Sciences

– Leica Geosystems är en av huvudleverantörerna av scanningteknik till polisen och har varit mycket generösa när det gäller att tillhandahålla expertis och teknik till det här projektet.
– Frances Senior, NPCC specialist capability lead for forensic collision investigation

– Leica Geosystems ligger för närvarande i framkant och förstår behovet av validering och verifiering.
– Dr Anya Hunt, CEO, Chartered Society of Forensic Sciences

Reporter

Check out more customer case studies in our quarterly magazine Reporter
Check out more customer case studies in our quarterly magazine Reporter

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.