Kraftledningskartering

Leica RCD30

Medium format multispectral camera supporting LiDAR and UAV.

Leica RCD30 for UAV

Medium format multispectral camera for Swissdrones Dragon.

Leica Zeno 20

Handenhet för GIS-datainsamling med Android och GNSS med hög noggrannhet.