Sedimentering

Leica HawkEye 4X

Den effektivaste och mest kraftfulla sensorn för djup batymetrisk mätning levererar 4X högre punkttäthet.

Leica Chiroptera 4X

Karteringssystem för grunda vatten och kustområden.