As-Is Documentation

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.

Leica Captivate

Engagerande 3D-fältmjukvara för insamling och hantering av data.

Leica Zeno 20

Handenhet för GIS-datainsamling med Android och GNSS med hög noggrannhet.

Leica Zeno 20 + DISTO™ S910: gamtec

Noggrann lösning för offsetmätning som kombinerar GNSS och DISTO™.

Leica RTC360 3D-laserscanner

Portabel, automatiserad och effektiv 3D-laserscanner.