Övervaka arbetet i realtid och styr alla maskiner på arbetsplatsen. Enkel installation som inte kräver några kalibreringar eller avancerade inställningsprocedurer.

Leica MCH100 maskinövervakning

Övervaka maskinernas positioner och användning på arbetsplatsen.

Leica MCH100 lösning för maskinövervakning

Leica MCH100 är en effektiv lösning för övervakning av schaktmaskiner. Nu blir det enklare än någonsin att övervaka arbetet i realtid och styra maskinerna på arbetsplatsen. MCH100 kan integreras i Leica Geosystems 3D-maskinstyrningslösning eller användas som en fristående lösning för att övervaka alla typer av maskiner med en enkel installationsprocess – utan behov av kalibrering eller tidskrävande inställning:

 • Rapportering av maskinens position i realtid
 • Mätning och övervakning av maskinanvändning på distans
 • Fristående eller trådlös integrering med iCON 3D-maskinstyrning
 • Enkel utvändig montering utan kalibrering
 • Robust design som är anpassad för grävarbeten
 • Anslutning till trådlöst nätverk för alla maskintyper
 • Fungerar med mobila 2G/3G/4G-nätverk och Wi-Fi

Övervakning av maskinanvändning
Driftstopp, låg utnyttjandegrad, övertid och en ineffektiv fördelning av resurser är riskfaktorer som kan göra att schaktningsarbetet inte blir klart i tid eller inte hålls inom budgetramarna. Att veta var maskinerna befinner sig och hur effektivt de utnyttjas är viktig kunskap på dagens byggarbetsplatser, när man vill hålla nere kostnaderna och behålla sina konkurrensfördelar.

Med iCON telematics kan du få en lösning som gör det enklare än någonsin att mäta och övervaka nyckeltal för all schaktningsutrustning i dina projekt, vilket även gör det mycket enklare att hålla arbetet inom givna tids- och budgetramar.

 • Du kan se var maskinerna används i realtid
 • Projektscheman där du kan se när maskinerna står stilla och kostar pengar
 • Övervakning av maskinanvändning utanför schemat
 • Du kan jämföra effektiviteten över olika projekt, regioner och kundgrupper
 • Statistikuppgifter visualiserade i ett modernt och lättfattligt gränssnitt
 • Åtkomst via alla typer av enheter med internetanslutning

Analys av maskinanvändning
Du kan skapa egna scheman för varje enskilt projekt och sedan se om maskinerna används som planerat. Du får överskådliga diagram som visar driftstopp, övertidsanvändning och trender över en viss dag, vecka eller månad. Du kan göra jämförelser mellan projekt, maskintyper eller egendefinierade kundgrupper.

Övervakning av maskinernas placering
Du kan fjärrövervaka alla dina maskiner i realtid och se hur de distribueras över olika projekt – oavsett var eller när de är i drift.

Intelligent maskinanslutning
Data kan överföras via mobila 2G/3G/4G-nätverk eller Wi-Fi, och med den hör funktionen kan du ansluta alla typer av maskiner från alla tillverkare. Kan integreras trådlöst med Leica Geosystems maskinstyrningslösning iCON 3D för bästa möjliga anslutning.

Leica MCH100

Leica MCH100 is an effective solution for monitoring earthmoving machine activity.
Leica MCH100 is an effective solution for monitoring earthmoving machine activity.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.