Tips om vyer i Captivate

Captivate

Paul Dainty är applikationsingenjör på Leica Geosystems och han förklarar de olika vyerna som finns tillgängliga i Leica Captivate, och några av funktionerna och alternativen som finns i vyerna.

1. Vyer i vår programvara för utsättningsplats

Leica Captivate är en integrerad programvara med lättanvända appar som klarar alla typer av mätuppdrag. Vyerna i det här programmet har ungefär samma design vilket innebär ett välbekant gränssnitt oavsett uppgift. Alla dessa program delar samma urval av vyer och de markeras nedan.

2. 2D- och 3D-vyer

Alla program för utsättningsplats kan dra nytta av Viewer 3D som gör det möjligt att mäta i 2D eller till och med i 3D. Informationen om positionen anges samtidigt som användaren kan navigera fritt på 3D-skärmen. Det här är en fantastisk vy för att visa den aktuella scenen och välja objekt.

   

 

3. Utsättningsplats

Utsättningsplatsen kan ses som en traditionell vy, där själva vyn förenklas och representeras av pilar och instruktionsvärden. Detta är förmodligen den mest använda vyn ute i fält eftersom grafiken är tydlig och stor och valbara referensalternativ innebär att den är enkel att hantera i framför allt komplicerade platsförhållanden.

4. Navigeringsvy

Navigeringsvyn eller navigeringsenhetens vy är ny i Captivate. Med hjälp av den kraftfulla grafiken i Viewer 3D liknar konceptet ett navigeringssystem där vyn baseras på aktuell användarposition och rörelseriktning. I navigeringsvyn verkar 3D-visningsprogrammet ligga bakom användaren när personen rör sig och riktningspilen pekar i den riktning som ska följas. Vyn fungerar bäst när det finns data i bakgrunden, till exempel en tidigare punkt eller CAD-data i bakgrunden.

 

 

5. Vyalternativ för utsättningsplats – olika typer av navigeringspilar

På utsättningsplatsen kan användaren välja olika alternativ för hur man ska guidas till sin position. Ett av konfigurationsalternativen är navigeringspiltyperna, som kan ställas in på ”Fram/bak, vänster/höger” eller ”Riktning och avstånd”. Alternativet ”Framåt/bakåt, vänster/höger” ger instruktioner i ett rutnätsformat där användaren måste röra sig i sidled eller framåt/bakåt. Alternativet ”Riktning och avstånd” ger användaren instruktioner om hur mycket man ska vända och hur långt man ska gå i den riktningen. Användningen beror på användarens preferenser och situation.

6. Vyalternativ för utsättningsplats – navigationshjälp bakom instrumentet

På utsättningsplatsen kan användaren välja många olika alternativ för hur han eller hon vill styras till sin position. I inställningsalternativet kan alternativet ”Vägledning på utsättningsplatsen” ställas in på till exempel ”Från instrumentet”. Diagrammen för utsättningsplatsen visar detta tydligt, och instruktionerna ges som om användaren befann sig bakom instrumentet och tittar mot mätobjektet.

 

7. Vyalternativ för utsättningsplatsen – navigationshjälp framför objektet

På utsättningsplatsen kan användaren välja många olika alternativ för hur han eller hon vill styras till sin position. I”Inställningar” kan alternativet ”Vägledning på utsättningsplatsen” ställas in på till exempel ”Mot ett objekt” som kan vara ”Instrument”, ”Norr”, en specifik ”Punkt” eller i GNSS-läge, ”Solen”. Diagrammen för utsättningsplatsen visar tydligt orienteringsobjektet och instruktionerna ges som om användaren stod vid mätpunkten och tittade på .

8. Vyalternativ för utsättningsplatsen – navigationshjälp med hjälp av en linje

På utsättningsplatsen kan användaren välja många olika alternativ för hur han eller hon vill styras till sin position. I Inställningar kan alternativet ”Vägledning på plats” ställas in på ”Använda en linje”, till exempel där linjen kan vara ett körspår, den linje som används eller en justering, beroende på tillämpning. Diagrammen för utsättningsplatsen visar tydligt orienteringsobjektet och instruktionerna ges som om användaren stod vid mätpunkten och tittade på.