Półautomatyczne rozwiązanie do monitorowania szpitalnych lądowisk dla helikopterów

Studium przypadku

Leica Geosystems Semi-Automated Solution for Hospital Helipad Monitoring

Autor: Tom Wheatcroft, Steve Thurgood & Megan Hansen

Kiedy wykryto deformację na szpitalnym lądowisku dla helikopterów, zespół z Ridge and Partners LLP  (Ridge) został zakontraktowany do wykonania badania ścian oporowych podtrzymujących lądowisko dla helikopterów przylegające do szpitalnego parkingu. To, co zaczęło się jako jednorazowe badanie, przerodziło się w ciągły, półautomatyczny projekt monitoringu, mający na celu ocenę bezpieczeństwa konstrukcji helipadu.

Z pomocą sprzętu i oprogramowania do monitoringu Leica Geosystems, w tym Leica MS60 MultiStation i GeoMoS Now! Survey Edition, firma Ridge dostarczyła swojemu klientowi kompleksowe i przejrzyste dane potrzebne do wdrożenia działań zapobiegawczych i zapewnienia bezpieczeństwa pobliskiego parkingu podczas postępujących prac stabilizacyjnych. Poza projektem Helipad, Ridge wprowadził monitoring do swojego portfolio usług, rozszerzając istniejącą wiedzę i inwestycje w instrumenty na nowe projekty i źródła przychodów.


Deformacja szpitalnego lądowiska dla helikopterów

Jako podstawowy szpital ratunkowy i urazowy w regionie i jeden z największych w Wielkiej Brytanii, szpital specjalizuje się w urazach i innych usługach intensywnej terapii. Jego lądowisko dla helikopterów, helipad, szybko łączy pacjentów z regionu z potrzebną im opieką medyczną. 

Dlatego też, gdy podczas rutynowej kontroli lądowiska dla helikopterów stwierdzono ruch i możliwe odkształcenia, dla szpitala ważna była ocena sytuacji, identyfikacja uszkodzeń i stworzenie opartego na danych planu działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa lądowiska. Klient zwrócił się do doświadczonych ekspertów inżynieryjnych i geodezyjnych w Ridge and Partners LLP (Ridge) w sprawie tego projektu.

Ridge, firma konsultingowa z zakresu nieruchomości i budownictwa o wielodyscyplinarnych usługach, oferuje różnorodne specjalizacje dla projektów sektora publicznego i prywatnego, w tym dziedzictwa, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i innych. Firma ceni sobie przedsiębiorcze i dynamiczne podejście do rozwiązywania problemów klientów, a ta podstawowa wartość była dobrze reprezentowana w tym przypadku, gdy badanie przekształciło się w projekt monitoringu, a ostatecznie w nowe usługi dla firmy.

 Hospital Helipad Semi-Autometd Monitoring

 

Od monitorowania ręcznego do półautomatycznego

Zaangażowanie Ridge'a w projekt lądowiska dla helikopterów rozpoczęło się od prac pomiarowych obejmujących skany i topografię strefy lądowania do analizy projektu. To wstępne badanie potwierdziło ustalenia i wykryło deformacje spowodowane ruchami gruntu. Szpital chciał wiedzieć, czy ruchy nadal występują, prowadząc do uszkodzeń strukturalnych, które mogłyby uczynić lądowisko niebezpiecznym.

Zespół pomiarowy z Ridge postanowił podjąć wyzwanie i stworzyć schemat monitorowania, aby odpowiedzieć na to pytanie. Mierząc te same punkty w regularnych odstępach czasu przez określony czas, mogli zidentyfikować ruchy i deformacje struktury lądowiska dla śmigłowców.

Rozpoczynając monitoring, Ridge zaprojektował kampanię ręczną z 5 punktami odniesienia, stałym filarem i 15 punktami monitorującymi z pryzmami monitorującymi L Bar. W ręcznym monitoringu geodeta wykonuje wszystkie pomiary, przesyła dane, a także przeprowadza kontrole zapewnienia jakości i sporządza raporty. Chociaż projekt nie wymagał ciągłego, automatycznego monitoringu, częstotliwość pomiarów oznaczała, że całkowicie ręczne ustawienie systemu było czaso- i pracochłonne.

Konsultując się z lokalnym zespołem Leica Geosystems, Ridge dowiedział się, że może wykorzystać ten sam sprzęt, którego już używał, aby skonfigurować półautomatyczny monitoring. Tachimetry Leica Geosystems, takie jak MS60 MultiStation używany przez Ridge, zawierają oprogramowanie i robotykę, które umożliwiają automatyczne pomiary punktów, minimalizując błędy ludzkie podczas zbierania danych oraz maksymalizując szybkość i wydajność zadań pomiarowych.

Dodatkowo, dzięki połączeniu tachimetrów z usługą monitoringu Leica GeoMoS Now! Survey Edition, Ridge mógł publikować wyniki pomiarów na bezpieczne konto w chmurze bezpośrednio z instrumentu, usprawniając proces roboczy.

Leica Geosystems Semi-Automated Solution for Hospital Helipad Monitoring

Sukces projektu monitoringu i rozwój usług

Ridge postanowił zintegrować rozwiązanie z projektem helipadu: "Z pomocą lokalnego zespołu Leica przeszliśmy na półautomatyczny monitoring i przeszliśmy szkolenie z procesu roboczego. Pierwszego dnia półautomatyczny system został skonfigurowany i zaczął raportować" - mówi Tom Wheatcroft, specjalista ds. pomiarów geoprzestrzennych w Ridge and Partners. 

Używając głównie MS60, ustalili oni parametry i włączyli automatyczne zbieranie danych. Pomiary były następnie automatycznie przesyłane do chmury i potwierdzane w celu zapewnienia jakości.

"Zauważyliśmy redukcję błędów losowych i systematycznych oraz usprawniliśmy nasze przetwarzanie danych dzięki półautomatycznemu rejestrowaniu punktów monitoringu. Ułatwia to również wprowadzanie danych i parametrów identyfikacji punktów" - wyjaśnia Wheatcroft.

Po przesłaniu danych do GeoMoS Now!, usługa monitorowania online obliczyła deformacje i stworzyła dostosowane do potrzeb wykresy, które były dostępne na chronionym hasłem pulpicie nawigacyjnym. Interesariusze klienta mogli z łatwością przeglądać i pobierać raporty oraz podejmować świadome decyzje inżynierskie na podstawie przejrzystych wizualizacji danych.

Graph: A Semi-Automated Solution for Hospital Helipad Monitoring

W trakcie początkowej, sześciomiesięcznej kampanii monitorującej, Ridge potwierdził, że wystąpiły deformacje, a szpital podejmuje działania mające na celu ustabilizowanie struktury i zapobieżenie przyszłym uszkodzeniom. Podczas gdy Ridge nadal monitoruje teren lądowiska dla helikopterów, monitoring nie jest już usługą dla jednego klienta:

"System umożliwił nam wykonywanie prac w zakresie monitoringu w sposób zapewniający pewność" - ocenia Wheatcroft. "Dodaliśmy dodatkowe usługi do działalności geodezyjnej, a dzięki tym dodatkowym usługom, rozszerzyliśmy rozwiązania dla naszych klientów".

 


Zainteresowany monitoringiem? Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi studiami przypadków, pokazującymi jak nasi klienci wykorzystują nasze rozwiązanie do usprawnienia procesu roboczego związanego z monitoringiem:

Przykłady wdrożeń monitoringu

Skontaktuj się z nami w sprawie monitoringu

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie monitoringu.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie monitoringu.

Przykłady wdrożeń monitoringu

Poznaj różnorodne projekty monitoringu na całym świecie.
Poznaj różnorodne projekty monitoringu na całym świecie.

Leica Nova MS60 MultiStation

Doskonałe, uniwersalne urządzenie łączące funkcjonalność tachimetru ze skanowaniem laserowym 3D, łącznością GNSS i obrazowaniem cyfrowym.
Doskonałe, uniwersalne urządzenie łączące funkcjonalność tachimetru ze skanowaniem laserowym 3D, łącznością GNSS i obrazowaniem cyfrowym.