Monitorowanie kolei i peronów podczas budowy

Studium przypadku

Berny monitoring case study France

Autorzy: Sandra Kombouare, Steven Thurgood & Agencja Oxygen

Nowe metody monitorowania

Lokalizacja
Gare de la Croix de Berny, RER B, Antony (92),FRANCJA

Okres realizacji projektu
Październik 2018 - Lipiec 2019

RATP
 Operator transportu kolejowego w regionie paryskim
Brézillon   
 Firma budowlana, filia Bouygues, ekspert w dziedzinie inżynierii mieszkaniowej, edukacji, zdrowia, transportu, przemysłu i środowiska.
GEOFIT  Firma geodezyjna zajmująca się pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych geoprzestrzennych oraz inżynierskich.

RATP zleciło firmie budowlanej Brézillon rozbiórkę kładki dla pieszych nad czynną linią kolejową, budowę zastępczego przejścia podziemnego pod torami oraz rozbiórkę i przebudowę budynku dla pasażerów na stacji Croix de Berny, w pobliżu Paryża, we Francji.

Firma Brézillon zleciła GEOFIT wykonanie prac geodezyjnych i inżynieryjnych dla zakresu projektu, w tym monitorowanie stabilności torów kolejowych i peronów podczas 9-miesięcznego procesu budowy.

GEOFIT był pewien, że sprosta wymagającym standardom technicznym RATP, który w ramach projektu budowlanego wymagał monitorowania stabilności łącząc oprzyrządowanie geodezyjne i geotechniczne. Oprzyrządowanie zostało wyszczególnione w specyfikacji monitoringu dla projektu.


Rozwiązanie specyficzne dla projektu

Berny Case Study cooperation with Geofit

GEOFIT ma doświadczenie w stosowaniu nowych i zaawansowanych technologii, dlatego zaprojektowanie i obsługa hybrydowego oprzyrządowania była mile widzianym wyzwaniem. Firma GEOFIT otrzymała zlecenie na wykonanie pomiarów geodezyjnych i inżynieryjnych w ramach projektu, z czego 80% zostało przeznaczone na monitoring prac budowlanych na stacji.

Pan Alexandre Toubois, szef działu infrastruktury i monitoringu w GEOFIT i jego zespół mieli za zadanie monitorować geometrię torów kolejowych, perony, otaczającą infrastrukturę i prace tymczasowe podczas faz rozbiórki i budowy.

Wykorzystując kombinację technologii, po konsultacji z ekspertami od monitoringu z Leica Geosystems France, opracowano rozwiązanie automatycznego monitoringu, łącząc tachimetry Leica Nova TM50 i sensory bezprzewodowe WiSen.

Znając wymóg szybkich, 2-minutowych odczytów dla określonych aktywów, opracowano hybrydowe rozwiązanie do monitoringu, łącząc pracujące w trybie ciągłym zautomatyzowane tachimetry (mierzące pryzmaty 3D non-stop) oraz rozwiązanie z dynamicznym interwałem odczytu, wykorzystujące sensory WiSen (pochyłomierz i szczelinomierz).

Zainstalowano tablice czujników monitorujących na torach kolejowych, peronach i innych strukturach (budynki stacji, słupy podtrzymujące sieć trakcyjną i istniejące pęknięcia strukturalne).


Sprzęt i oprogramowanie

Leica Nova TM50 and sensors in action

Dane z tych sensorów były zarządzane w jednym interfejsie (Leica GeoMoS Monitor) i udostępniane klientowi poprzez platformę wizualizacyjną Leica GeoMoS Now! 

Dzięki tym systemom zespół ekspertów był w stanie uzyskać częste i wiarygodne obserwacje w każdych warunkach. Monitoring umożliwił dokładne śledzenie wpływu budowy na tory kolejowe i związane z nimi konstrukcje. Wykorzystano bezprzewodowe czujniki przechyłu, które mierzyły dane o względnym przemieszczeniu torów kolejowych w celu automatycznego obliczenia danych o geometrii szyn (CANT & TWIST).

Monitorowanie z wykorzystaniem pryzmatów tachimetru dostarczyło bezwzględnych danych o przemieszczeniach, potwierdzając dane względne i umożliwiając wykonanie dalszych obliczeń geometrii torów. Dodatkowo, dane z monitoringu dotyczące powiązanych struktur i osiadania zostały obliczone na podstawie informacji z obserwacji pryzmatów 3D. Pakiet oprogramowania Leica GeoMoS umożliwił kontrolę sensorów, zbieranie danych, obliczenia i zarządzanie zdarzeniami. Oprogramowanie obliczyło deformację zintegrowanego rozwiązania w czasie rzeczywistym, łącząc wszystkie dane w jednym źródle. Użytkownicy mogli skonfigurować wartości wyzwalające poszczególne elementy i akcje alarmowe, co zapewniało ostrzeżenia, gdy deformacja przekroczyła określony próg.

Wykorzystując te instrumenty i ich integrację z pakietem oprogramowania Leica GeoMoS, GEOFIT był w stanie spełnić oczekiwania swojego klienta w zakresie raportowania i alarmowania o wszelkich deformacjach wykrytych w aktywach.

GEOFIT był w stanie zapewnić płynny przebieg prac poprzez analizę zebranych danych i informowanie operatora i firmy budowlanej o wszelkich zmianach. To kompletne rozwiązanie w zakresie oprzyrządowania i monitoringu dla środowiska kolejowego pozwoliło na terminowe przeprowadzenie prac, nie powodując utrudnień dla użytkowników stacji. Monitoring zapewniał nie tylko bezpieczeństwo użytkowników, ale także bezpieczeństwo różnych zainteresowanych stron i pracowników budowlanych obecnych na miejscu.

Klienci Brézillon i RATP z zadowoleniem przyjęli wdrożenie tego połączonego innowacyjnego rozwiązania z wykorzystaniem technologii zainstalowanych i obsługiwanych przez GEOFIT, które umożliwiło bezpieczne przeprowadzenie prac bez opóźnień.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze specjalistami ds. rozwiązań monitorujących w Leica Geosystems.

Skontaktuj się z nami w sprawie monitoringu

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań monitoringu.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań monitoringu.

Monitorowanie kolei

Kompletne rozwiązanie do monitorowania w środowisku kolejowym
Kompletne rozwiązanie do monitorowania w środowisku kolejowym

Przykłady wdrożeń monitoringu

Poznaj różnorodne projekty monitoringu na całym świecie.
Poznaj różnorodne projekty monitoringu na całym świecie.