Monitoring

Searching for hidden chambers adjacent to Tutankhamun’s tomb

In the quest for finding hidden chambers in Tutankhamun’s tombs with Ground Penetrating Radar in Egypt

Moving a camel through the eye of a needle with GNSS

Undocking cruise ships’ power stations with the help of GNSS in Germany

Monitoring Dublin commuters’ safety

Keeping light railway travellers safe with a monitoring system in Dublin, Ireland

Precise positioning in London’s sky

Obtaining precise and reliable coordinates during the construction process of London’s second tallest skyscraper with a tailor-made GNSS solution

Zapewnienie drożności kanału

Monitoring poziomu wód w Niemczech z wykorzystaniem Leica GeoMoS.

Rejs

Odbiorniki GNSS wspomagają przygodę dookoła świata

Łagodzenie niszczącego upływu czasu

Zachowanie artefaktów kultury z wykorzystaniem tachimetrów w Szwecji.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.
Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.