Monitorowanie jednego z najbardziej ruchliwych lotnisk na świecie

Studium przypadku

Istanbul airport construction monitoring - Leica Geosystems

Autor: Özgür Avci (Sistem A.S.), Ahmet Selim Boyali (Sistem A.S.)Zafer Ozturk (iGA) & Megan Hansen

Aby zbudować Międzynarodowy Port Lotniczy w Stambule, jeden z najnowszych, największych i najbardziej ruchliwych na świecie, konieczne było przeprowadzenie dużych ilości prac ziemnych przed zbudowaniem pasów startowych z wysokiej jakości materiałów. Aby zapewnić, że pasy startowe będą mogły bezpiecznie służyć przez wiele lat, konieczne było monitorowanie ruchów ziemi w miarę zbliżania się końca budowy. Firma Istanbul Grand Airport Inc.  (iGA), odpowiedzialna za budowę i eksploatację lotniska, wybrała rozwiązanie Leica Geosystems do monitoringu strukturalnego i geotechnicznego, aby zapewnić bezpieczną pracę lotniska i umożliwić interesariuszom podejmowanie krytycznych, świadomych decyzji.


Zapotrzebowanie na transport lotniczy skłania do realizacji historycznego projektu budowlanego w Turcji

Jako ważna brama między Europą, Azją i Afryką dla transportu lotniczego, zapotrzebowanie Stambułu na większą przepustowość ruchu lotniczego stale rosło w ostatnich dekadach. Kiedy zabrakło miejsca na lotnisku Atatürka w Stambule, zaczęto planować budowę nowego Międzynarodowego Portu Lotniczego, który nie tylko będzie mógł pochwalić się większą przepustowością, ale także najnowocześniejszymi technologiami cyfrowymi wspierającymi logistykę i obsługę pasażerów.

Aby zająć się tym projektem od koncepcji, przez budowę, aż do eksploatacji, grupa joint venture, Cengiz - Mapa - Limak - Kolin - Kalyon, utworzyła iGA. W 2018 roku, zaledwie pięć lat po początkowym rozpoczęciu prac nad nowym lotniskiem, otwarto pierwszy terminal, obsługujący trzy niezależne pasy startowe, dwa pomocnicze pasy startowe i ogólną przepustowość 90 milionów pasażerów rocznie. Lotnisko zdobyło już wyróżnienia od międzynarodowych organizacji z branży lotniczej, w tym nagrodę Airports Council International Best Digital Transformation in Europe Award w 2020 roku, wraz z publikacjami podróżniczymi, takimi jak Travel and Leisure, za pozytywne doświadczenia pasażerów.

W chwili obecnej, przy wysokim natężeniu ruchu tranzytowego i towarowego, iGA kontynuuje prace budowlane nad kolejnymi etapami budowy, aby osiągnąć planowaną całkowitą przepustowość 200 mln pasażerów, z dodatkowymi pasami startowymi i terminalami oraz centrum logistyczno-towarowym.

Potrzeba monitorowania: aktywność sejsmiczna i kontynuacja budowy

Jednak w trakcie realizacji tych ostatecznych celów lotnisko musi pozostać w pełni sprawne. Podczas pierwszej fazy projektu zespół budowlany iGA wykopał 750 milionów metrów sześciennych ziemi i przenosił 1 300 000 metrów sześciennych materiału każdego dnia. Chociaż kolejne prace ziemne będą prowadzone na mniejszą skalę, procesy budowlane mogą potencjalnie powodować deformacje, które wpływają na pobliskie pasy startowe, drogi kołowania i asfalt, dlatego też muszą być ściśle monitorowane w celu zapewnienia bezpiecznego, ciągłego funkcjonowania.

Dodatkowo, ponieważ Stambuł położony jest wzdłuż strefy uskoku północnoanatolijskiego, istnieje zwiększona potrzeba wykrywania skutków ewentualnej aktywności sejsmicznej na pasach startowych lotniska oraz zapewnienia szybkich interwencji w zakresie konserwacji i napraw.

Biorąc pod uwagę kilka skomplikowanych i zmiennych czynników, iGA wybrała rozwiązanie Leica Geosystems do dyskretnego, ciągłego monitoringu, który zwiększy bezpieczeństwo i zapewni natychmiastowe dostarczenie danych, nie zakłócając jednocześnie operacji lotniczych. 


Rozwiązanie dla strukturalnego i geodezyjnego monitoringu lotnisk

W trakcie budowy, w celu uzyskania dokładności pozycjonowania, wykorzystano już prawie 100 instrumentów Leica Geosystems, w tym inteligentne anteny Leica GNSS, stacje bazowe, tachimetry i inne. Współpracując z lokalnym przedstawicielem Leica Geosystem - firmą Sistem A.Ş. w zakresie instalacji instrumentów i szkoleń, naturalną decyzją było rozszerzenie współpracy na monitoring.

Na potrzeby projektu monitoringu, firma Sistem A.Ş. stworzyła sieć GNSS wokół pasów startowych, składającą się z 6 wieloczęstotliwościowych odbiorników GNSS  Leica GR30  rejestrujących obserwacje z częstotliwością 20 Hz. Włączona opcja Velocity and Displacement Autonomous Solution Engine (VADASE) była kluczowa dla monitoringu w strefie uskoku. Rejestracja danych z częstotliwością 20 Hz zapewnia dostęp do natychmiastowych informacji o szybkich przemieszczeniach względnych w przypadku trzęsień ziemi oraz monitorowanie stabilności sieci GNSS. Leica GNSS Spider QC został wykorzystany do wizualizacji danych o wysokiej częstotliwości (20 Hz) pochodzących z VADASE.

Istanbul aiport monitoring - Monitoring efficiently and accurately enhances safety while flights continue

 

Dodatkowe 20 jednoczęstotliwościowych odbiorników GMX910 GNSS zostało dodane, aby utworzyć 26 całkowitych punktów monitorowania. GMX910 został wybrany jako ekonomiczny instrument do monitorowania wielu punktów z dokładnością i jakością pomiarów.

W tym rozwiązaniu, obserwacje GNSS są zbierane i przetwarzane przez oprogramowanie Leica GNSS Spider. Oprogramowanie automatycznie oblicza w różnych odstępach czasu linie bazowe pomiędzy 26 punktami pomiarowymi a 3 stacjami referencyjnymi GNSS GR10, które zostały już zainstalowane podczas wcześniejszych pomiarów i prac budowlanych. Wyniki są następnie wprowadzane do bazy danych Leica GeoMoS Monitor i wizualizowane na platformie internetowej Leica GeoMoS Now!

Na bezpiecznej platformie GeoMoS Now! dostępne są różne rodzaje wykresów, które wraz z raportami PDF mogą być automatycznie wysyłane do odbiorców zgodnie z harmonogramem. Jednocześnie, autoryzowani użytkownicy mają dostęp do wizualizacji i raportów w GeoMoS Now! w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki.

  Istanbul Airport Construction - Geodetic and structural monitoring

 

Skuteczne i dokładne monitorowanie zwiększa bezpieczeństwo ruchu lotniczego.

Taka konfiguracja umożliwia dokładne i wydajne monitorowanie podczas operacji lotniczych. Dzięki wsparciu ze strony Sistem A.Ş. dostępnemu w każdej chwili zdalnie i szybko w terenie, problemy mogą być rozwiązywane szybko, zapewniając, że zakłócenia w pozyskiwaniu danych, analizie i komunikacji są zawsze ograniczone do minimum.

W miarę postępów na drodze do ostatecznego ukończenia budowy lotniska w Stambule w 2028 r., iGA może działać ze spokojem, wiedząc, że najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie monitorujące zapewniają im i ich interesariuszom informacje, a pasażerom i pracownikom lotniska bezpieczeństwo.

A structural and geodetic monitoring of Istanbul Airport - Leica Geosystems


Zainteresowany monitoringiem? Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi studiami przypadków, pokazującymi, jak nasi klienci wykorzystują nasze rozwiązanie do usprawnienia pracy w zakresie monitoringu:

Przykłady wykorzystania monitoringu

Przykłady wdrożeń monitoringu

Poznaj różnorodne projekty monitoringu na całym świecie.
Poznaj różnorodne projekty monitoringu na całym świecie.

Skontaktuj się z nami w sprawie monitoringu

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań monitoringu.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań monitoringu.