Kompletny projekt budowlany - 113 km map drogowych w 99 dni

Studium przypadku

E.L. RobinsonEngineering, firma inżynieryjno-projektowa z 40-letnim doświadczeniem w planowaniu transportu, analizie i projektowaniu, została wybrana przez Departament Autostrad Wirginii Zachodniej (WVDOH) w Stanach Zjednoczonych do ukończenia wymagającego projektu mapowania autostrad o długości 113 km w zaledwie 99 dni.

Ten projekt transportowy nie posiadał istniejącej mapy powykonawczej. Aby dotrzymać terminów, dane musiały zostać pozyskane za pomocą skanowania kinematycznego, które obejmowało:

  • Mapowanie 113-kilometrowej, dwupasmowej autostrady
  • Statyczne skanowanie 12 mostów
  • Poszerzanie i naprawa zakrętów
  • Opracowanie cyfrowego modelu terenu (DTM)
  • Ekstrakcja elementów topograficznych, takich jak krawędź chodnika, pasy, słupy sygnalizacji świetlnej i energetyczne
  • Pomiar przepustów i kontrola ponad 500 przepustów i rur
  • Ustalenie stałej kontroli mostów.

Dotrzymywanie terminów ukończenia prac

Dotrzymywanie terminów ukończenia prac

Biorąc pod uwagę krótki czas na dostarczenie gotowego projektu, firma E.L. Robinson Engineering natychmiastowo rozpoczęła skanowanie kinematyczne Wyzwaniem było pozyskanie danych kinematycznych niezbędnych do realizacji projektu - w tym przypadku mobilna platforma Leica Pegasus:Two zapewniła znaczącą przewagę. Rice Associates, Inc., firma świadcząca usługi geoprzestrzenne, która oferuje konwencjonalne pomiary, pozyskiwanie danych fotogrametrycznych; statyczne, mobilne i naziemne skanowanie LiDAR, posiada również platformę mobilną Leica Pegasus:Two. Firma była w stanie wesprzeć firmę E.L. Robinson Engineering w zakresie opracowania danych, co pomogło dotrzymać terminów realizacji projektu. 

„Pomiar autostrady wymaga pozyskania ogromnej ilości danych z najwyższą precyzją i standardami. Leica Pegasus:Two umożliwia nam gromadzenie milionów punktów na sekundę; zespół mapował 9 kilometrów dziennie, a pełny skan 126 kilometrowej dwupasmowej autostrady zajął nam tylko 14 dni," powiedział Obadyah Foord, dyrektor regionalny w Rice Associates.

Biorąc pod uwagę, że obie firmy, E.L. Robinson Engineering i Rice Associates, używają tego samego sprzętu i oprogramowania, integracja i wymiana danych przebiegały bezproblemowo; projekt ukończono na czas, dane zostały przekazane w wyznaczonym terminie.


Rozwój podczas realizacji wymagającego projektu

Rozwój podczas realizacji wymagającego projektu

W tym projekcie wykorzystano 36 stacji bazowych RTK do zlokalizowania punktów i innych obiektów topograficznych. Do kontroli skanów kinematycznych wykorzystano 120 punktów, skanowano je z prędkością 40 kilometrów na godzinę, były oddalone od siebie o 610 metrów. Model DTM został opracowany dla projektu autostrady, który obejmował:

  • Surową chmurę punktów
  • Pojedyncze punkty terenowe
  • Siatkę triangulacyjną powierzchni.

„Geodeci pracujący w biurze byli w stanie wykonywać tradycyjne pomiary topograficzne na podstawie chmur punktów i obrazów”, powiedział Tom Rayburn, kierownik działu geodezji w E.L. Robinson Engineering. "Zebrano 7,8 miliarda surowych punktów na podstawie, których opracowaliśmy w 45 dni model DTM, zawierający krawędzie chodnika, bariery energochłonne, słupy energetyczne i sygnalizacji świetlnej na całej długości."

„Leica Pegasus:Two to rozwiązanie do szybkiego pozyskiwania danych na potrzeby realizacji dużego projektu - oszczędza czas i zwiększa bezpieczeństwo pracy,” powiedział Rayburn.„Przy wsparciu firmy Rice Associates zrealizowaliśmy projekt na czas i w zakładanym budżecie dzięki szybkości pracy i dokładności danych pozyskiwanych przez Pegasus:Two”.

Reporter subscription

Receive the latest updates about Reporter magazine.
Receive the latest updates about Reporter magazine.

Contact Leica Geosystems

Want to learn more? We're here to answer your questions.

Want to learn more? We're here to answer your questions.

Reporter 86

Download Reporter PDF
Download Reporter PDF

Zdjęcia klientów z całego świata

Dookoła świata. Każdego dnia. Każdego dnia.
Dookoła świata. Każdego dnia. Każdego dnia.