Poprawa dostępu do zobrazowań o wysokiej rozdzielczości

Studium przypadku

Autor: Linda Duffy

Jsko użytkownik bazy HxGN Content Program - wiejskie Hrabstwo Jefferson w Stanach Zjednoczonych korzysta z dostępu do najbardziej aktualnych zdjęć lotniczych w wysokiej rozdzielczości. Wysoce przydatne narzędzia, wspomagające porocesy decyzyjne, są tworzone przez nakładanie zobrazowań na szczegółowe dane GIS z całego hrabstwa. Na podstawie wniosków wyciniętych podczas łączenia informacji opracowano bardziej świadome analizy, szybsze procesy decyzyjne i lepsze usługi dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych.


Unikalne cechy obszaruHrabstwo Jefferson obejmuje zróżnicowany obszar geograficzny, który stanowi szczególne wyzwanie dla rządzących. Położona na Półwyspie Olimpijskim linia brzegowa wzdłuż Oceanu Spokojnego stanowi zachodnią granicę hrabstwa, podczas gdy wschodnia część obejmuje cztery małe miasteczka, port żeglugowy, kilka wysp, pola uprawne i aktywny obiekt marynarki wojennej. Pomiędzy hrabstwami West Jefferson i East Jefferson leżą Olympic National Park i Olympic National Forest, zarządzane przez rząd federalny. W sumie około 31 000 mieszkańców jest rozproszonych na 5654 kilometrach kwadratowych.

Ze względu na zróżnicowany teren i dużą odległość od siedziby hrabstwa w Port Townsend na wschodzie do wybrzeża Pacyfiku na zachodzie, kontrole terenowe mogą być czasochłonne i kosztowne, powodując opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, planowaniu infrastruktury i działaniach na rzecz ochrony środowiska. Zarówno użytkownicy rządowi, jak i prywatni odnoszą korzyści z aktualnych zobrazowań lotniczych, ponieważ dostarczają one szczegółowe informacje na temat obszaru zainteresowania i wokół niego oraz zmniejszają potrzebę odbywania osobistych wizyt w terenie.

„Dzięki zdjęciom lotniczym możemy zobaczyć obiekty, budynki i elementy naturalne, a w połączeniu z konturami możemy dokonać wielu ustaleń z biura” — mówi Kevin Hitchcock, analityk/kartograf GIS w Jefferson County Central Services. “W społeczności wiejskiej, takiej jak nasza, mapy online są wykorzystywane do różnych działań, takich jak planowanie nowych inwestycji i ocena wpływu na strumienie i tereny podmokłe. Baza danych Public Lands Records zawiera również historię sprzedaży i inne informacje dotyczące każdej nieruchomości w hrabstwie, co ułatwia wyszukiwanie bez wychodzenia z biura.”


Ulepszona mapa podkładowaW 2015 r. zwrócono się do hrabstw i gmin w całym stanie Waszyngton o określenie ich zainteresowania podziałem kosztów pozyskania zdjęć lotniczych całego stanu w wysokiej rozdzielczości. Aby było to opłacalne, konieczny był pewien poziom udziału władz lokalnych. W hrabstwie Jefferson kierownicy działów i pracownicy administracyjni zgodzili się, że ta inwestycja byłaby korzystna. Ostatecznie hrabstwo zawarło trzyletnią umowę na otrzymywanie zdjęć za pośrednictwem HxGN Content Program.

HxGN Content Program zawiera gotowe, ortorektyfikowane obrazy Stanów Zjednoczonych, części Europy i zaludnionych obszarów Kanady w celu opracowania bazy danych dostępnej dla klientów. Celem jest uzyskanie zobrazowań o rozdzielczości 30-bez chmur, wykokanych w 4 pasmach na mniej zaludnionych obszarach i 15-centymetrowej rozdzielczości na obszarach miejskich o populacji większej niż 50 000. W 2017 r. hrabstwo Jefferson otrzymało zdjęcia lotnicze o rozdzielczości 30 cm, które stanowiły aktualizację swojej mapy podkładowej o rozdzielczości 1 m pozyskanej w 2011 r. w ramach programu National Agriculture Imagery Program (NAIP).

Celem zespołu Jefferson County Central Services GIS jest rozwijanie i utrzymywanie skutecznego zasobu w całym hrabstwie, który służy potrzebom agencji rządowych i społeczeństwa. Historyczne i aktualne obrazy oraz warstwy danych GIS są dostępne do przeglądania i drukowania w aplikacji internetowej Esri ArcGIS. Usługa map oferowana przez Valtus, firmę należącą do Hexagon, umożliwia użytkownikom dodawanie treści jako warstwy do dowolnej mapy internetowej GIS. Użytkownik może pobrać pliki w formacie SHP, np. zawierające informacje o działkach, ale nie rzeczywiste zdjęcia. Pracownicy rządowi mają możliwiść pobierania obrazów w celu tworzenia produktów pochodnych i prowadzenia analiz.


Korzyści dla społecznościHrabstwo Jefferson opracowało przyjazny dla użytkownika system GIS, który zawiera szeroki zakres informacji. Archiwum map online zawiera bogate warstwy danych, takie jak podział na strefy, okręgi przeciwpożarowe, okręgi szkolne, drogi, lokalizacja służb ratunkowych itp., nałożone na obrazy w wysokiej rozdzielczości.

W hrabstwie częstymi użytkownikami informacji przestrzennych i mapowych są departamenty zajmujące się ochroną środowiska, obsługą inwestycji publicznych i rzeczoznawcy. Służby ratownicze, takie jak policja i strażacy, są wspomagane przez warstwę punktów adresowych we wskazywaniu najszybszego sposobu dotarcia do potrzebujących, podczas gdy inżynierowie z sektora prywatnego mogą łatwiej projektować systemy septyczne, analizując dane online. W przypadku nieruchomości przybrzeżnych, deweloperzy sprawdzają dodatkowe ograniczenia regulacyjne, aby projektować w zgodzie z bliskością linii brzegowej i zagrożeniami związanymi z erozją.

„Dostęp do zdjęć lotniczych w wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem programu HxGN Content ułatwia szczegółową wizualizację interesującego obszaru w szerszym kontekście otaczającego terenu” — mówi Hitchcock. „Oszczędzamy czas i pieniądze, wykonując naszą pracę za pomocą narzędzi online. W miarę dalszego korzystania z aplikacji, prawdopodobnie pojawi się potrzeba uzyskania jeszcze wyższej rozdzielczości, aby wspierać lepsze podejmowanie decyzji.”

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.