Konstruowanie i budowanie linii kolejowych

Geodeci odgrywają kluczową rolę w budowie kolei, pomagając zapewnić, że tory, konstrukcje i inne elementy są zbudowane prawidłowo, spełniają normy bezpieczeństwa i działają prawidłowo.Usprawnia zadania tyczenia i pozycjonowania nowych torów, pomiaru istniejących torowisk, sprawdzania wyrównania torów i nie tylko.

Korzystając z naszych rozwiązań, geodeci zapewniają dokładne tyczenie torów, kontrolę i regulację jakości torów, pomiary powykonawcze torów i wykrywanie potencjalnych deformacji podczas budowy linii kolejowej.

Tyczenie, pozycjonowanie i pomiar torów z najwyższą dokładnością

Geodeci odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu dokładności i bezpieczeństwa operacji kolejowych, zapewniając dokładne tyczenie, pozycjonowanie i kontrolę jakości torów. Nasze rozwiązania geodezyjne pozwalają geodetom wybrać sposób przechwytywania i wykorzystywania danych kolejowych, niezależnie od tego, czy tyczą i pozycjonują nowe tory, czy też mierzą istniejące tory i porównują je z projektem.

Oprogramowanie terenowe Leica Geosystems usprawnia zadania specyficzne dla kolei, takie jak tyczenie nowych torów, wykonywanie pomiarów powykonawczych i sprawdzanie wyrównania torów, przewyższenia i pomiarów skrajni na żywo w terenie. Dzięki konfigurowalnym opcjom, które pozwalają na łatwy eksport tyczonych punktów, można szybko generować raporty w terenie.

Zapewnienie najdokładniejszych i najbardziej kompletnych pomiarów powykonawczych

Technologia przechwytywania rzeczywistości umożliwia szybką i dokładną dokumentację postępów na placu budowy, pozwalając geodetom na tworzenie szczegółowych i dokładnych modeli cyfrowych oraz pomiarów powykonawczych linii kolejowej.

Dzięki naszym mobilnym rozwiązaniom do mapowania 3D i skanowania laserowego 3D można kontrolować, mierzyć i dokumentować infrastrukturę kolejową z bezpiecznej odległości. Skraca to czas potrzebny na gromadzenie i przetwarzanie danych, zwiększając wydajność i eliminując potencjalne źródła błędów ludzkich. Zapewniamy zgodność z normami bezpieczeństwa dzięki narzędziom, które weryfikują wyrównanie torów, prześwity, mapują i rejestrują zasoby.

Poprawa bezpieczeństwa dzięki skalowalnemu monitorowaniu strukturalnemu

Geodeci dostarczają krytycznych informacji na temat stabilności i bezpieczeństwa podczas budowy linii kolejowych poprzez monitorowanie strukturalne, w tym pomiary odkształceń gruntu i konstrukcji, takich jak istniejące linie kolejowe, ściany oporowe, mosty i tunele.

Pomagamy poprawić bezpieczeństwo i niezawodność linii kolejowych dzięki skalowalnym rozwiązaniom do monitoringu, od małych ręcznych systemów po w pełni zautomatyzowane systemy monitoringu działające w czasie rzeczywistym 24/7. Rozwiązania monitorujące Leica Geosystems umożliwiają uzyskanie precyzyjnych danych pomiarowych do wczesnego wykrywania odkształceń konstrukcji, dzięki czemu inżynierowie mogą szybko ocenić ryzyko związane z pracami budowlanymi i podjąć środki zaradcze. Nasze rozwiązania monitorują bezpieczeństwo konstrukcji kolejowych, budynków i otaczających je obszarów podczas prac budowlanych.


Odkryj nasze rozwiązania do budowy linii kolejowych


Zintegrowane rozwiązanie i łączność w miejscu pracy ułatwiają budowę kolei


Przygotowanie danych projektowych torowiska dla potrzeb prac w terenie

Korzystając z Leica Infinity przygotowanie danych z biura do pracy w terenie jest łatwe i umożliwia płynny transfer danych za pośrednictwem Leica Exchange lub Leica ConX do różnych użytkowników w terenie. Aby zapewnić pełną elastyczność, dane projektowe w standardowych formatach plików mogą być bezpośrednio importowane do Leica Captivate w terenie.

Zaawansowane rozwiązania sterowania maszynami do robót ziemnych

W przypadku projektów kolejowych wymagana jest wydajna budowa. Rozwiązania Leica Geosystems w zakresie sterowania maszynami mogą wnieść znaczącą wartość dodaną do zmechanizowanych prac związanych z budową torów, takich jak równanie, podsypywanie i układanie nawierzchni. Dzięki pojedynczej jednostce sterującej Leica MCP80 i wspólnej platformie oprogramowania Leica MC1 i Leica ConX, dokładność i szybkość pracy wzrasta nawet w przypadku niedoświadczonych operatorów maszyn. Pojedyncze oprogramowanie i rozwiązanie panelowe zapewnia pełną elastyczność we wdrażaniu w szerokim zakresie typów i marek maszyn. Spójność oprogramowania we wszystkich aplikacjach do sterowania ciężkimi maszynami zmniejsza nakłady na szkolenia i optymalizuje wdrażanie nowych pracowników.

Rozwiązania w zakresie świadomości bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym dla całego obiektu

Leica Geosystems oferuje modułowe rozwiązanie Safety Awareness Solution, które zwiększa świadomość bezpieczeństwa pracowników i widoczność między pracownikami a operatorami maszyn, aby zapobiegać kolizjom maszyna-człowiek, maszyna-maszyna i maszyna-obiekt. Możliwość integracji osobistych systemów ostrzegawczych PA80 i technologii unikania kolizji z rozwiązaniem Leica Geosystems Machine Control oferuje unikalne rozwiązanie, które może zwiększyć świadomość pracowników i pomóc w zapobieganiu wypadkom w miejscu pracy.

Co więcej, system 3D Avoidance Zone pozwala użytkownikom tworzyć lub importować trójwymiarowe strefy unikania kolizji nad i pod powierzchnią terenu, bezpośrednio w oprogramowaniu Leica MC1 do sterowania pracą koparek. W oparciu o te strefy, rozwiązanie umożliwia automatyczną kontrolę wysokości, głębokości i obrotu hydraulicznego w celu ochrony ukrytych i widocznych ciężkich obiektów budowlanych i infrastruktury.

Sprawne i efektywne tyczenie i pomiary torów oraz ich pozycji


Wykonywanie dokładnych zadań pomiarowych za pomocą usprawnionej aplikacji dla kolei

Aplikacja Leica Captivate Stake Rail jest wysoce konfigurowalna, aby umożliwić geodetom optymalne tyczenie pozycji podsypki, podkładów/płyt, szyn i mocowań. Wyposażeni w Leica Captivate, tachimetry i GNSS, geodeci zapewniają najwyższą dokładność i produktywność podczas tyczenia i pomiarów linii kolejowych.

Dokładne pomiary dla precyzyjnego wyrównania toru


Sprawdź tor, mierząc odchylenia od projektu

Aplikacja Leica Captivate Check Rail umożliwia geodecie wykonywanie stopniowych kontroli wyrównania toru z lub bez urządzenia pomiarowego lub wózka oraz z lub bez szyn. Aplikacja zapewnia metody pomiaru wartości przesunięcia z korekcją przechyłki w celu dokładnej regulacji toru i przeprowadzenia końcowych pomiarów kontroli jakości. W połączeniu z tachimetrem Leica Nova TS60, najdokładniejszym tachimetrem na świecie, pozwala na tworzenie znaczących raportów z dokładnością bliską submilimetrowej.

Sprawdzanie odchyleń od projektu za pomocą wózka do geometrii szyn

Aplikacja Leica Captivate Rail umożliwia pomiar odchyleń od projektu za pomocą specjalistycznego wózka kolejowego (np. Carttop, GeoTEL), aby osiągnąć dokładność poniżej milimetra i spełnić najwyższe standardy budowy kolei, przekaźników i podbijania. Leica Geosystems współpracuje z różnymi wózkami i urządzeniami pomiarowymi, które doskonale łączą się z najdokładniejszym tachimetrem Leica Nova TS60.

Zarządzanie ryzykiem związanym z projektami kolejowymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzięki skalowalnym rozwiązaniom do monitorowania


Zwiększenie bezpieczeństwa na miejscu i utrzymanie inwestycji na niskim poziomie dzięki monitorowaniu kampanii

Budowa kolei może być niebezpieczna, a bezpieczeństwo ludzi i mienia ma kluczowe znaczenie. Dzięki rozwiązaniom monitorującym Leica Geosystems można wykrywać ruch na placu budowy i wokół niego oraz podejmować działania zapobiegawcze. Gdy ryzyko jest niskie, można przeprowadzić kampanię monitorowania za pomocą istniejącego sprzętu, aby zapewnić wymagane dane przy jednoczesnym utrzymaniu niewielkich inwestycji.

Poprawa wydajności i minimalizacja błędów dzięki półautomatycznemu monitorowaniu

Gdy podczas budowy linii kolejowej spodziewane jest podwyższone ryzyko, ludzie, infrastruktura i majątek mogą być bezpieczni dzięki półautomatycznemu monitoringowi. Pomiary i analizy są przeprowadzane automatycznie, bez konieczności obecności personelu na miejscu, przy użyciu najdokładniejszego tachimetru lub MultiStation, aplikacji Leica TPS i pakietu oprogramowania Leica GeoMoS. Wyniki mogą być wizualizowane i raportowane online, aby przyspieszyć proces, zapewniając szybką identyfikację wszelkich ruchów i podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim.

Większe bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym

Aby zapewnić sobie całkowity spokój ducha, zastosuj rozwiązania Leica Geosystems do monitorowania w czasie rzeczywistym. Zautomatyzowany monitoring to właściwy wybór w przypadku projektów o wysokim ryzyku przemieszczania się i w miejscach, do których dostęp jest niebezpieczny. Punkty mogą być identyfikowane i automatycznie mierzone za pomocą tachimetru, MultiStation, niwelatora cyfrowego, GNSS lub czujników geotechnicznych WiSenMeshWAN i natychmiast sprawdzane w celu ustalenia, czy wystąpiły ruchy. Powiadomienia są wysyłane w czasie rzeczywistym, a eksperci mogą natychmiast podjąć decyzję o ewakuacji zagrożonych obszarów. Zadbaj o bezpieczeństwo placu budowy i jego otoczenia dzięki rozwiązaniom monitorującym Leica Geosystems, które stale informują zainteresowane strony.

Bardziej wydajny monitoring dzięki rozwiązaniu Leica

Aby przyspieszyć i usprawnić proces roboczy przy minimalnym czasie spędzonym na placu budowy, a tym samym zmniejszyć ryzyko i zwiększyć bezpieczeństwo, nasze rozwiązanie posiada trzy łatwe w użyciu funkcje. Leica Combox60, plug-and-play z a href="/products/total-stations/software/leica-geomos-edge">Leica GeoMoS Edge, zapewnia geodetom najprostszą konfigurację - jeden przycisk, jeden kabel. Leica Nova TM60 i funkcja AutoLearn umożliwiają geodetom automatyczne wykrywanie pryzmatów. Pakiet Leica GeoMoS posiada zaawansowany Szablon Kolejowy umożliwiający wykonywanie złożonych obliczeń i dokładnych konfiguracji w celu szybszego i bezbłędnego dostarczania wysokiej jakości wyników w żądanym formacie. Dostarczaj dane szybciej i łatwiej dzięki rozwiązaniu Leica do monitorowania bezpieczniejszych linii kolejowych.


Historie sukcesów klientów


Głębsze spojrzenie na monitorowanie

Dowiedz się, w jaki sposób Terradata AG zapewniła monitorowanie deformacji stacji kolejowej w Szwajcarii w czasie rzeczywistym, umożliwiając zespołom podejmowanie świadomych decyzji, unikanie potencjalnych problemów i pomyślne ukończenie projektu.
Dowiedz się, w jaki sposób Terradata AG zapewniła monitorowanie deformacji stacji kolejowej w Szwajcarii w czasie rzeczywistym, umożliwiając zespołom podejmowanie świadomych decyzji, unikanie potencjalnych problemów i pomyślne ukończenie projektu.

Rozwój stolicy

Zespół pomiarowy Strukton wykorzystał odbiorniki GNSS, tachimetry, lasery budowlane, niwelatory i oprogramowanie pomiarowe do realizacji projektu metra w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej, jednego z największych projektów infrastrukturalnych na świecie.
Zespół pomiarowy Strukton wykorzystał odbiorniki GNSS, tachimetry, lasery budowlane, niwelatory i oprogramowanie pomiarowe do realizacji projektu metra w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej, jednego z największych projektów infrastrukturalnych na świecie.

Bezpieczny rozwój Londynu

Poznaj rozwiązanie zastosowane przez firmę Costain-Skanska do monitorowania budowy nowej stacji Crossrail Paddington w Wielkiej Brytanii w celu wykrycia i zminimalizowania zagrożeń dla budynków oraz zwiększenia bezpieczeństwa.
Poznaj rozwiązanie zastosowane przez firmę Costain-Skanska do monitorowania budowy nowej stacji Crossrail Paddington w Wielkiej Brytanii w celu wykrycia i zminimalizowania zagrożeń dla budynków oraz zwiększenia bezpieczeństwa.


Uzyskaj wskazówki i spostrzeżenia oraz współpracuj z innymi geodetami na LinkedIn.

Geodezja inżynieryjna

Dzięki odpowiedniemu sprzętowi, oprogramowaniu i usługom możesz realizować projekty budowlane i inżynieryjne na czas i w ramach budżetu, jednocześnie zmniejszając ilość odpadów i zwiększając bezpieczeństwo.
Dzięki odpowiedniemu sprzętowi, oprogramowaniu i usługom możesz realizować projekty budowlane i inżynieryjne na czas i w ramach budżetu, jednocześnie zmniejszając ilość odpadów i zwiększając bezpieczeństwo.

Rozwijaj swój biznes

Dowiedz się, w jaki sposób wdrożenie cyfryzacji za pomocą technologii i procesów może wesprzeć Twoją firmę w tworzeniu nowych możliwości, zachowaniu konkurencyjności i zwiększeniu wydajności.
Dowiedz się, w jaki sposób wdrożenie cyfryzacji za pomocą technologii i procesów może wesprzeć Twoją firmę w tworzeniu nowych możliwości, zachowaniu konkurencyjności i zwiększeniu wydajności.

Rozwiązania pomiarowe

Bez względu na to, jak złożone jest zadanie, w naszej różnorodnej ofercie pomiarów, pozycjonowania i wizualizacji dostępne jest rozwiązanie, które pomoże Ci współpracować, być bardziej wydajnym i odnieść sukces.
Bez względu na to, jak złożone jest zadanie, w naszej różnorodnej ofercie pomiarów, pozycjonowania i wizualizacji dostępne jest rozwiązanie, które pomoże Ci współpracować, być bardziej wydajnym i odnieść sukces.

Udoskonalaj swoje umiejętności

Zdobądź umiejętności, aby być bardziej efektywnym i reagować na pojawiające się możliwości biznesowe. Uwolnij swój potencjał, aby móc oferować lepsze, szybsze i bardziej specjalistyczne usługi dla swoich klientów.
Zdobądź umiejętności, aby być bardziej efektywnym i reagować na pojawiające się możliwości biznesowe. Uwolnij swój potencjał, aby móc oferować lepsze, szybsze i bardziej specjalistyczne usługi dla swoich klientów.