Łatwiejsza organizacja pracy BIM - pozytywna informacja zwrotna od klientów dotycząca nowego oprogramowania Leica iCON build v3.5

Pytania i odpowiedzi do ekspertów w zakresie produktu Leica iCON Build

Leica Icon Build v3.5

W kwietniu 2017 r. firma Leica Geosystems wprowadziła na rynek nową wersję 3.5 oprogramowania terenowego Leica iCON build wraz z pierwszą tego rodzaju aplikacją Layout Objects. Ta nowa wersja oprogramowania terenowego to ogromny krok naprzód w ułatwianiu wykonywania zadań związanych z tyczeniem w terenie.

Zarówno specjaliści zajmujący się modelowaniem, jak i koordynatorzy BIM oraz fachowcy na budowach, jak kierownicy, specjaliści opracowujący plany czy nadzorcy budowlani mogą zyskać znaczne korzyści, korzystając z nowej aplikacji Layout Objects. Daje ona możliwość usprawniania procesów BIM oraz ułatwiania i przyspieszania ich pracy przez przenoszenie obiektów BIM bezpośrednio z biurka projektowego na tablet budowlany, bez jakiejkolwiek konwersji danych, wykorzystując w pełni renderowane modele projektowe w terenie.

Rozmawialiśmy z Andrew Riccim, reprezentującym dystrybutora produktów firmy Leica Geosystems, Levelling Equipment Services (LES) w Celbridge w Irlandii i Simonem Tritschlerem, specjalistą ds. wdrażania technologii w BAM Contractors Ireland, by dowiedzieć się, jakie były ich pierwsze doświadczenia związane z oprogramowaniem terenowym iCON build v3.5.

Andrew, czy pana klienci przekazali już panu informację zwrotną dotyczącą nowego oprogramowania?

Andrew Ricci: Tak, kilku naszych klientów wypróbowało oprogramowanie w terenie, a inni już je wdrażają w swoją organizację pracy. Podsumowując - opinie są niezwykle entuzjastyczne. Uzyskaliśmy dzięki nim cenne informacje, w jaki sposób oprogramowanie mogłoby być rozwijane. Simon Tritschler, reprezentujący BAM Contractors, jest jednym z takich klientów.

Jakie jest pana zdanie na temat wykorzystywania danych IFC i w pełni renderowanych modeli w terenie?

Simon Tritschler: Wykorzystywanie danych IFC znakomicie zmniejsza liczbę błędów transkrypcji lub błędów generowanych w trakcie tworzenia plików obrazów punktowych, które przenosimy na teren. Dodatkowo, zauważyliśmy znaczącą oszczędność czasu przy przesyle informacji do narzędzia badawczego. Mając w terenie do dyspozycji pełny model, inżynierowie terenowi mogą znacznie lepiej zrozumieć projekt i wychwycić przyszłe możliwe wyzwania budowlane.

Andrew Ricci: Z naszego punktu widzenia, jako dystrybutora produktów Leica Geosystems, wykorzystywanie danych IFC bezpośrednio w terenie jest jedynym logicznym działaniem w przypadku kogoś, kto chce włączyć ideę BIM we wszystkie procesy i w pełni spożytkować potencjał BIM.

Simonie, jak pan sobie radzi z przepływem danych lub czego pan w tym zakresie oczekuje?

Simon Tritschler: Pracujemy już nad zintegrowaniem organizacji pracy opartej na nowej jakości z naszym procesem certyfikowanego poziomu 2 BIM. Wykorzystywanie IFC bezpośrednio z modelu znacznie ułatwiło tę integrację, ponieważ ścieżka danych jest bardziej przejrzysta, a raporty pomiarowe zamkną pętlę jakości w środowisku wspólnych danych.

Jakie pozytywne rezultaty zauważyliście panowie lub jakich rezultatów oczekujecie po nowym oprogramowaniu?

Simon Tritschler:

a. Sprawniejsze przesyłanie danych.
b. Skrócony czas przygotowań inżynierów terenowych.
c. Lepsze zrozumienie projektu przez inżynierów terenowych.
d. Dłuższy czas pracy inżynierów terenowych w terenie.

Andrew Ricci: Dla nas obecnie ważne jest szerzenie wieści o nowym, rewolucyjnym oprogramowaniu iCON build 3.5 i pokazanie naszym klientom ogromnych możliwości, jakie otwiera przed nimi wdrożenie go do procesów BIM. Po pokazach iCON build 3.5 cieszy się niezwykłym zainteresowaniem wśród klientów.

Jaki powinien być, w panów opinii, kolejny krok, jeśli chodzi o ulepszanie aplikacji?

Simon Tritschler: Bardziej wyrazisty podział na sekcje/pola znacznie poprawi doświadczenie użytkownika końcowego i zwiększy produktywność.

Simon Tritschler
Simon Tritschler
specjalista ds. wdrażania technologii wirtualnego projektowania i budowy
(Virtual Design Construction, VDC)
w irlandzkiej firmie BAM Contractors
Andrew Ricci
Andrew Ricci
specjalista ds. sprzedaży i wsparcia technicznego
w firmie Levelling Equipment Services
z Celbridge w Irlandii

Aby dowiedzieć się więcej o nowym oprogramowaniu iCON build, odwiedź stronę internetową, kanał Leica iCON na YouTube lub skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Leica Geosystems, aby umówić się na prezentację.

Leica Captivate

Immersive 3D field software to capture and manage data.
Immersive 3D field software to capture and manage data.

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.