Łatwiejsza organizacja pracy BIM. Pozytywna informacja zwrotna od klientów dotycząca nowego oprogramowania Leica iCON build v3.5

Pytania i odpowiedzi do ekspertów w zakresie produktu Leica iCON Build

Leica Icon Build v3.5

W kwietniu 2017 r. firma Leica Geosystems wprowadziła na rynek najnowszą wersję 3.5 oprogramowania terenowego Leica iCON build wraz z pierwszą tego rodzaju aplikacją Layout Objects.

Zarówno specjaliści zajmujący się modelowaniem, jak i koordynatorzy BIM oraz fachowcy na budowach, jak kierownicy, specjaliści opracowujący plany czy nadzorcy budowlani mogą zyskać znaczne korzyści, korzystając z nowej aplikacji Layout Objects. Daje ona możliwość usprawniania procesów BIM oraz ułatwiania i przyspieszania ich pracy przez przenoszenie obiektów BIM bezpośrednio z biurka projektowego na tablet budowlany, bez jakiejkolwiek konwersji danych, wykorzystując w pełni renderowane modele projektowe w terenie.

Rozmawialiśmy z Andrew Riccim, reprezentującym dystrybutora produktów firmy Leica Geosystems, Levelling Equipment Services (LES) w Celbridge w Irlandii i Simonem Tritschlerem, specjalistą ds. wdrażania technologii w BAM Contractors Ireland, by dowiedzieć się, jakie były ich pierwsze doświadczenia związane z oprogramowaniem terenowym iCON build v3.5.

Andrew, czy pana klienci przekazali już panu informację zwrotną dotyczącą nowego oprogramowania?

Andrew Ricci: Tak, kilku naszych klientów wypróbowało oprogramowanie w terenie, a inni już je wdrażają w swoją organizację pracy. Podsumowując - opinie są niezwykle entuzjastyczne. Uzyskaliśmy dzięki nim cenne informacje, w jaki sposób oprogramowanie mogłoby być rozwijane. Simon Tritschler, reprezentujący BAM Contractors, jest jednym z takich klientów.

Jakie jest pana zdanie na temat wykorzystywania danych IFC i w pełni renderowanych modeli w terenie?

Simon Tritschler: Wykorzystywanie danych IFC znakomicie zmniejsza liczbę błędów transkrypcji lub błędów generowanych w trakcie tworzenia plików obrazów punktowych, które przenosimy na teren. Dodatkowo, zauważyliśmy znaczącą oszczędność czasu przy przesyle informacji do narzędzia badawczego. Mając w terenie do dyspozycji pełny model, inżynierowie terenowi mogą znacznie lepiej zrozumieć projekt i wychwycić przyszłe możliwe wyzwania budowlane.

Andrew Ricci: Z naszego punktu widzenia, jako dystrybutora produktów Leica Geosystems, wykorzystywanie danych IFC bezpośrednio w terenie jest jedynym logicznym działaniem w przypadku kogoś, kto chce włączyć ideę BIM we wszystkie procesy i w pełni spożytkować potencjał BIM.

Simonie, jak radzi sobie pan z przepływem danych lub czego pan w tym zakresie oczekuje?

Simon Tritschler: Pracujemy już nad zintegrowaniem organizacji pracy opartej na nowej jakości z naszym procesem certyfikowanego poziomu 2 BIM. Wykorzystywanie IFC bezpośrednio z modelu znacznie ułatwiło tę integrację, ponieważ ścieżka danych jest bardziej przejrzysta, a raporty pomiarowe zamkną pętlę jakości w środowisku wspólnych danych.

Jakie pozytywne rezultaty zauważyliście panowie lub jakich rezultatów oczekujecie po nowym oprogramowaniu?

Simon Tritschler:

a. Lepsze przenoszenie danych.
b. Krótszy czas przygotowań inżynierów terenowych.
c. Lepsze zrozumienie projektu przez inżynierów terenowych.
d. Dłuższy czas pracy inżynierów terenowych w terenie.

Andrew Ricci: Dla nas obecnie ważne jest szerzenie wieści o nowym, rewolucyjnym oprogramowaniu iCON build 3.5 i pokazanie naszym klientom ogromnych możliwości, jakie otwiera przed nimi wdrożenie go do procesów BIM. Po pokazach iCON build 3.5 cieszy się niezwykłym zainteresowaniem wśród klientów.

Jaki powinien być, w panów opinii, kolejny krok, jeśli chodzi o ulepszanie aplikacji?

Simon Tritschler: Bardziej wyrazisty podział na sekcje/pola znacznie poprawi doświadczenie użytkownika końcowego i zwiększy produktywność.

Simon Tritschler
Simon Tritschler
specjalista ds. wdrażania technologii wirtualnego projektowania i budowy
(Virtual Design Construction, VDC)
w BAM Contractors w Irlandii
Andrew Ricci
Andrew Ricci
specjalista ds. sprzedaży i wsparcia technicznego
w Levelling Equipment Services
w Celbridge w Irlandii

Aby dowiedzieć się więcej o nowym oprogramowaniu iCON build, odwiedź stronę internetową, kanał Leica iCON na YouTube lub skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Leica Geosystems, aby umówić się na prezentację.

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.
Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.