Enklare integration av BIM-arbetsflöden – Positiv kundfeedback om nya Leica iCON version 3.5

Frågor och svar med Leica iCON build-experter

Leica Icon build v3.5

I april 2017 släppte Leica Geosystems senaste versionen av fältmjukvaran Leica iCON build – version 3.5 – tillsammans med den revolutionerande appen Layout Objects. Denna nya fältmjukvara gör utsättningsarbetet på anläggningsplatsen mycket enklare och smidigare.

BIM-ingenjörer, BIM-samordnare och yrkesproffs som förmän, layout-specialister eller lantmätare kan ha stor nytta av den nya Layout Objects-appen. Den gör det möjligt att optimera BIM-processerna och underlätta och snabba upp överföringen av BIM-objekt från ritbordet direkt till handdatorn i fält utan att det krävs någon datakonvertering. Den gör också att du kan använda fullt renderade designmodeller direkt på byggarbetsplatsen.

Vi har pratat med Andrew Ricci som representerar Leica Geosystems distributionspartner Levelling Equipment Services (LES) i Celbridge på Irland, och med Simon Tritschler, Technical Deployment Specialist hos BAM Contractors, Irland, för att lära oss mer om deras första erfarenheter med den nya fältmjukvaran iCON build v3.5.

Andrew, har du fått någon feedback från dina kunder om den nya mjukvaran?

Andrew Ricci: Ja, vi har flera kunder som testat mjukvaran i fält och andra som redan integrerat den i arbetsflödet. Feedbacken är i allmänhet extremt positiv. Vi har fått en hel del väldigt värdefull feedback om hur mjukvaran skulle kunna vidareutvecklas. Simon Tritschler, som representerar BAM Contractors, är en av dessa kunder.

Vad tror du om användningen avIFC-data och fullt renderade modeller i fält?

Simon Tritschler: Användning av IFC-data minskar fel vid nedskrivningen av data eller fel som uppstår under skapandet av punktspecifika ritningsfiler som vi tar med oss till anläggningsplatsen. Dataöverföringen till mätinstrumentet ger också stora tidsbesparingar. Att ha den kompletta modellen på anläggningsplatsen ger anläggningsingenjörerna en mycket bättre förståelse för projektet och det gör att de kan se potentiella kommande utmaningar i projektet.

Andrew Ricci: Ur vår synpunkt som distributionspartner för Leica Geosystems är användningen av IFC-data direkt i fältet det enda logiska steget för dem som vill integrera BIM-tänket genomgående i sina processer och utforska den fulla potentialen hos BIM.

Simon, hur hanterar du dataflödet och hur förväntar du dig att det kommer vara?

Simon Tritschler: Vi jobbar redan på att integrera ett nytt kvalitetsdrivet arbetsflöde i vår process, som är certifierad för BIM nivå 2. Att använda IFC direkt från modellen har gjort den här integreringen mycket lättare, eftersom dataöverföringen är enklare och den resulterande undersökningsrapporteringen kommer att hålla samma kvalitetsnivå hela vägen tillbaka in i den gemensamma datamiljön.

Vilka positiva effekter har du redan märkt eller förväntar dig att upptäcka med den nya mjukvaran?

Simon Tritschler:

a. Enklare dataöverföring.
b. Kortare förberedelser för byggingenjörer.
c. Större förståelse och medvetenhet om modeller hos byggingenjörerna.
d. Mer tid på byggplatsen för byggingenjörerna.

Andrew Ricci: För oss är det nu viktigt att sprida ordet om den nya revolutionerande mjukvaran iCON build 3.5 och visa våra kunder vilka enorma fördelar de kan dra nytta av genom att implementera den i deras BIM-processer. När vi demonstrerat iCON build 3.5 för kunderna har de visat stort intresse.

Vad borde förbättras i appen, om du fick bestämma?

Simon Tritschler: Förbättrad sektionering/inrutning kommer att höja slutanvändarens upplevelse enormt och öka produktiviteten.

Simon Tritschler
Simon Tritschler
Technical Deployment Specialist VDC
(Virtual Design Construction)
hos BAM Contractors, Irland
Andrew Ricci
Andrew Ricci
Technical Sales and Support
hos Levelling Equipment Services
Celbridge, Irland

Ta reda på mer om den nya iCON build-mjukvaran genom att besöka webbplatsen,Leica iCONs egna Youtube-kanal eller kontakta din lokaladistributionspartner för Leica Geosystems för att boka in en demonstration.

Leica Captivate

Immersive 3D field software to capture and manage data.
Immersive 3D field software to capture and manage data.

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.
Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.