Enklere integrering av BIM-arbeidsflyter – Positive tilbakemeldinger fra kunder på nye Leica iCON build v3.5

Spørsmål og svar med eksperter på Leica iCON build

Leica Icon Buld v3.5

I april 2017 lanserte Leica Geosystems den nyeste versjonen av feltprogramvaren Leica iCON build, versjon 3.5, sammen med en Layout Objects-app som er den første i sitt slag. Den nye feltprogramvaren er et stort skritt fremover for å tilrettelegge for layoutoppgaver på anlegget.

Både BIM-forhandlere, BIM-koordinatorer og fagpersoner innen anleggsbransjen, for eksempel formenn, layoutspesialister eller anleggslandmålere, kan få mange fordeler av den nye Layout Objects-appen. Den gjør det mulig å strømme BIM-prosessene, og forenkler og fremskynder arbeidet ved å overføre BIM-objekter fra designbordet direkte til nettbrettet i felten uten datakonvertering og med fullt rendrede designmodeller.

Vi har snakket med Andrew Ricci, som representerer Leica Geosystems-distribusjonspartneren Levelling Equipment Services (LES) i Celbridge i Irland, og med Simon Tritschler, Technical Deployment Specialist hos BAM Contractors Ireland, for å finne ut hvilke erfaringer de har med den nye feltprogramvaren iCON build v3.5.

Andrew, har du fått noen tilbakemeldinger på den nye programvaren fra kundene dine?

Andrew Ricci: Ja, vi har flere kunder som har prøvd programvaren ute i felten, og andre som planlegger å ta den i bruk i arbeidsprosessene sine. Tilbakemeldingene svært gode. Vi har også fått noen svært verdifulle tilbakemeldinger om hvordan programvaren kan videreutvikles. Simon Tritschler, som representerer BAM Contractors, er én av disse kundene.

Hva synes du om bruken av IFC-data og fullt rendrede modeller i felten?

Simon Tritschler: Bruk av IFC-data gir store reduksjoner av transkripsjonsfeil eller feil som oppstår ved utarbeiding av punktspesifikke tegningsfiler som vi tar med oss ut i felten. I tillegg kan vi spare mye tid på å overføre informasjonen direkte til måleinstrumentet. Ved å ha den fullstendige modellen ute på anlegget, får teknikerne en mye bedre forståelse av prosjektet, og de kan forutse potensielle utfordringer i byggeprosessen.

Andrew Ricci: Som distribusjonspartner for Leica Geosystems mener vi at bruken av IFC-data direkte i felten det eneste logiske steget for dem som ønsker å integrere BIM-tenkning i hele arbeidsprosessen og utnytte hele potensialet i BIM.

Simon, hvordan håndterer du datastrømmen, eller hvordan forventer du at den skal være?

Simon Tritschler: Vi arbeider allerede med å integrere en ny og kvalitetsdrevet arbeidsflyt i våre BIM Level 2-sertifiserte prosesser. Bruk av IFC direkte fra modellen har gjort denne integrasjonen mye lettere, fordi databanen blir renere og målerapportdokumentene sikrer kvaliteten tilbake til det felles datamiljøet.

Hvilke positive effekter har dere allerede erfart eller forventer å få med den nye programvaren?

Simon Tritschler:

a Renere dataoverføring.
b: Kortere klargjøringstid for teknikerne på anlegget.
c Mer bevissthet på modellene hos teknikerne på anlegget.
d Teknikerne får mer tid på anlegget.

Andrew Ricci: Nå er det viktig for oss å gjøre den nye og revolusjonerende iCON build 3.5-programvaren kjent, og demonstrere de store fordelene kundene kan oppnå ved å implementere dem i BIM-prosessene. iCON build 3.5 skaper stor interesse hos kundene så snart programvaren er demonstrert.

Hva mener du bør være det neste trinnet i forbedringen av appen?

Simon Tritschler: Bedre seksjonering/boksing ville gjort opplevelsen mye bedre for sluttbrukeren og økt produktiviteten.

Simon Tritschler
Simon Tritschler
Technical Deployment Specialist VDC
(Virtual Design Construction)
hos BAM Contractors i Irland
Andrew Ricci
Andrew Ricci
Technical Sales and Support
hos Levelling Equipment Services
Celbridge, Irland

Besøk nettstedet for å finne ut mer om den nye iCON build-programvaren, se YouTube-kanalen for Leica iCON YouTube eller kontakt din lokale Leica Geosystems-distribusjonspartner for å avtale en demonstrasjon.

Eksempelstudier

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din lokale kontakt i salg, support og teknisk support
Finn din lokale kontakt i salg, support og teknisk support