Jak korzystać z usługi ESRI ArcGIS Online

Leica Infinity

Łączenie danych pomiarowych z danymi GIS jest teraz proste w Infinity v3.4, ponieważ użytkownicy mogą łączyć się bezpośrednio z usługą ESRI ArcGIS Online. Użytkownicy mogą zalogować się ze strony „Usługi” dostępnej w Infinity i mają bezpośredni dostęp do listy serwerów obiektów. Daje to użytkownikowi możliwość przeglądania, pobierania i dodawania różnych danych do projektu Infinity. Serwery obiektów publicznych i serwery map można włączyć do projektu jako usługę map nawet bez konieczności logowania.

Dowiedz się więcej o modelu pracy z tego artykułu lub obejrzyj film instruktażowy. 

Dodaj nowy serwer map ArcGIS, który będzie używany jako mapy podkładowe

Serwer map ArcGIS można dodać do Infinity z listy usług. Wystarczy zdefiniować nazwę serwera, pełny adres URL do usługi i zalogować się, jeśli jest to wymagane. Nowy serwer map ArcGIS jest teraz dostępny do pracy w projektach Infinity. Aby skorzystać z usługi, wybierz z menu rozwijanego widoczność mapy podkładowej i wybierz nowy serwer map ArcGIS.  Zwróć uwagę, że wymagany jest prawidłowy układ współrzędnych. Użyj przycisku Informacje o obiekcie, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące obiektów mapy. 

Zrzut ekranu oprogramowania pomiarowego Leica Infinity, arcGIS
Rysunek 1: Holandia otwiera serwer map używany jako mapy podkładowe w Infinity

 

Dodaj nowy serwer obiektów ArcGIS i pobierz dane

Serwer obiektów ArcGIS można dodać w taki sam sposób, jak serwer map ArcGIS. W projekcie, dane można importować za pomocą przycisku Pobierz obiekt na wstążce Menu głównego. W oknie Pobierz obiekt wybierz obiekty, z którymi chcesz pracować, i użyj opcji Pobierz wszystko lub Pobierz tylko bieżący widok. Pobrane obiekty są wyświetlane w okienku Widok i w Nawigatorze.

Zrzut ekranu z oprogramowania Leica Infinity, arcGIS
Rysunek 2: Pobieranie obiektów za pomocą funkcji Pobierz obiekt

 

Nawiąż połączenie z usługą ArcGIS Online

Aby nawiązać połączenie z ArcGIS Online, wprowadź poświadczenia logowania z listy Usługi, aby autoryzować dostęp z Infinity.  Po pomyślnym logowaniu, wszystkie prawidłowe serwery obiektów ArcGIS Online będą dostępne w projektach. Aby pobrać i wyświetlić listę dostępnych obiektów, użyj opcji Pobierz obiekt na wstążce w menu głównym i wybierz serwer obiektów powiązany z usługą ArcGIS Online. Użyj opcji Pobierz wszystko lub bieżący widok, aby importować obiekty. Nowe obiekty można wizualizować w okienku Widok i są one wyświetlane w Nawigatorze. Aby wyświetlić atrybuty importowanych obiektów, wybierz obiekt z Nawigatora i otwórz tabelę atrybutów z menu kontekstowego. Importowane obiekty są dodawane do tabeli kodów projektu i mogą być używane jako kody obiektów do gromadzenia danych w terenie. Obiekty można zobaczyć w Managerze kodów na karcie Obiekty.

Zrzut ekranu z oprogramowania Leica Infinity, arcGIS
Rysunek 3: Importowane obiekty w projekcie Infinity 

Udostępnianie danych projektu w usłudze ArcGIS Online 

Aby eksportować dane do usługi ArcGIS Online, dane muszą posiadać współrzędne w układzie WGS84 lub należy ustawić główny układ współrzędnych. Użytkownik musi mieć prawa dostępu do funkcji „Publikuj obiekty”   aby móc eksportować do ArcGIS Online. Aby eksportować dane projektu do usługi ArcGIS Online, po prostu wybierz żądane dane i użyj opcji ArcGIS Online na pasku wstążki. W razie potrzeby wprowadź dane do logowania. Eksportowane dane zostaną zwizualizowane na mapie ArcGIS Online. 
 

Zrzut ekranu z oprogramowania Leica Infinity, arcGIS
Rysunek 4: Dane wyświetlane na mapie ArcGIS Online

Skorzystaj z kompleksowej wymiany danych w chmurze i zapewnij swojemu zespołowi dostęp do aktualnych danych.
 
FILM: Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z usług internetowych ArcGIS.

Aby uzyskać dostęp większej ilości filmów instruktażowych na temat Infinity, wyświetl pełną listę odtwarzania.

Autor
Monika Bodziak
Inżynier produktu, Leica Infinity

 

Edukacja online

Leica Geosystems opracowała internetową platformę edukacyjną, aby dalej edukować klientów w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości ich instrumentów.
Leica Geosystems opracowała internetową platformę edukacyjną, aby dalej edukować klientów w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości ich instrumentów.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.